Lokata Direct+ Internet w Santander Banku – aktualne warunki

Santander Bank logo
Santander Bank

Lokata Direct+ Internet to internetowa wersja Lokaty Direct+. Od podstawowej wersji depozytu odróżnią ją między innymi fakt, iż zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Odmienne jest ponadto oprocentowanie – o ile w przypadku standardowej lokaty oprocentowanie wynosi maksymalnie 4,10 %, o tyle w przypadku lokaty internetowej nawet 4,20 %. Minimalna stawka wynosi z kolei 2,20 %.

Na wysokość oprocentowanie wpływ ma nie tylko sposób założenia lokaty, ale również wielkość inwestycji oraz wybrany termin zapadalności. Lokata Direct+ Internet  założyć można na okres od jednego (w tym przypadku minimalna kwota inwestycji wynosi nie 5 000 złotych, ale aż 20 000 złotych) do nawet trzydziestu sześciu miesięcy. Im dłuższy okres zapadalności, tym oprocentowanie proporcjonalnie wyższe. W przypadku krótkich okresów zapadalności lepsze warunki proponowane są klientom, którzy gotowi zainwestować są większe środki.

Szczegóły produktu

– oprocentowanie Lokaty Direct+ Internet zależne jest przede wszystkim od wybranego okresu zapadalności oraz wielkości depozytu – najniższe oprocentowanie tyczy się lokaty miesięcznej i wynosi 2,20 %, natomiast najwyższe lokaty na 36 miesięcy (4,20 %);

– lokata może zostać założona na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24 lub 36 miesięcy;

minimalna kwota inwestycji w przypadku lokaty miesięcznej wynosi 20 000 złotych, w przypadku wszystkich pozostałych okresów zapadalności minimum ustanowione zostało na poziomie 5 000 złotych;

– środki deponowane na lokacie muszą być tzw. nowymi środkami, a więc środkami stanowiącymi nadwyżkę ponad saldo aktualnego zaangażowania klienta w Santander Consumer Banku;

– kapitalizacja odsetek następuje na koniec wybranego okresu zapadalności;

– zerwanie umowy przed terminem i wycofanie zainwestowanych środków skutkuje utratą całości należnych odsetek;

– Lokata Direct+ Internet jest depozytem automatycznie odnawialnym – po upływie okresu zapadalności lokata zostanie automatycznie przedłużona na analogiczny okres i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia;

– otwarcie i prowadzenie lokaty jest całkowicie bezpłatne;

– uruchomienie rachunku lokaty nie wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowo konta osobistego – po części wynika to również z faktu, iż Santander Consumer Bank nie posiada w swojej ofercie rachunków osobistych;

– uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i polega jedynie na wypełnienie specjalnego wniosku online, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej;

Jak założyć Lokatę Direct+ Internet?

Lokata Direct+ Internet uruchamiana jest za pośrednictwem Internetu, co niewątpliwie jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem. Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego (nie znajdziemy ich w ofercie Santander Consumer Banku), a uruchomienie lokaty następuje poprzez wypełnienie specjalnego wniosku online, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej banku. W formularzu tym niezbędne jest zamieszczenie własnych danych kontaktowych oraz informacji na temat kwoty, która mamy zamiar na lokacie zdeponować. Najpóźniej następnego dnia roboczego skontaktuje się doradca Centrum Telefonicznego i dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem lokaty.

Więcej informacji tyczących się produktu uzyskać można na oficjalne stronie internetowej banku lub w jednym z jego oddziałów.

