Zmiana oprocentowania lokat w BGŻ Optima

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

W ostatnich tygodniach można było zaobserwować zmieniającą się politykę depozytową banków – coraz częściej oferują one atrakcyjnie oprocentowane lokaty oraz wyraźnie zachęcają do lokowania swoich oszczędności na dłuższe okresy. Jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy na rynku dominowały lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, najwięcej można było zarobić na krótkoterminowych depozytach –jednodniowych lub maksymalnie trzymiesięcznych. Obecnie najwyżej oprocentowane są najdłuższe okresy deponowania. Jak po zmianach prezentuje się oferta BGŻ optima – banku, który zdecydował się ostatnio na taki krok?

W ofercie banku znaleźć można dziś dwie lokaty – Lokata Bezkarna oraz Lokata Standardowa. Wybierając Lokatę Bezkarną zarobimy najwięcej, gdyż jest to lokata promocyjna i jak sama nazwa wskazuje przeznaczona wyłącznie dla nowych klientów. Wybierając ten 4-miesiecnzy depozyt zarobimy 6,30 %. Prócz atrakcyjnego oprocentowania zaletą tego produktu jest fakt, iż zerwanie lokaty przed terminem nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami, w tym również utratą odsetek.

Nieco inaczej jest w przypadku Lokaty Standardowej, która dostępna jest w kilku wariantach. Decydując się na wariant jednomiesięczny zarobimy najmniej, bo zaledwie 5,00 %. Oprocentowanie depozytu 3-miesiecznego jest już nieco bardziej atrakcyjne i wynosi 5,40 %. 5,60 % zarobimy wybierając lokatę 6-miesieczną. Premiowanie długookresowych okresów wyraźnie widoczne jest wyraźnie na przykładzie lokat 12- i 24-miesięcznych – w tych przypadkach oprocentowanie jest najwyższe i wynosi aż 6,00 %.

Podobna sytuacje zaobserwować można wielu innych bankach, dlatego tez warto rozważyć zdeponowanie swoich oszczędności na nieco dłuższy okres, gdyż różnice w wysokości oprocentowania mogą być naprawdę znaczące.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked