Lokata Lukratywna w Banku BGŻ

Bank BGŻ logo
Bank BGŻ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących nowych form oszczędności i ponadprzeciętnych zysków Bank BGŻ przygotował zupełnie nowy produkt – Inwestycyjną Lokatę Lukratywną. Lokata daje szanse na osiągniecie sporych zysków i jednocześnie daje 100 % gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału.

Subskrypcja dwuletniej lokaty rozpoczęła się w dniu 5 września i potrwa do 29 września bieżącego roku. Zysk z Lokaty Subskrypcyjnej nie jest stały, tylko uzależniony od przyszłej wartości indeksu WIG20. W celu obliczenia rentowności produktu trzeba będzie uwzględnić oficjalne poziomy zamknięcia indeksu 5 października 2011 roku i 26 września 2013 roku. Porównując ze sobą oba poziomy zamknięcia wyliczymy zmianę wartości indeksu WIG20. Oprocentowanie naszej lokaty wyniesie 20% w skali 2 lat w sytuacji, gdy zmiana indeksu będzie mieścić się w przedziale 0 – 20 %. 9% zarobimy w przypadku, gdy zmiana indeksu przyjmie wartość ujemną, ale nie mniejszą niż -10 % lub wartość dodatnią wynoszącą więcej niż 20 %, ale mniej niż 30 %. Jedynie zwrot zainwestowanego kapitału, czyli zysk wynoszący 0 % otrzymamy w momencie, gdy zmiana wartości indeksu WIG20 będzie większa niż 30% bądź mniejsza niż -10 %.


Minimalna wpłata na lokatę Lukratywną wynosi 2 000 złotych. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wstępnych, jednakże w przypadku likwidacji depozytu przed zakończeniem się dwuletniego okresu trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej wynoszącej od 3 % do 10 % kwoty lokaty. Wielkość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od miesiąca, w którym wycofamy środki.

W celu założenia lokaty należy odwiedzić jeden z niespełna 400 oddziałów Banku BGŻ. Szczegółowy regulamin i warunki subskrypcji dostępne są na stronie internetowej banku.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked