Lokata na 6,7% w SKOK Wołomin (3M)

SKOK - logo
SKOK

SKOK Wołomin to podmiot, którego lokaty od kilku miesięcy zajmują czołowe miejsca w rankingach najwyżej oprocentowanych depozytów praktycznie dla wszystkich okresów zapadalności. W ostatnich dniach w ofercie pojawił się kolejny depozyt, który oferuje jeszcze bardziej atrakcyjne warunki aniżeli dotychczasowy lider – Lokata Bezpieczna BIS. Jakie warunki SKOK Wołomin Proponuje na najnowszej Lokacie Promocyjnej?

Podobnie jak w przypadku Lokaty Bezpiecznej BIS oprocentowanie nowej trzymiesięcznej Lokaty Promocyjnej uzależnione jest od ilości udziałów posiadanych w kasie. W przypadku, gdy jest to tylko jeden udział oprocentowanie wynosi 6,70 %! Klienci dysponujący przynajmniej 11 udziałami liczyć mogą na 6,75 %, po przekroczeniu progu 21 udziałów oprocentowanie wzrasta do 6,80 %, natomiast po przekroczeniu progu 25 udziałami do 6,85 %. Najwięcej zarobią klienci posiadający co najmniej 50 udziałów – 6,90 %. By stać się członkiem kasy należy opłacić wpisowe wynoszące 39 złotych, a następnie zakupić udziały – wartość jednego udziału wynosi 30 złotych. Minimalna koszty, jakie należy ponieść wynoszą zatem 69 złotych. Uwzględniając proponowane warunki oraz oprocentowanie innych depozytów dostępnych na rynku nie można zaprzeczyć, że oferta SKOK-u Wołomin jest bardzo atrakcyjna.

Pozostałe parametry Lokaty Promocyjnej

Skorzystanie z Lokaty Promocyjnej wiąże się nie tylko z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, ale również uruchomieniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – wpłatę na lokatę dokonać można wyłącznie za pomocą dyspozycji z konta ROR. Rachunek jest jednak bezpłatny i oprocentowany (od 3,00 % do 5,80 %). Minimalna kwota wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustanowiona, co niewątpliwie jest ogromną zaletą produktu. Po zakończeniu się trzymiesięcznego okresu deponowania, zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami przelewane są na rachunek klienta. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje wypłatą jedynie 10 % należnych do dnia podjęcia lokaty odsetek.

Jak założyć Lokatę Promocyjną?

Założenie Lokaty Promocyjnej może odbywać się na dwa sposoby – poprzez wizytę w jednym z oddziałów – niestety liczba oddziałów SKOK-u Wołomin jest stosunkowo niewielka i ogranicza się tylko do wybranych województw, co stanowi pewne utrudnienie – lub drogą mailową. Wszelkie niezbędne informacje i instrukcje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej podmiotu. Opublikowany tam został również statut SKOK-u Wołomin, w którym zawarto wiele istotnych informacji, w tym przede wszystkim informacji o członkostwie w kasie.

Lokata z Klasą – SKOK Wołomin (8%)

SKOK - logo
SKOK

Podczas, gdy większość banków decyduje się na kolejne obniżki oprocentowania swoich depozytów – znalezienie lokaty pozwalającej zarobić ponad 6,00 %, która nie posiada jakichkolwiek ograniczeń czy dodatkowych warunków nie jest szczególnie prostym zadaniem – w ofercie SKOK-u Wołomin znaleźć można lokatę proponującą nawet 8,20 %! Jakie warunki należy spełnić, by móc cieszyć się tak dużym oprocentowaniem?

Co ciekawe w ofercie SKOK-u Wołomin znajduje się obecnie kilka konkurencyjnych lokat, które pozwalają na wypracowanie bardzo zadowalajacych zysków. Najniżej oprocentowana lokata oferuje oprocentowanie na poziomie 6,60 %. Najwyżej oprocentowanym depozytem jest trzymiesięczna Lokata z Klasą kusząca oprocentowaniem wynoszącym przynajmniej 8,00 %!

Lokata z Klasą

Oprocentowanie trzymiesięcznej Lokaty z Klasą uzależnione jest od ilości posiadanych udziałów w kasie. Osoby, które posiadają przynajmniej jeden udział oczekiwać mogą oprocentowania na poziomie 8,00 %. W przypadku posiadania co najmniej 11 udziałów oprocentowanie wzrasta do poziomu 8,10 %. Najwyższe oprocentowanie (8,20 %) proponowane jest klientom, którzy posiadają przynajmniej 21 udziałów w kasie. Oprocentowanie co prawda jest bardzo atrakcyjne, jednak należy się liczyć z tym, iż nabycie członkostwa w kasie wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych opłat – jak przeczytać można w statucie SKOK-u Wołomin członek kasy obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz wpłacenia wkładu członkowski. Wpisowe wynosi obecnie 39 złotych, natomiast jeden udział kosztuje 30 złotych. Nawet po uwzględnieniu tych kosztów oferta przygotowana przez SKOK Wołomin jest niezwykle atrakcyjna. Warto wziąć pod uwagę również fakt, iż w ofercie banku znaleźć można wiele innych depozytów oferujących wysokie oprocentowanie, z których można skorzystać po upływie 3 miesięcy trwania Lokaty z Klasą.

