Lokata db Pełny Zysk atrakcją wśród lokat terminowych

Deutsche Bank Logo
Deutsche Bank

Deutsche Bank pośród swoich produktów oferuje atrakcyjną lokatę db Pełny Zysk. Ta terminowa lokata może być zakładana na okres trzech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miesięcy.

Warunkiem założenia lokaty jest posiadanie w Deutsche Banku konta osobistego, internetowego lub oszczędnościowego. Lokata db Pełny Zysk jest odnawialna i może być ponownie otwierana z oprocentowaniem aktualnie obowiązującym w dniu jej odnawiania.

Stałe oprocentowanie w zależności od czasu trwania lokaty wynosi:

  • 3,44%  –  3 miesięczna lokata
  • 3,645% – 6 miesięczna lokata
  • 3,85%  – 9 miesięczna lokata
  • 4,05%  -12 miesięczna lokata

Atrakcyjność lokaty db Pełny Zysk oferowanej przez Deutsche Bank polega na codziennej kapitalizacji odsetek, co w odróżnieniu od innych produktów bankowych deponowanych terminowo w banku, pozwala na zwolnieniu z podatku od zysków jakie przynosi właścicielowi. Aby zgodnie z obowiązującą ordynacją podatkową właściciel lokaty był zwolniony z podatku dochodowego maksymalna kwota zdeponowana na tego rodzaju lokacie nie może przekroczyć 18 tysięcy złotych. W przypadku założenia lokaty na wyższą kwotę, tak jak przy innych lokatach terminowych w trakcie jej trwania zostanie naliczony podatek dochodowy od naliczonych odsetek. Minimalną wartość środków finansowych  zdeponowanych w banku w celu otworzenia lokaty db Pełny Zysk stanowi kwota 5 tysięcy złotych.

W przypadku zlikwidowania lokaty przed upływem terminu na jaki była założona, bank nie przewiduje kapitalizacji odsetek, a jedynie wypłaca jej właścicielowi zdeponowany w dniu otwarcia lokaty kapitał.

Lokata db Pełny Zysk może być zakładana w każdym oddziale Deutsche Bank, za pośrednictwem Teleserwisu oraz przy pomocy bankowości internetowej. W przypadku otwierania lokaty w oddziale Banku lub za pośrednictwem  Teleserwisów indywidualny klient ma możliwość stania się właścicielem pięciu lokat, a w przypadku korzystania z pomocy bankowości elektronicznej ich liczba nie jest ograniczona.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked