Lokata Zysk od ręki w BOŚ Banku

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

W ofercie BOŚ Banku pojawił się w ostatnich dniach ciekawy depozyt, który gwarantuje wypłatę odsetek nie jak to zwykle bywa na końcu okresu zapadalności, jednak już na etapie zawierania umowy. Korzystna z punktu klienta formuła z pewnością skłoni wielu klientów do skorzystania z oferty, jednak czy rzeczywiście założenie Lokaty Zysk od ręki jest opłacalne? Na jakie warunki można liczyć?

Lokata Zysk od ręki to produkt, który oferowany jest przez BOŚ Bank w kilku wariantach czasowych – jako lokata trzymiesięczna, lokata sześciomiesięczna oraz lokata dziewięciomiesięczna. W zależności od tego, który wariant wybierzmy będziemy mogli liczyć na nieco inne oprocentowanie. I tak w przypadku depozytu o najkrótszym okresie zapadalności oprocentowanie wynosi 4,00 %, dla depozytu półrocznego 4,20 %, natomiast dla najdłuższego wariantu 4,90 %. Jak nietrudno zauważyć warunki proponowane przez bank nie są zanadto atrakcyjne. Nawet po uwzględnieniu faktu, iż odsetki wypłacane są klientowi już w momencie zakładania lokaty, nie jest to szczególnie zyskowna inwestycja. Bez najmniejszych trudność zdołamy znaleźć na rynku kilak znacznie bardziej atrakcyjnych lokat.

Jak stać się posiadaczem?

Aby stać się posiadaczem jednej z Lokat Zysk od ręki wystarczy odwiedzić jedną z placówek banku lub wypełnić internetowy wniosek dostępny na stronie internetowej BOŚ Banku. Jeśli zdecydujemy się na pierwsze rozwiązanie odsetki zostaną nam wypłacone w formie gotówkowej, a po upływie oznaczonego w umowie terminu będziemy mogli odebrać zainwestowaną kwotę (lokata jest nieodnawialna, dlatego warto pamiętać o dacie jej zakończenia i nie zwlekać zanadto z wycofaniem swoich środków). Wybierając drugi wariant, a więc internetowy wniosek dostępny na stronie internetowej banku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie specjalnego formularza zawierającego podstawowe informacje na nasz temat oraz na temat lokaty. W takim przypadku należne klientowi odsetki przelane zostaną na rachunek, z którego dokonany zostanie przelew inicjujący lokatę. Na ten sam rachunek zwrócona zostanie również kwota inwestycji w momencie zakończenia się lokaty.

Warto pamiętać, iż minimalna kwota depozytu wynosi 1 000 złotych, a zerwanie umowy przed terminem zapadalności skutkuje całkowitą utrata należnych odsetek – z uwag na fakt, iż wypłacane są one z góry, bank potrąci je w momencie dokonywania wypłaty przez klienta. Więcej szczegółów dotyczących produktu znaleźć można w regulaminie lokaty dostępnym na oficjalnej stronie internetowej BOŚ Banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked