Fuzja FM Banku z PBP – Lokata Spinająca teraz w FM Banku PBP

FM Bank logo
FM Bank

FM Bank łączy się z PBP. W wyniku tego stosunkowo młody gracz na polskim rynku lokat znika z niego. PBP, czyli Polski Bank Przedsiębiorczości, wszedł na rynek z szumem (wcześniej oferta była skierowana głównie do klientów instytucjonalnych).

Oferta Lokaty Spinającej w PBP obejmująca oprocentowanie do 6,60% wzbudziła szerokie zainteresowanie klientów. Po serii obniżek spowodowanych m.in. obniżką stóp procentowych sporo spadło. Niemniej jednak wciąż utrzymywało się na relatywnie wysokim poziomie i oferta z powodzeniem konkurowała z najlepszymi.

Tymczasowo oferta zniknęła całkowicie z rynku. Wróciła, lecz pod zmienioną nazwą – FM Lokata Spinająca – nowym oprocentowaniem wynoszącym (3,80% na 24M, 3,50% na 6, 9, 12M) oraz nowym kanałem sprzedaży, czyli na stronie nowej instytucji FM Banku PBP.

Inne ciekawe oferty

Analizując fuzję FM Banku i PBP, warto zainteresować się innymi lokatami nowego banku. W ofercie znajduje się depozyt, którego oprocentowanie przewyższa zyski z FM Lokaty Spinającej, a mianowicie jest to FM Lokata PRO, która dla większości okresów charakteryzuje się wyższym o 0,1% oprocentowaniem (3,90% dla 24M, 3,60% dla 6, 9, 12M).

Interesująca może się również wydawać FM Lokata WIBOR Plus, ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki WIBOR – obecnie od 3,51% do 3,71%.

Więcej informacji na stronie FM Banku PBP.

 

Lokata Spinająca w PBP – nowe warunki

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Pośród banków, które nawet kilka razy w ostatnich miesiącach decydowały się zmieniać swoje tabele oprocentowania, wyróżnia się między innymi Polski Bank Przedsiębiorczości, który ostatnią obniżkę ogłosił na początku kwietnia. W ramach niemałego czerwcowego cięcia niższe oprocentowanie na Lokacie Spinającej PBP proponuje dla niemalże wszystkich okresów zapadalności – wyjątkiem jest jedynie najkrótszy okres wynoszący siedem dni. Ile dziś można zarobić na depozycie Polskiego Banku Przedsiębiorczości?

Lokatę Spinającą w PBP założyć można na jeden z ośmiu dostępnych okresów. Oprocentowanie dla depozytu siedmiodniowego niezmiennie wynosi 2,75 %. Wybierając dwukrotnie dłuższy okres jeszcze do niedawna można było zarobić 3,00 %, jednak dziś jest to już 2,75 %. Nieco większe spadki (0,50 punktu procentowego) dotyczą okresu miesięcznego i dwumiesięcznego – oprocentowanie w ich przypadku wynosi odpowiednio 3,25 % i 3,50 %. Pomimo obniżki z 4,25 % do 4,00 % najbardziej atrakcyjnym oprocentowaniem kusi lokata trzymiesięczna. Wszystkie pozostałe (półroczna, dziewięciomiesięczna i roczna) przed ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania pozwalały zarobić 3,15 % – obecnie jest to już tylko 2,50 % (spadek aż o 0,65 punktu procentowego).

Cechy lokaty

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została standardowo na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji oraz ograniczenie liczby posiadanych lokat nie istnieją, dzięki czemu zdeponowanie w PBP znacznej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu. Po upływie wybranego okresu lokata może zostać automatycznie odnowiona lub zwrócona na rachunek klienta. Zerwanie jej przed terminem wiąże się z całkowitą utratą należnych odsetek. Atutem jest z kolei brak konieczności posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Uruchomienie Lokaty Spinającej odbywa się za pośrednictwem Internetu i trwa zaledwie kilka chwil. Wystarczy jedynie wypełnić dostępny na stronie podmiotu wniosek online, a następie działać zgodnie z instrukcjami, które bank przesyła drogą mailową. Szczegółowe informacje i wskazówki znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Lokaty w PBP tylko do 4,25%

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Po serii obniżek spowodowanych obniżkami stóp procentowych przez RPP, oferta depozytowa Polskiego Banku Przedsiębiorczości stała się znacznie mniej atrakcyjna. Dziś oprocentowanie dla klientów zainteresowanych Lokatą Spinająca wynosi maksymalnie 4,25 %, co niestety nie pozwala jej na zajmowanie wysokich miejsc w rankingach. Ile można zarobić decydując się na złożenie depozytu w Polskim Banku Przedsiębiorczości?

Niezmiennie Lokata Spinająca oferowana jest aż na osiem okresów zapadalności. Najkrótszą opcję stanowi lokata siedmiodniowa, której oprocentowanie wynosi 2,75 %. Dla okresu czternastodniowego oprocentowanie jest nieco wyższe i wynosi 3,00 %. Decydując się na zamrożenie swoich oszczędności na okres miesiąca oczekiwać można oprocentowania na poziomie 3,75 %. Oprocentowanie dwumiesięcznej Lokaty Spinającej to 4,00 %, natomiast trzymiesięcznej wspomniane wyżej 4,25 %. Dla wszystkich pozostałych okresów zapadalności (sześć miesięcy, dziewięć miesięcy i dwanaście miesięcy) oprocentowanie nie jest już tak atrakcyjne i wynosi w każdym z przypadków 3,15 %. Najnowsza, obowiązująca dziś tabela oprocentowania ogłoszona została 4 kwietnia bieżącego roku.

Parametry Lokaty Spinającej

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została standardowo na poziomie 1 000 złotych. Bank nie stosuje jakichkolwiek limitów inwestycji, dzięki czemu zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi żadnego problemu. Autem produktu jest również brak konieczności uruchamiania dodatkowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co obecnie jest bardzo często stosowane w kontekście mniej lub bardziej atrakcyjnych depozytów. Odsetki kapitalizowane są na koniec wybranego okresu zapadalności. Po upływie oznaczonego czasu lokata może zostać odnowiona lub zwrócona na rachunek, z którego dokonano przelewu inicjującego. W przypadku wycofania środków przed terminem bank wypłaci jedynie zainwestowaną kwotę, bez jakichkolwiek odsetek. Należy również wspomnieć, iż Lokata Spinająca jest tzw. lokatą wielokrotną – przy pomocy jednego wniosku można uruchomić aż 10 lokat.

Jak założyć Lokatę spinającą?

Lokatę uruchomić można za pośrednictwem Internetu bez konieczności odwiedzania jednej z placówek Polskiego Banku Przedsiębiorczości. W tym celu wystarczy odwiedzić oficjalną stronę internetową banku i wypełnić znajdujący się tam wniosek online. Następnie wystarczy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, które przesłane zostaną na wskazany we wniosku adres mailowy.

W PBP już tylko na dwa terminy na 5+% (3M i 6M)

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Lokata Spinająca będąca pierwszym depozytem Polskiego Banku Przedsiębiorczości skierowanym do klientów detalicznych od samego początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co spowodowane było wysokim oprocentowaniem. Obecnie po serii obniżek warunki proponowane przez bank nie są już tak konkurencyjne. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie Lokaty Spinającej?

Wysokość proponowanego przez bank oprocentowania uzależniona jest od okresu deponowania. Dla najkrótszego, tygodniowego okresu oprocentowanie wynosi 3,50 %. Klienci, którzy zdecydują się zamrozić swoje oszczędności na okres dwukrotnie dłuższy (2 tygodnie) zarobią niewiele więcej – 3,60 %. Oprocentowanie depozytu miesięcznego kształtuje się na poziomie 4,30 %. W przypadku okresu zapadalności wynoszącego dwa miesiące, dziewięć miesięcy oraz rok oprocentowanie jest dokładnie takie samo i wynosi 4,80 %. Na najwyższe zyski liczyć można w przypadku lokaty zakładanej na 3 miesiące oraz 6 miesięcy – oprocentowanie wynosi wówczas odpowiednio 5,10 % i 5,00 %. Proponowane przez Polski Bank Przedsiębiorczości warunki nie są zatem szczególnie konkurencyjne i bez większych trudności znaleźć można bardziej atrakcyjne oferty.

