BGŻ Optima obniża oprocentowanie kont oraz lokat

BGŻ Optima logo
BGŻ Optima

Ostatnie obniżki stóp procentowych do zmian aktualnie obowiązującej tabeli oprocentowania skłoniły m. in. BGŻ Optimę. Bank zdecydował się obniżyć oprocentowanie nie tylko swojego rachunku oszczędnościowego, ale również kilku lokat dostępnych w jego ofercie. Ile dziś można zarobić decydują się na jeden z tych produktów?

Aktualnie ofertę depozytową Banku BGŻ Optima tworzą: rachunek oszczędnościowy, Lokata Bezkarna, Lokata Elastyczna, Lokata z funduszem oraz Lokata standardowa. Obniżki swym zasięgiem objęły tylko rachunek oszczędnościowy, Lokatę elastyczną oraz Lokatę standardową, która oferowana jest w kilku wariantach czasowych. W przypadku konta oszczędnościowego zdecydowano się na niewielką, 0,10 % obniżkę. Kilkukrotnie wyższe obniżki zastosowano wobec lokat.

Konto oszczędnościowe

Do niedawna decydując się na konto oszczędnościowe – Konto BGŻ Optima liczyć można było na oprocentowanie na poziomie 4,10 %. Po zaprowadzonych kilka dni temu zmianach jest to już 4,00 %, co mimo wszystko stawia rachunek w czołówce najbardziej atrakcyjnych. Oprocentowanie jest jednak promocyjne  obowiązywać będzie tylko do połowy maja (po tym terminie spadnie do poziomu 3,60 %).

Lokata elastyczna

Lokata elastyczna to sześciomiesięczny depozyt, który dotychczasowo pozwalał zarobić 3,80 %. Po obniżce oprocentowanie wynosi 3,60 %. Warunkiem otrzymania takiego oprocentowania jest utrzymanie lokaty do końca okresu zapadalności. W przypadku wycofania środków przed czasem oprocentowanie wyniesie 3,20 %, co stanowi bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osób obawiających się wystąpienia nieprzewidzianych wydatków i konieczności zerwania lokaty.

Lokata standardowa

Terminy zapadalności dla Lokaty standardowej wynoszą 3, 12 i 24 miesiące. Przed zmianą w tabeli oprocentowania lokata trzymiesięczna pozwalała zarobić 3,70 %, a dwunastomiesięczna i dwudziestoczteromiesięczna 4,00 %. Dziś wybierając lokatę o najkrótszym okresie zapadalności liczyć można na zaledwie 3,30 %, w przypadku lokaty rocznej i dwuletniej jest to 3,70 %.

Szczegółowe informacje na temat obowiązujące aktualnie tabeli oprocentowania oraz instrukcje dotyczące zakładania poszczególnych rachunków i lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BGŻ Optima. Uruchomienia wszystkich powyższych rachunków dokonać można w bardzo krótkim czasie za pośrednictwem sieci. Minimalna kwota inwestycji w przypadku lokat wynosi standardowo 1 000 złotych. W przypadku rachunku oszczędnościowego oprocentowanie obowiązuje od pierwszej złotówki.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked