Nowa lokata 3-miesięczna w PKO BP (4,3-5,1%)

PKO BP logo
PKO BP

Oferta depozytowa Banku PKO BP nie jest szczególnie atrakcyjna dla osób poszukujących wysoko oprocentowanych lokat. W ostatnich dniach bank postanowił nieco mienić ten stan rzeczy i zdecydował się na wprowadzeni do oferty nowej lokaty, której termin zapadalności wynosi zaledwie 3 miesiące, a oprocentowanie w porównaniu z innymi depozytami oferowanymi przez podmiot jest stosunkowo atrakcyjne. Jak dużo można zarobić decydując się na skorzystanie z nowej oferty?

Nowy, trzymiesięczny depozyt przeznaczony jest dla klientów, którzy nie są zainteresowani zamrażaniem swoich środków na długie okresy. Oprocentowanie proponowane przez PKO BP jest różne, gdyż uzależnione jest po pierwsze od kwoty lokaty i po drugie od rodzaju lokowanych środków – dla nowych środków oprocentowanie jest nieco wyższe. Pierwszy próg stanowią kwoty mniejsze od 20 000 złotych – standardowe oprocentowanie w tym przypadku wynosi 4,30 %, jeśli jednak zdecydujemy się zdeponować środki nowe oprocentowanie zostanie zwiększone do poziomu 4,70 %. W momencie, kiedy kwota lokaty wynosić będzie przynajmniej 20 000 złotych, jednak nie przekroczy progu 50 000 złotych PKO BP zaproponuje oprocentowanie standardowe na poziomie 4,50 % oraz oprocentowanie dla nowych środków wynoszące 4,90 %. Zdecydowanie najwięcej zarobią klienci, którzy zdecydują się zdeponować kwotę wynoszącą co najmniej 50 000 złotych. W tym przypadku oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,70 % i 5,10 %. Nawet najwyższa stawka oprocentowanie w porównaniu z innymi ofertami dostępnymi dziś na rynku nie jest zanadto atrakcyjna. Bez najmniejszych trudności zdołamy znaleźć znacznie wyżej oprocentowane depozyty.

Pozostałe parametry

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie istnieje, dlatego też osoby zainteresowane zdeponowaniem znacznej kwoty nie powinny mieć jakichkolwiek trudności. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu, a zysk z lokaty standardowo podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty jest niezwykle proste i nie zajmuje zbyt wiele czasu. W zależności od tego, czy lokować będziemy środki nowe czy przenosić na lokatę środki z innego depozytu w PKO BP będziemy mogli skorzystać z innej formy. W przypadku inwestowania nowych środków niezbędna jest wizyta w jednym z oddziałów banku czy też jednej z agencji PKO BP. Dokładnie tak samo założymy lokatę z aktualnie zdeponowanych środków, jednak dodatkowo bank umożliwia jej uruchomienie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Więcej szczegółów oraz dodatkowe informacje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku PKO BP.

 

Nowe lokaty w ofercie PKO BP – Parzysta i Nieparzysta

PKO BP logo
PKO BP

Oferta depozytowa Banku PKO BP nigdy nie należała do szczególnie atrakcyjnych, jednak bank stara się zmienić nieco tą sytuację. W ostatnich dniach jego oferta została wzbogacona o dwa nowe produkty depozytowe – Lokatę Parzysta i Nieparzystą przeznaczone na nowych środków. Ile zarobić można wybierając jeden z nowych depozytów z oferty PKO BP?