Cechy produktu

Minimalna kwota depozytu niezmiennie wynosi 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustanowiony, dzięki czemu zdeponowanie kwoty znacznej wielkości nie stanowi najmniejszego problemu. Co więcej Lokata Spinająca jest lokatą wielokrotną, co oznacza, iż złożenie jednego wniosku daje możliwość założenia aż 10 depozytów (opcja ta wybierana jest podczas otwierania lokaty). Odsetki kapitalizowane są standardowo na koniec okresu zapadalności. Wraz z upływem wybranego okresu deponowania lokata może zostać odnowiona (parametr ten również wybierany jest przy zakładaniu lokaty) lub zlikwidowana – w tym przypadku zainwestowana kwota powiększona o naliczone odsetki przelana zostanie na rachunek klienta, z którego dokonano przelewu inicjującego. Wycofanie środków przed terminem związane jest z utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Lokata Spinająca uruchamiana jest za pośrednictwem Internetu, co bezsprzecznie zaliczyć należy do jej zalet. Wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości wniosku online, za pomocą którego otwiera się lokatę, nie powinno zabrać więcej aniżeli kilka minut. W celu uniknięcia niepotrzebnych rozczarowań warto dokładnie zapoznać się z regulaminem produktu i wszystkimi istotnymi parametrami lokaty. Po złożeniu dyspozycji uruchomienia lokaty wystarczy postępować zgodnie z otrzymanymi droga mailową instrukcjami. Szczegółowe informacje i wskazówki znajdziemy również na stronie internetowej banku.

 

Lokaty w PBP już mniej atrakcyjne

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

O Polskim Banku Przedsiębiorczości, który dotychczas obsługiwał klientów korporacyjnych, samorządy i przedsiębiorców, mieliśmy okazję pisać jakiś czas temu w kontekście pierwszej lokaty oferowanej osobom fizycznym – Lokacie Spinającej. Atrakcyjne warunki, jakie do niedawna oferował bank niestety są już przeszłością, gdyż w ostatnich dniach zadecydował on o obniżce oprocentowania. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się tabela oprocentowania? Czy nadal warto zainteresować się ofertą PBP?

Jeszcze niedawno oprocentowanie proponowane na Lokacie Spinającej mieściło się w przedziale od 3,50 % do 6,60 % i czyniło depozyt jednym z najbardziej atrakcyjnym na rynku. Po zaprowadzonych obniżkach oferta stała się znacznie miej atrakcyjna. W przypadku dwóch najkrótszych okresów, a więc lokaty tygodniowej i dwutygodniowej oprocentowanie pozostało niezmienione i wynosi odpowiednio 3,50 % i 4,00 %. Jeszcze kilka dni temu wybierając lokatę o okresie zapadalności wynoszącym jeden miesiąc zarobić można było 5,70 %, dziś jest to 5,45 %. Oprocentowanie dla depozytu dwumiesięcznego wynosiło 6,10 %, podczas gdy aktualnie wynosi zaledwie 5,85 %. Najwyżej oprocentowana, trzymiesięczna lokata kusiła oprocentowaniem na poziomie 6,60 %, aktualnie jest to zaledwie 6,10 %. Na depozycie sześciomiesięcznym zarobić można było 6,50 % – aktualnie 6,20 %. Wybierając dwa najdłuższe okresy (9 i 12 miesięcy) liczyć można było na oprocentowanie w wysokości 6,30 %, po zaprowadzonych zmianach spadło ono w obu przypadkach do 6,00 %.