Minimalna kwota inwestycji wynosi zaledwie 1 000 złotych. W przypadku zerwania depozytu przed okresem zapadalności klientowi wypłacone zostanie tylko 20 % naliczonych na dany dzień odsetek pomniejszonych o podatek od zysków kapitałowych.

Jak założyć Lokatę z Klasą?

Założenie Lokaty z Klasą możliwe jest w każdym oddziale kasy lub za pośrednictwem Internetu. Aktualnie kasa posiada 101 oddziałów, jednak mimo to w sześciu województwach nie funkcjonuje żadna placówka. Co więcej w niektórych województwach liczba oddziałów jest naprawdę niewielka, co stanowi niemałe utrudnienie. Założenie lokaty wymaga uruchomienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który prowadzony jest bezpłatnie. Jego zaletą jest również atrakcyjne oprocentowanie, które może wynieść nawet 6,30 %! Na rachunek ten przeksięgowane zostaną środki z lokaty w momencie jej zakończenia.

Szczegółowe informacje dotyczące SKOK-u Wołomin oraz wszystkich oferowanych przez podmiot produktów znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej lub w najbliższej placówce. Warto przede wszystkim zapoznać się ze statutem podmiotu, gdzie zamieszczono wiele ważnych informacji dotyczących członkostwa w kasie.

 

SKOK Wołomin daje nawet 7,5% na swoich lokatach

SKOK - logo
SKOK

W ostatnich tygodniach atrakcyjność wielu depozytów oferowanych przez działające na naszym rynku banki uległa wyraźnej poprawie, dzięki czemu znalezienie dziś lokaty oferującej ponad sześć czy nawet siedem procent nie stanowi poważniejszego problemu. Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert pod tym względem przygotował SKOK Wołomin, który oferuje kilka lokat z oprocentowaniem przekraczającym 7,00 %! Jakie warunki trzeba spełnić, by móc założyć taki depozyt?

W ofercie podmiotu znaleźć można między innymi Lokatę Internetową, której oprocentowanie uzależnione jest od ilości posiadanych udziałów w kasie. Klienci posiadający minimum jeden udział liczyć mogą na oprocentowanie wynoszące 7,50 %, minimum jedenaście udziałów 7,55 %, minimum dwadzieścia jeden udziałów 7,60 %, minimum dwadzieścia pięć udziałów 7,65 %. W pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi aż 7,70 %. Minimalna kwota depozytu wynosi 1 000 złotych, okres deponowania w zależności od wyboru klienta od 1 do 4 miesięcy. Uruchomienie Lokaty Internetowej wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w SKOK-u.

Zbliżone warunki proponowane są klientom zainteresowanym nieco dłuższymi, sześciomiesięcznymi depozytami. W tym przypadku wymagania dotyczące ilości posiadanych udziałów w kasie są dokładnie takie same, a odpowiadające im oprocentowanie wynosi odpowiednio 7,30 %, 7,35 %, 7,40%, 7,45% oraz 7,50 %. W tym przypadku również wymagany jest rachunek. Nieco mniej atrakcyjne, aczkolwiek mimo wszystko bardzo interesujące warunki SKOK Wołomin proponuje na lokacie trzymiesięcznej. Depozyt ten pozwala zarobić od 7,10% do 7,30 %.

Pośród depozytów oferowanych przez SKOK Wołomin znajduje się też Nowa Lokata, która założyć można na okres jednego, trzech, sześciu, dwunastu bądź dwudziestu czterech miesięcy. W pierwszym przypadku oprocentowanie wynosi 6,60 %. Dla lokaty trzymiesięcznej oprocentowanie kształtuje się w przedziale od 6,60% do 7,10 % w zależności od ilości posiadanych udziałów. Podobnie jest jeśli chodzi o lokaty półroczne oraz roczne, jednak w tych przypadkach liczyć można na nieco większy zysk, mieszczący się w przedziale od 6,70% do 7,20%. Oprocentowanie lokaty dwuletniej wynosi 6,80% i podobnie jak lokaty jednomiesięcznej nie jest uzależnione od ilości posiadanych udziałów.

Więcej szczegółów dotyczących oferty oraz warunków stawianych przez SKOK Wołomin znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej podmiotu.

 

Nowa 7-miesięczna lokata na 7% w SKOK Wesoła

Pewna Lokata - SKOK Wesoła
Pewna Lokata - SKOK Wesoła

Poszukując korzystnego sposobu na oszczędzanie, niekoniecznie trzeba wybierać bank. Doskonały pretekst do zmiany planów dała inwestorom SKOK Wesoła. Wprowadzony do oferty niestandardowy siedmiomiesięczny depozyt wbił się z zaskoczenia na czołowe miejsca rankingów najlepszych lokat. Wszystko za sprawą oprocentowania, wynoszącego aż 7%!

Obrót pieniędzy w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych jest w Polsce popularny od lat. Dlatego od razu należy uspokoić potencjalnych klientów na nowy produkt SKOK Wesoła – kapitał jest w pełni bezpieczny. Nad lokatami w polskich bankach czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale społeczne kasy również nie pozostawią swoich klientów na lodzie nawet w przypadku bankructwa. Europejskie Forum Ubezpieczycieli Depozytów czuwające nad bezpieczeństwem inwestorów SKOK, gwarantuje zwrot kapitału w wysokości do 100 tysięcy euro.


Nic nie stoi więc na przeszkodzie równorzędnej rywalizacji ofert banków i społecznych kas oszczędnościowo-kredytowych. SKOK Wesoła od 28 kwietnia umożliwia swoim członkom otworzenie 7-miesięcznej lokaty, z oprocentowaniem w wysokości 7%! Wprawdzie kapitalizacja odsetek odbywa się na koniec okresu rozliczeniowego, ale nadal oferta jest jedną z najlepszych na rynku, choć trudno bezpośrednio porównać ją z konkurencją ze względu na niestandardowy czas trwania.

W celu przystąpienia do SKOK Wesoła należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 29 złotych i wnieść co najmniej jeden udział. Dopiero wtedy można rozpocząć oszczędzanie na wysoko oprocentowanej lokacie. Pozostałe warunki wydają się jednak nieco korzystniejsze niż w przypadku banków.

Minimalny kapitał z którym można rozpocząć inwestycję w 7-miesięczny depozyt to zaledwie 300 złotych. Zadowoleni będą również zamożniejsi klienci. SKOK Wesoła oferuje oprocentowanie 7% dla kwot do 500 tysięcy złotych. Jeśli ktoś zgłosi się z większym kapitałem, warunki są ustalane indywidualnie. Zgodnie z obowiązującymi trendami, również w SKOK można założyć depozyt przez Internet.

SKOK – lokaty u Stefczyka

Aktualnie SKOK Stefczyka ma w swojej ofercie kilka ciekawych lokat. Pierwszą jest tzw. lokata „korzystna”. Jest to lokata jednodniowa, czyli kapitalizuje się każdego dnia. Przedłuża się ona codziennie sama, ale SKOK zastrzega, że maksymalny okres przedłużania lokaty wynosi tylko 3 miesiące. Oprocentowanie wynosi 4,9 %, ale nie musimy od tego oddawać podatku, dlatego całą tą kwotę SKOK nam wypłaca po rozwiązaniu lokaty. Kolejnym mankamentem jest to, że można ją założyć na maksymalną kwotę 18 tysięcy złotych, więc jeśli ktoś dysponuje bardzo dużą ilością gotówki to może to nie być dla niego najlepsze rozwiązanie (nie można też założyć na jedną osobę kilku lokat).
Lokaty w skok
Następną ofertą jest lokata „Profit”. Ma ona zmiennie oprocentowanie, czyli może się zmieniać w czasie trwania umowy. SKOK chwali się oprocentowaniem do 6,75%, ale wynosi ono tyle w ściśle określonych warunkach, które po prostu ciężko spełnić. Może być ona jednak ciekawym rozwiązaniem dla ludzi z grubym portfelem, gdyż nie ma limitu kwoty jaką chcemy włożyć na lokatę (z wyjątkiem minimalnej kwoty 300zł).
Ostatnią ofertą lokat SKOK-u jest lokata „Fortuna” mająca stałe oprocentowanie wynoszące od 5,25 % w przypadku lokaty 3-miesięcznej, aż do 5,55% (6,15% w przypadku kwot powyżej 500tys. Zł i będących stałymi klientami banku). Tak samo jak w przypadku lokaty „Profit” nie ma maksymalnej kwoty lokaty, a minimalna wynosi 300zł. Niewątpliwą zaletą jest stałe oprocentowanie, dzięki któremu wiem ile pieniędzy otrzymamy po zakończeniu lokaty od razu.