Nowe lokaty dostępne w ofercie banku charakteryzuje dość interesująca formuła 3 w 1. Zarówno lokata parzysta jak i nieparzysta podzielone są na trzy okresy których dotrzymanie wiąże się z określoną stawką oprocentowania. Lokata Parzysta to dwunastomiesięczny depozyt z okresami 2+4+6. Kończąc oszczędzanie po upływie dwóch miesięcy liczyć można na oprocentowanie wynoszące 3,70 % (dla kwoty do 19 999,99 zł), 3,90 % (dla kwoty od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł) lub 4,10 % (dla kwoty od 50 000 zł). W przypadku chęci utrzymywania środków przez kolejne miesiące oprocentowanie wzrasta odpowiednio do 4,20 %, 4,40 % lub 4,60%. Na zdecydowanie najwięcej liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się dotrzymać termin umowy do końca – wówczas wysokość oprocentowania wynosi odpowiednio 4,70 %, 5,00 % oraz 5,20 %. Dokładnie taka sama zasada dotyczy dziewięciomiesięcznej Lokaty Nieparzystej, jednak ze względu na jej krótszy okres oprocentowanie w każdym z zaprezentowanych powyżej przypadków jest niższe o 0,20 %. By stać się posiadaczem jednej z lokat wystarczy odpowiedni wniosek oraz kwoty 1 000 złotych.

Mimo interesującej formy pozwalającej na częściowe wypłaty środków w trakcie trwania lokaty nowe produkty oszczędnościowe Banku PKO nie są szczególnie atrakcyjne – znalezienie o wiele wyżej oprocentowanych depozytów nie stanowi obecnie najmniejszego problemu. Szczegółowy regulamin oraz dodatkowe informacje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Banku PKO.

 

Lokaty w PKO BP – prześwietlamy ofertę!

PKO BP logo
PKO BP

Oferta produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych przygotowana przez PKO Bank Polski jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, jednak w porównaniu z innymi ofertami nieszczególnie atrakcyjna. Wysokość oprocentowania proponowanego przez bank jest przeciętna. Trudno też w przygotowywanych każdego miesiąca zestawieniach najbardziej korzystnych depozytów znaleźć jakakolwiek lokatę PKO BP. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy mimo wszystko zdecydują się na skorzystanie z oferty?

Depozyty dostępne w ofercie PKO BP podzielić można na kilka kategorii. Największa grupę stanowią tradycyjne lokaty bankowe o różnych okresach zapadalności, jednak znaleźć można również lokaty z oprocentowaniem progresywnym oraz lokaty połączone z produktem strukturalnym.

Lokaty standardowe

Oferta lokat standardowych jest najbardziej rozbudowana i obejmuje lokaty o terminach zapadalności mieszczących się w przedziale od 3 do 18 miesięcy. Wybierając lokatę 3-miesieczną liczyć można na oprocentowanie wynoszące 2,60 % w skali roku. Oprocentowanie depozytu o dwukrotnie dłuższym okresie zapadalności wynosi niewiele więcej – 2,70 %, natomiast lokaty 12-miesięcznej zaledwie 3,35 %. Minimalna kwota dla każdego z tych depozytów wynosi standardowo 1 000 złotych. Znalezienie korzystniej oprocentowanych ofert na rynku nie stanowi dziś najmniejszego problemu.

W ramach standardowych lokat terminowych PKO BP oferuje również lokaty: 3+3, 6+6 oraz 9+9, które zachęcają do dłuższego oszczędzania. Konstrukcja produktu jest bardzo prosta – założenie lokaty na okres 3, 6 lub 9 miesięcy skutkuje uzyskaniem zapisanego w regulaminie oprocentowania, które może zostać nieco zwiększone, jeżeli klient zdecyduje się na przedłużenie lokaty o dokładnie taki sam okres. Na jakie oprocentowanie może liczyć klient. W przypadku lokaty 3-miesiecznej oprocentowanie wynosi 3,80 %, a w przypadku przedłużenia wzrasta do 4,00 %. Dla lokaty 6+6 stawki te wynoszą odpowiednio 4,10 % i 4,30 %, natomiast dla lokat 9+9 4,20 % i 4,50 %. Podobnie jak w przypadku poprzednich depozytów minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 złotych. Decydując się na zainwestowanie nowych środków w lokaty 3+3, 6+6 oraz 9+9 w ramach aktualnej promocji liczyć można na preferencyjne oprocentowanie wyższe o 0,20 % lub nawet 0,40 % w przypadku przedłużenia lokaty.

Jeszcze mniej zarobić można na Lokacie terminowa FORTUNA, gdzie oprocentowanie w przypadku 12-miesiecznego okresu zapadalności wynosi zaledwie 2,20 %. Dopełnienie oferty banku stanowią standardowe lokaty terminowe w walucie polskiej oraz w walucie wymienialnej.

Lokaty progresywne

Lokaty progresywne to lokaty, które umożliwiają wycofanie środków w dowolnym momencie, jednak ze względu na comiesięczny wzrost oprocentowania zachęcają do utrzymywania środków na rachunku lokaty jak najdłużej. W ofercie PKO BP dostępne są dwa produkty tego typu – Lokata terminowa PROGRESJA oraz Lokata 9-miesieczna Progresja 9M. Atrakcyjność tych produktów również pozostawia wiele do życzenia, gdyż oprocentowanie jest bardzo niskie. W pierwszym miesiącu jest to zaledwie 0,50 %, a w ostatnim już 9,00 %. Efektywne oprocentowanie dla całego okresu wynosi nieco ponad 4,50 %.

Produkty strukturyzowane

Stosunkowo niedawno oferta PKO BP uzupełniona została o nową lokatę 3 miesięczną połączoną z produktem strukturyzowanym, z którego zysk  uzależniony jest od ceny ropy naftowej. Inwestowane przez klientów środki dzielone są na dwie równe części – połowa lokowana jest na 3-miesiecznej lokacie oprocentowanej na 8,00 % w skali roku, a druga cześć w dwuipółletnią lokatę strukturyzowaną pozwalającą osiągnąć ponadprzeciętny zysk (maksymalnie 74,99 %!). Produkt ten nie gwarantuje jednak jakiegokolwiek zarobku – w najgorszym przypadku klient otrzyma 100 % zainwestowanego kapitału. Strata w takim przypadku będzie dość znaczna, bowiem okres zapadalności wynosi aż 2,5 roku. Szczegóły dotyczące warunków uzyskania zysku dokładnie opisano w regulaminie produktu.

Mimo znacznej liczby produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oferta PKO Banku Polskiego nie prezentuje się szczególnie zachęcająco. Podczas, gdy wiele banków oferuje oprocentowanie mieszczące się w przedziale od 7,00 % do 8,00 %, w PKO BP nie znajdziemy ani jednej lokaty, na której będziemy mogli zarobić przynajmniej 5,00 %. Miejmy również na uwadze fakt, iż jest to oprocentowanie brutto, a więc wypracowany zysk będziemy musieli jeszcze pomniejszyć o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

 

Nowa lokata z pakietem inwestycyjnym w PKO BP na 8%

PKO BP logo
PKO BP

Bank PKO BP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących atrakcyjnie oprocentowanych lokat wzbogaconych o produkt inwestycyjny pozwalający osiągnąć ponadprzeciętne zyski włączył kilka dni temu taki właśnie produkt do swojej oferty. Trzymiesięczna lokata z produktem strukturyzowanym, z którego zysk jest uzależniony od ceny ropy naftowej oferuje atrakcyjne warunki i szanse na niemałe zyski.  Ile można zarobić wybierając taką lokatę z oferty PKO BP?

Konstrukcja produktu jest bardzo prosta. Wpłacane przez klienta środki w minimalnej kwocie 5 000 złotych dzielone są na dwie równe części. Połowa inwestowana jest w trzymiesięczną lokatę terminową, o oprocentowaniu wynoszącym 8,00 % w skali roku, natomiast druga część w 2,5 letnią lokatę strukturyzowaną ze 100 % gwarancją kapitału, z której zysk uzależniony będzie od ceny ropy naftowej. Oprocentowanie lokaty w okresie subskrypcji, a więc do 30 marca bieżącego roku wynosi 3,00 % brutto w skali roku. Zysk jaki zostanie wypłacony klientowi po upływie okresu zapadalności z lokaty strukturalnej maksymalnie wynieść może 74,99 %!

