Lokata 7% na Dzień Dobry w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Do grona najatrakcyjniej oprocentowanych depozytów bankowych dołączyła ostatnio Lokata 7% na Dzień Dobry oferowana przez Toyota Bank. Jak nietrudno się domyślić jest to depozyt oferowany na warunkach promocyjnych, które nakładają na klientów pewne ograniczenia i wymagają spełniania dodatkowych warunków. Jakich konkretnie?

Promocja organizowana przez Toyota Bank rozpoczęła się z dniem 12 lutego bieżącego roku i potrwa jedynie dwa miesiące – do 12 kwietnie 2013 roku. By z niej skorzystać należy uprzednio zdecydować się na uruchomienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co jest warunkiem uczestnictwa w promocji. Co istotne bank dopuszcza możliwość uruchomienia przez każdego klienta nie jednej, ale aż 3 Lokat 7% na Dzień Dobry – maksymalna kwota każdej z nich wynosi zaledwie 5 000 złotych, co w sumie pozwala na inwestycję wynoszącą co najwyżej 15 000 złotych. Warto dodać, iż promocyjny depozyt to jednodniowa lokata, która nie jest automatycznie odnawiana. Każdego dnia zainwestowane środki powiększone o naliczone odsetki wracają na rachunek klienta i pozostają na nim do momentu złożenia kolejnej dyspozycji – o ile nastąpi to go godziny 21:00 lokata uruchomiona zostanie jeszcze tego samego dnia. Niestety konieczność aktywnego zarządzania lokatą jest jej największą wadą.

Pozostałe szczegóły oferty

Zerwanie lokaty przed upływem okresu zapadalności skutkuje standardowo utratą całości należnych odsetek – z uwagi na fakt, iż Lokata 7% na Dzień Dobry jest lokata jednodniową z mocno ograniczoną maksymalną kwotą inwestycji ewentualne straty spowodowane zerwaniem depozytu przed terminem nie będą szczególnie duże. Ze względu na fakt, iż produkt oferowany jest na warunkach promocyjnych warto przed skorzystaniem z oferty dokładnie zapoznać się z jej regulaminem. Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty udostępniono na oficjalnej stronie internetowych Toyota Banku.

 

Spadek oprocentowania lokat w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Do banków, które w ostatnich dniach zdecydowały się obniżyć swoje oprocentowanie dołączył właśnie Toyota Bank. Do niedawna oferta depozytowa podmiotu była dość atrakcyjna, a oferowane lokaty zajmowały wysokie miejsca w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów. Wraz z zaprowadzonymi obniżkami sytuacja nieco się zmieniła. Nowa tabela oprocentowania dla klientów indywidualnych obowiązuje od 12 lutego bieżącego roku. Jak dziś prezentuje się oferta podmiotu?

Pośród produktów depozytowych dostępnych w ofercie Toyota Banku znaleźć można szereg lokat o różnym okresie zapadalności – wynoszącym od jednego dnia do nawet 36 miesięcy. Niestety w zdecydowanej większości przypadków oprocentowanie nie przekracza poziomu 5,00 %. Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym produktem jest lokata jednodniowa – Lokata 7% na Dzień Dobry. Niestety ograniczenia w przypadku jej założenia są dość istotne – klient co prawda może założyć aż 3 takie lokaty, jednak maksymalna kwota inwestycji wynosi 5 000 złotych (łącznie 15 000 złotych). Skorzystanie z oferty wymaga dodatkowo uruchomienia rachunku osobistego i aktywnego zarządzania, gdyż lokata nie jest automatycznie odnawialna. Warto pamiętać, iż Lokata 7% na Dzień Dobry to produkt oferowany w ramach promocji, dlatego przez jej uruchomieniem warto dokładnie zapoznać się z regulaminem promocji.

Lokata Kapitalna

Kolejnym produktem depozytowym, korty znaleźć można w ofercie Toyota Banku jest Lokata Kapitalna. Produkt ten oferowany jest w kilku wariantach czasowych i charakteryzuje się wzrastającym z każdym kolejnym miesiącem deponowania oprocentowaniem. Dla lokaty o okresie zapadalności wynoszącym 3 miesiące średnie oprocentowanie roczne wynosi 4,10 %, dla lokaty półrocznej 4,55 %, dla lokaty rocznej 4,75 %, natomiast dla lokaty osiemnastomiesięcznej 4,75 %. Co istotne Lokata Kapitalna oferuje codzienną kapitalizacje odsetek, co niewątpliwie wpływa na jej atrakcyjność. Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 5 000 złotych.

Lokata

W ofercie banku znaleźć można również tradycyjną lokatę (Lokata), którą założyć można na okres 1, 3, 6, 9, 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od wybranego okresu zapadalności bank zaproponuje nieco inne oprocentowanie. Do niedawna wpływ na wysokość oprocentowania miała również kwota inwestycji, jednak aktualnie oprocentowanie zostało zrównane i wynosi dokładnie tyle samo bez względu na to, czy klient inwestuje kwotę do 5 000 złotych czy większą. Niestety mimo zaprowadzonych zmian oprocentowanie nie jest szczególnie zachęcające – dla lokaty miesięcznej wynosi zaledwie 2,50 %, dla trzymiesięcznej 3,90 %, dla półrocznej 4,10 %, dla dziewięciomiesięcznej 4,50 %, dla rocznej 4,60 %, natomiast dla dwuletniej i trzyletniej 4,50 %. Minimalna kwota inwestycji w tym przypadku wynosi 2 000 złotych.

 

Toyota Bank daje 7% na 13-dniowym depozycie

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Co prawda w ofercie toyota Bank znaleźć jeszcze można lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, jednak bank ten promuje ostatnio zupełnie nowy produkt, a mianowicie Plan depozytowy 19+. Kilkunastodniowa lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem powinna zainteresować przede wszystkim tych klientów, którym zależy na wysokich zyskach oraz łatwej dostępności do swoich oszczędności. Ile zarobimy na Planie depozytowym 19 +?

Plan depozytowy 19 + dostępny jest w kilku wariantach – jako lokata jedno, dwu, trzy i trzynastodniowa. Decydując się na założenie lokaty jednodniowej będziemy mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,25 %. Depozyt dwukrotnie dłuższy zagwarantuje nam zysk wynoszący 4,40 %, natomiast depozyt trzydniowy 4,60 %. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 7,00 % zarobić można wybierając depozyt 13 dniowy. W przypadku pierwszych trzech okresów zapadalności minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 złotych. Górny limit inwestycji nie istnieje. Nieco inaczej jest w przypadku lokaty 13-dniowej, bowiem tutaj kwota minimalna i maksymalna ustanowione są na tym samym poziomie – 13 000 złotych. Toyota Bank dopuszcza jednak posiadanie przez jednego klienta aż 10 takich lokat, dlatego też istnieje możliwość zdeponowanie całkiem sporej gotówki na atrakcyjnie oprocentowanym depozycie.

Atrakcyjne oprocentowanie i krotki okres zapadalności to niewątpliwie zalety Planu depozytowego 19+. Do wad zaliczyć można konieczność posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Toyota Banku. Skorzystanie z produktu możliwe jest wyłącznie z poziomu systemu bankowości internetowej, dlatego też niezbędne jest wcześniejsze uruchomienie jednego z dostępnych w ofercie banku rachunków. Klienci, którzy już posiadają konto w Toyota Banku mogą zainwestować nadwyżki środków finansowych w Plan depozytowy 19+. Więcej szczegółów na temat samego produktu oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Toyota Banku.

 

Podwyżka na Lokacie Kapitalnej w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Wojna depozytowa na polskim rynku trwa w najlepsze, dlatego też kolejne banki decydują się na oferowanie lokat, które pozwalają zarobić w granicach 6,00 % netto. Do grona tych banków zalicza się ostatnio także Toyota Bank ze swoją Lokatą Kapitalną. Jakie warunki proponuje bank? Ile zarobimy na Lokacie Kapitalnej?

Lokata Kapitalna dostępna jest w trzech wariantach, bowiem występuje w wersji 3, 6 i 12-miesięcznej. Jest to lokata progresywna, na której zarobimy przynajmniej 6,00 % netto. Najniższe oprocentowanie, czyli wspomniane 6,00 % zarobimy wybierając lokatę trzymiesięczną. Tak wysokie oprocentowanie jest porównywalne z oprocentowaniem wynoszącym 7,41 % na lokacie tradycyjnej. Dla dwa razy dłuższego okresu zapadalności (6 miesięcy) oprocentowanie wzrasta do 6,10 % co odpowiada 7,53 % na lokacie bez codziennej kapitalizacji odsetek. Niewątpliwie najkorzystniejsze oprocentowanie Toyota Bank proponuje klientom, którzy zdecydują się na zdeponowanie swoich oszczędności na okres jednego roku. W takiej sytuacji oprocentowanie wynosi aż 6,15 % netto (7,59 % na standardowej lokacie).


By stać się posiadaczem Lokaty Kapitalnej trzeba uprzednio zdecydować się na założenie konta osobistego w Toyota Banku, gdyż złożenie wniosku możliwe jest tylko z poziomu bankowości internetowej. Jest to dość istotna niedogodność, aczkolwiek nie jedyna – minimalna kwota inwestycji wynosi aż 10 000 złotych. Oczywiście prócz bardzo atrakcyjnego oprocentowania Lokata Kapitalna ma także wiele zalet. Te najważniejsze to możliwość posiadania dowolnej ilości depozytów, dzięki czemu kwota inwestycji nie jest niczym ograniczona oraz możliwość wycofania swoich środków w dowolnym momencie trwania lokaty, bez utraty należnych odsetek.

Szczegółowy regulamin produktu oraz wniosek pozwalający na założenie konta w Toyota Banku dostępne są na oficjalnej stronie banku.