Lokata Direct+ Online w Santanderze

Santander Bank logo
Santander Bank

Oferta depozytowa Stantander Consumer Banku jest obecnie niezwykle szeroka i różnorodna – znaleźć w niej można kilkanaście różnych depozytów o okresach zapadalności mieszczących się w przedziale od 1 do 36 miesięcy.  Zdecydowanie najwięcej zarobić można decydując się na zamrożenie swoich oszczędności na okres przynajmniej 2 lat. Mimo stosunkowo atrakcyjnych warunków w ostatnich dniach bank zdecydował się zaoferować klientom nowy produkt, który aktualnie jest najwyżej oprocentowanym depozytem w ofercie. Jakie warunki proponuje swoim klientom Santander Consumer Bank na Lokacie Direct+ Online?

Lokata Direct+ Online to 24-miesięczny depozyt promocyjny, którego oprocentowanie wynosi 6,00 %. Ze względu na fakt, iż jest to najbardziej atrakcyjna lokata dostępna obecnie w ofercie podmiotu można się domyślać, iż bank wymagać będzie od klientów spełnienia pewnych warunków. W prawdzie nowy depozyt przeznaczony jest zarówno dla nowych jak i aktualnych klientów banku, jednak środki, które mogą zostać zdeponowane na lokacie to tak zwane nowe środki, a więc środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo klienta z dnia 11 grudnia bieżącego roku.

Niestety nie jest to jedyne ograniczenie. Kolejne, o którym należy wspomnieć to maksymalna kwota lokaty, która ustanowiono na poziomie 300 000 złotych (minimalna inwestycja wynosi z kolei 5 000 złotych). Porównując wymagania te z wymaganiami wielu konkurencyjnych podmiotów bankowych należy podkreślić, iż nie są one szczególnie uciążliwe.

Pozostałe cechy lokaty

Stosunkowo atrakcyjne oprocentowanie nie jest jedyna zaletą Lokaty Direct+ Online. Warto wspomnieć, iż bank nie wymaga od swoich klientów posiadania ani też uruchomienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (wynika to z faktu, iż w ofercie banku nie są dostępne rachunki bankowe). Po upływie zapisanego w okresie okresu deponowania zainwestowane przez klienta środki powiększone o należne odsetki mogą zostać zwrócone lub stanowić kwotę kolejnej, automatycznie odnowionej lokaty. Równie wygodne jest samo zakładanie lokaty – można tego dokonać poprzez wizytę w jednej z placówek banku lub tez wypełnić wniosek online dostępny na stronie internetowej banku.

Przed podjęciem decyzji o założeniu lokaty warto zapoznać się z regulaminem i tabelą oprocentowania, gdyż bardzo możliwe jest, iż lokata nie pozostanie zbyt długo w ofercie banku. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym Santander Consumer Banku.

 

Nowa Lokata Zysk+ Wzrost w Santaderze na 6,70% brutto (12M)

Santander Bank logo
Santander Bank

Pod względem atrakcyjności oferty depozytowej Santander Consumer Bank bez wątpienia zalicza się do najbardziej atrakcyjnych podmiotów działających obecnie na naszym rynku. Zmieniona z dniem 8 października bieżącego roku tabela oprocentowania wskazuje na kilka naprawdę interesujących produktów, które kuszą oprocentowaniem grubo przekraczającym 6,00 %. Twarzą jednej z najatrakcyjniejszych lokat został Fernando Alonso. Ile można zrobić deponują własne oszczędności w polecany przez niego produkt?

Reklamowany przez hiszpańskiego mistrza Formuły 1 depozyt to dwunastomiesięczna Lokata Direct+ Wzrost. Jej oprocentowanie wynosi aż 6,70 % i stanowi obecnie jeden z najatrakcyjniejszych produktów oszczędnościowych dostępnych w ofercie Santander Consumer Banku. Produkt ten przeznaczony jest dla klientów nowych, a więc takich, którzy zdecydują się zdeponować tzw. nowe środki – środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo z dnia 7 października bieżącego roku. Minimalna kwota depozytu wynosi 5 000 złotych, natomiast maksymalna 300 000 złotych. Z uwagi na fakt, iż Santander Consumer Bank nie oferuje rachunków osobistych uruchomienie konta nie jest wymagane. Zerwanie umowy przed upływem zapisanego w umowie okresu jest jednoznaczne z utratą całości naliczonych odsetek.