Parametry Lokaty Spinającej

Założenie Lokaty Spinającej nie wymaga posiadania ani też składania wniosku o uruchomienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego – niewątpliwie jest to zaleta produktu. Mówiąc o zaletach warto wspomnieć również o wygodnej, internetowej formie uruchomiania lokaty oraz dogodnych terminach lokowania. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych. Górny limit nie został ustalony, dlatego też zdeponowanie znacznej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu i nie wymaga dzielenia środków pomiędzy kilka depozytów. Odsetki kapitalizowane są na koniec zapisanego w umowie okresu. W przypadku zerwania lokaty przed tym terminem należy się liczyć z faktem, iż wszelkie należne odsetki zostaną utracone, a na rachunek posiadacza, z którego dokonał przelewu na lokatę, zostanie zwrócony tylko zainwestowany kapitał. Istotny jest również fakt, iż bank dopuszcza możliwość założenia do 10 lokat przy złożeniu tylko jednego wniosku.

Więcej szczegółów na temat produktów, w tym regulamin oraz instrukcje dotyczące zakładania lokaty znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym Polskiego Banku Przedsiębiorców.

 

Lokata Spinająca – Polski Bank Przedsiębiorczości (do 6,60% dla 3M)

Polski Bank Przedsiębiorczości
Polski Bank Przedsiębiorczości

Polski Bank Przedsiębiorczości to podmiot doskonale znany wśród klientów korporacyjnych, samorządów czy małych i średnich przedsiębiorstw. Klienci indywidualni dotychczas nie mieli możliwości korzystania z jego oferty, jednak w ostatnim czasie sytuacja ta uległa zmianie i w ofercie banku pojawiły się atrakcyjne depozyty bankowe kierowane do osób fizycznych. Jakie warunki proponuje Polski Bank Przedsiębiorczości i jakie wymagania stawia wobec swoich klientów?

Produktem adresowanym do klientów indywidualnych jest Lokata Spinająca, która dostępna jest w kilku wariantach terminowych. Wybierając krótki depozyt tygodniowy zarobimy 3,50 %. Dla depozytu dwukrotnie dłuższego oprocentowanie wzrasta do poziomu 4,00 %. Lokata miesięczna kusi już znacznie wyższym oprocentowaniem wynoszącym 5,70 %. Lokując swoje oszczędności na dwa miesiące zarobimy 6,10 %. Na trzymiesięcznym depozycie bank proponuje najatrakcyjniejsze oprocentowanie sięgające poziomu 6,60 %. Lokata półroczna kusi stawką 6,50 %, a dziewięciomiesięczna i roczna 6,30 %. Odsetki kapitalizowane są po upływie zapisanego w umowie terminu. Niewątpliwie proponowane przez bank warunki zaliczyć należy do bardzo atrakcyjnych.

Dodatkowe informacje

Minimalna kwota lokaty ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Bank nie stawia jakichkolwiek ograniczeń co do maksymalnej kwoty inwestycji, dlatego też osoby posiadające znaczne oszczędności nie będą musiały dzielić ich między kilka depozytów. Złożenie jednego wniosku uprawnia do założenia aż 10 Lokat Spinających. Co istotne bank nie wymaga posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Atutem jest również fakt, iż założenie lokaty nie wymaga pojawienia się w jednym z oddziałów banku, gdyż cała procedura uruchomienia lokaty odbywa się za pośrednictwem Internetu. Zerwanie lokaty przed upływem terminu zapadalności skutkuje utratą całości naliczonych odsetek.

Jak założyć Lokatę Spinającą?

Aby stać się posiadaczem atrakcyjnie oprocentowanej Lokaty Spinającej wystarczy wypełnić internetowy wniosek, który znaleźć można na stornie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości – jakakolwiek inna forma założenia depozytu nie została przewidziana. Po wypełnieniu wniosku na podany przez nas adres mailowy przesłane zostaną szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące dalszego postępowania. Po dokonaniu przelewu na wskazane przez bank konto pozostaje tylko czekać na zakończenie się wybranego okresu lokaty. W momencie jej zakończenia zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami przelane zostaną na wskazany przez klienta rachunek. W przypadku chęci dokonania jego zmiany należy postępować zgodnie z zapisami regulaminowymi, które znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Banku Przedsiębiorczości.