Lokata Kapitalna w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Toyota Bank

Okres ostrej ofensywy ze strony większości polskich banków na rynku lokat nie mógł przejść bez echa w Toyota Bank. Nowych klientów do tej placówki ma przyciągnąć Lokata Kapitalna. Wdrożone rozwiązania wydają się bardzo ciekawe i choć gwarantowane zarobki nie mogą się równać z najlepszymi lokatami bankowymi, to propozycja Toyota Bank powinna skusić wielu inwestorów, szczególnie chcących zachować dostęp do gotówki bez ryzyka utraty wypracowanych odsetek.

Lokata Kapitalna wbrew pozorom nie jest typowym depozytem z dzienną kapitalizacją odsetek. Ominięcie podatku Belki jest tylko jednym z dodatków. Toyota Bank nie dba o unikanie 19-procentowej opłaty na rzecz Skarbu Państwa, o czym świadczy brak górnej granicy inwestycji na nowej lokacie. Jest jeszcze jeden minus, na który należy zwrócić szczególną uwagę – minimalny kapitał potrzebny do założenia Lokaty Kapitalnej to aż 10 000 złotych. Detaliczni klienci pewnie nie będą z tego wymogu zadowoleni.


Pieniądze można pomnażać z Toyota Bank przez 3, 6 lub 12 miesięcy. Proponowane oprocentowanie nie należy do najwyższych: dla krótkoterminowych lokaty wynosi 4,75%, a roczny depozyt pozwoli zarobić 5% netto. Podane liczby są wartościami uśrednionymi. Lokata Kapitalna cechuje się bowiem oprocentowaniem progresywnym. Początkowo odsetki narastają w niewielkiej ilości, by w ostatnim miesiącu trwania umowy mocno się powiększyć. Ma to związek z korzystnym dla klientów zapisem w regulaminie, pozwalającym przerwać lokatę w dowolnym momencie, bez utraty jakichkolwiek pieniędzy i żadnych dodatkowych opłat.

Do założenia Lokaty Kapitalnej konieczne jest posiadanie rachunku osobistego w Toyota Bank. Nowi klienci, posiadający konto w innym banku, pewnie nie będą z tego powodu zadowoleni, ale Toyota proponuje w pełni darmowe rozwiązanie.

O ile minimalna wielość inwestycji jest określona ( 10 000 PLN), to maksymalny budżet jest teoretycznie nieograniczony. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak zakładanie lokat na 3 i 6 miesięcy nie większych niż 20 tysięcy zł oraz 12 miesięcznych w kwocie do 18 tysięcy złotych. Pozwoli to uniknąć płacenia wysokiego podatku Belki.

Lokata o stałym oprocentowaniu w Toyota Banku

Toyota Bank logo
Lokata o stałym oprocentowaniu w Toyota Banku

Toyota Bank jest uznawany od pewnego czasu jako najlepszy bank samochodowy i jako najlepszy powinien oferować na swoich lokatach korzystne oprocentowanie. Lokata o której mówimy w dzisiejszym artykule dość dobrze nas w tym przekonaniu utrzymuje. Przy wpłacie naszych pieniędzy na rok możemy otrzymać 5,65% odsetek. Jest to dość dobry wynik zważywszy na to, że nie jest to „lokata antybelkowa” i musimy zapłacić od niej podatek Belki. Do tego bank oferuje cały wachlarz okresów na jaki możemy założyć lokatę. Z pewnością wielu klientów Toyota Banku skusi się i założy tę właśnie lokatę.

Minimalna wielkość wpłaty

Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę wynosi 2000zł

Oprocentowanie i okres lokaty

Oprocentowanie lokaty jest zależne od okresu na jaki zdeponujemy nasza gotówkę.

Miesiące 1 3 6 9 12 24 36
% 4,40% 5,50% 5,60% 5,65% 5,65% 6,00% 6,00%

Do wyboru mam okres: 1, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięczny. Jak widać w tabeli największy procent odsetek otrzymamy przy wpłacie na 2 lub 3 lata, ale na lokatach o krótszym terminie też jest dość Wysokiem. Wyjątkiem jest okres jednego miesiąca, gdzie oprocentowanie odbiega nieco od innych okresów.

Inne

Lokatę można w wygodny sposób założyć przez Internet albo przez telefon.

Warunki zakończenia lokaty

Bank w przypadku zerwania lokaty przed terminem wypłaca 10% należnych odsetek.

Symulacja

Kwota\Okres Na 3 miesięcy Na 6 miesięcy Na 12 miesięcy
2000zł 1027,50zł (1022,50zł*) 2056,00zł (2045,00zł*) 2113,00zł (2092,00zł*)
5000zł 5068,75zł (5055,75zł*) 5140,00zł (5113,00zł*) 5282,50zł (5228,50zł*)
15000zł 15206,25zł (15167,25zł*) 15420,00zł (15340,00zł*) 15847,50zł (15686,50zł*)

* – po opodatkowaniu