Atrakcyjne alternatywy

Lokata Direct+ Wzrost nie jest jedynym depozytem wartym uwagi, który znaleźć można w ofercie Santander Consumer Banku. Na uwagę zasługuje również Lokata Zysk+ Wzrost, która oferuje dokładnie takie same oprocentowanie i takie same warunki – jedyną różnicę stanowi fakt, iż w jej przypadku minimalna kwota inwestycji nie wynosi 5 000 złotych, ale zaledwie 1 000 złotych. Kolejnym depozytem, który oferuje identyczne warunki jak Lokata Direct+ Wzrost (łącznie z minimalną kwotą inwestycji na poziomie 5 000 złotych) jest Lokata Direct+ on-line. Depozyty powyższe założyć można w jednej z placówek banku lub za pośrednictwem internetowego wniosku.

Nie tylko lokaty objęte warunkami promocyjnymi kuszą atrakcyjnym oprocentowaniem. Wybierając Lokatę Zysk+ o okresie zapadalności wynoszącym 15 miesięcy zarobimy aż 6,50 % (bez względu na wielkość naszej inwestycji). Dokładnie tyle samo proponuje piętnastomiesięczna Lokata Direct +. Nieco więcej, bo 6,60 %, zarobią klienci, którzy wybiorą z oferty podmiotu Lokatę Direct+ Internet. Pełną ofertę depozytów oferowanych przez Santander Consumer Bank znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.

Santander podniósł oprocentowanie lokat – teraz nawet 6,6%

Santander Bank logo
Santander Bank

Kilka dni temu nie tylko Meritum Bank zdecydował się na podwyżkę oprocentowania swoich depozytów, gdyż jego śladem poszedł również Santander Consumer Bank, który proponuje swoim klientom nawet 6,60 %. Tak atrakcyjne oprocentowanie sprawia, iż propozycja banku należy obecnie do jednej z najbardziej konkurencyjnych w swojej kategorii. Jak obecnie prezentuje się oferta Santander Consumer Banku?

Obecnie najbardziej atrakcyjnym z punku widzenia klientów depozytem oferowanym przez bank jest Lokata Direct + Internet. Depozyt ten oferowany jest aż w szesnastu wariantach odpowiadających okresowi obowiązywania umowy. By zarobić najwięcej warto wybrać depozyt sześciomiesięczny, dziewięciomiesięczny, dwunastomiesięczny lub piętnastomiesięczny – w każdym z tych przypadków oprocentowanie przekracza 6,00 % brutto. Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym pod względem wysokości oprocentowania jest najdłuższy okres – 15 miesięcy. Klienci, którzy zdecydują się na założenie lokaty o takim okresie zapadalności bez względu na wielkość swojej inwestycji oczekiwać mogą aż 6,60 %.

By stać się posiadaczem takiego konta należy się skontaktować z konsultantem – mimo iż w nazwie lokaty pojawia się słowo „Internet”, nie można jej założyć za jego pośrednictwem. Prócz konkurencyjnego oprocentowania atutem jest również brak konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Santander Consumer Banku (z pewnością dlatego, iż bank nie oferuje rachunków osobistych) oraz brak ograniczających limitów wpłaty. Wadą jest z kolei fakt, iż zerwanie takiej lokaty przed upływem okresu zapadalności wiąże się z utrata całości wypracowanych odsetek. Szczegółowy regulamin oferty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.

 

Lokata 5-miesięczna w Santander Banku na 6,08%

Santander Bank logo
Santander Bank

Na rynku depozytów bankowych oferta lokat przygotowana przez Santander Bank prezentuje się dość interesująco. Deponując swoje środki w produktach oszczędnościowych dostępnych aktualnie w ofercie zarobimy w zależności od wybranego okresu trwania lokaty od 4,50 % do 6,08 %. Na najwyższe oprocentowanie wynoszące nieco ponad 6 % liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się skorzystać z trwającej właśnie promocji w Santander Bank.

5-miesięczna Lokata Doskonała to lokata z codzienną kapitalizacją odsetek, która pozwala zarobić aż 6,08 %. Zysk osiągany z takiej lokaty jest porównywalny z zyskiem z lokaty tradycyjnej, której oprocentowanie musiałoby wynosić aż 7,60 %! Tak wysokie oprocentowanie oferowane jest wyłącznie w ramach trwającej właśnie promocji. By móc z niej skorzystać należy zdeponować na lokacie nowe środki, stanowiące nadwyżkę ponad saldo rachunków klienta w dniu 16 października 2011 roku. Jest to jedyny promocyjny warunek stawiany przez Santander Bank.


Minimalna kwota lokaty wynosi już 1 000 złotych, dlatego też lokata powinna zainwestować posiadaczy niewielkiego kapitału jak i tych, którzy dysponują znacznie większymi środkami (bank dopuszcza posiadania aż 14 tego typu depozytów). Do szeregu zalet lokaty zaliczyć można również brak prowizji i opłat za założenie i prowadzenie oraz możliwość automatycznego odnawiania się lokaty po upływie terminu jej zapadalności.

By stać się posiadaczem Lokaty Doskonałej w Santander Bank wystarczy odwiedzić jedną z wielu placówek banku. Wykaz wszystkich oddziałów oraz szczegółowy regulamin promocji znaleźć można na oficjalnej stronie Santander Bank.

Niższe oprocentowanie lokat w Santanderze

Santander Bank logo
Santander Bank

Zawirowania na rynku depozytów nie wpływają korzystnie na atrakcyjność ofert. Mimo że większość banków nieustannie stara się podwyższać standardy, niektóre placówki są zmuszone do obniżki oprocentowania lokat. Taki los spotkał klientów Santander Bank, który zdecydowanie zmniejszył zarobki na niektórych lokatach terminowych.

Zmiany dotknęły przede wszystkim depozytów o dłuższym okresie trwania. O ile w trzymiesięcznych lokatach oprocentowanie zostało obniżone jedynie o 0,05 procenta, to już na półrocznej i dłuższych spadło nawet o 0,9! Znacznie obniżyło to konkurencyjność w porównaniu z innymi placówkami. Przykładowo Lokata Direct+ zakładana przez Internet pozwalała dotychczas zarobić 6 procent w skali roku. W zestawieniu z konkurencją, plasowało to Santander Bank w czołówce. Po obniżkach zarobki inwestorów wyniosą jedynie 5,1 procenta.


Obniżki wprowadzone przez Santander Bank niekoniecznie muszą mieć ścisły związek z zamieszaniem dotyczącym proponowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o naliczaniu podatku. Od marca bieżącego roku Santander połączył się bowiem z AIG Bank Polska. Teraz obie marki działają pod nazwą hiszpańskiej grupy, liderującej w Europie pod względem kredytowania nowych pojazdów. Lokaty żywcem przejęte z oferty AIG niekoniecznie musiały więc spełniać wymogi światowego potentata. Dlatego od 24 marca obowiązują nowe stopy oprocentowania.

Spadki w Santanderze obejmują wyłącznie lokaty z kapitalizacją odsetek na koniec okresu rozliczeniowego. Klienci niezbyt chętnie korzystają ostatnio z takie opcji, a po obniżkach zainteresowanie pewnie będzie jeszcze mniejsze. Stawki dla depozytów z dzienną kapitalizacja pozostały natomiast niezmienione. Jednak jeśli nowe przepisy wejdą w życie, od nowego roku przy każdej z opcji będzie konieczne płacenie 19-procentowego podatku za zarobione odsetki. Jeszcze bardziej zmniejszy to atrakcyjność lokat.