Od czego zależy zysk? Jeśli w okresie od 3 kwietnia bieżącego roku do 26 września 2014 roku cena ropy naftowej (cena ropy typu Brent notowanej na giełdzie w Londynie ICE Futures Europe) nigdy nie będzie wyższa lub równa niż 175 % wartości początkowej w dniu 3 kwietnia 2012 roku, klient otrzymuje zainwestowane środki powiększone o 100 % wzrostu ceny ropy naftowej ustalonej na dzień 26 września 2014 roku. Jeżeli w analogicznej sytuacji cena ropy będzie wyższa bądź równa 175 % początkowej wartości odsetki za okres trwania lokaty wyniosą od 20 do 25 % (8,00 % – 10,00 % w skali roku). Z kolei w sytuacji, gdy cena ropy nigdy nie będzie wyższa lub równa barierze wynoszącej 175 % klient otrzymuje jedynie zwrot zainwestowanych środków.

Ze względu na brak gwarancji osiągnięcia zysku warto dobrze zastanowić się nad zainwestowaniem własnych oszczędności w taki produkt, zwłaszcza, iż okres trwania lokaty ustrukturyzowanej to aż 2,5 roku. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z dokładnym regulaminem produktu oraz przede wszystkim warunkami wypłaty odsetek. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na oficjalnej stronie internetowej PKO BP.

 

Nowa 9-miesięczna Lokata Progresja w PKO BP

PKO BP logo
PKO BP

Depozyty oferowane przez bank PKO nie należą do najatrakcyjniejszych na rynku, jednakże w ostatnim czasie bank zdecydował się na wprowadzenie do oferty produktu oszczędnościowego, który ma zainteresować potencjalnych klientów atrakcyjnym oprocentowaniem. W ofercie banku pojawiła się bowiem w ostatnim czasie zupełnie nowa lokata – Lokata Progresja 9M, która zachęca do długotrwałego lokowania nadwyżek środków finansowych. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się na jej założenie? Czy rzeczywiście oprocentowanie jest korzystne?

Oprocentowanie Lokaty Progresja jest stale, aczkolwiek w każdym miesiącu stopa procentowa jest inna. W pierwszym miesięcy liczyć można na jedynie 0,50 %, w kolejnych oprocentowanie wzrasta do 1,50 %, 2,50 %, 3,50 %, 4,50 %, 5,50 %, 6,50 %, 7,50 %, by w ostatnim, dziewiątym miesiącu osiągnąć poziom 9,00 %. Odsetki kapitalizowane są każdego miesiąca, dlatego też wycofanie środków przed upływem dziewięciu miesięcy nie wiąże się z utrata całości odsetek, a jedynie tej części, która nie została jeszcze skapitalizowana w danym miesiącu. Mimo wysokiego oprocentowanie w kilku ostatnich miesiącach lokata nie jest szczególnie atrakcyjna. Jej efektywne oprocentowanie wynosi maksymalnie 4,56 %. Znalezienie znacznie bardziej atrakcyjnie oprocentowanych depozytów nie stanowi większej trudności.

Minimalna kwota depozytu to zaledwie 1 000 złotych, co uznać można za zaletę. Plusem jest również miesięczna kapitalizacja, która wpływa nieco na atrakcyjność lokaty, jednak nie na tyle, by stała się ona często wybieranym produktem. Prowadzenie i otwarcie lokaty są bezpłatne, jednak za pozostałe czynności związane z obsługą rachunku bank może pobierać opłaty. Warto zatem dobrze zapoznać się z tabelą opłat i prowizji. By stać się posiadaczem lokaty Progresja 9M trzeba przede wszystkim dysponować wymaganą kwotą 1 000 złotych. Założenie depozytu możliwe jest za pośrednictwem bankowości elektronicznej iPKO, jak również w każdym oddziale i w agencjach PKO Banku Polskiego.

 

Wyższe oprocentowanie Dobolokaty w PKO BP

PKO BP logo
PKO BP

Rywalizacja na rynku krótkoterminowych lokat nabiera rumieńców. Oferty najlepszych banków przebijają się nieustannie, a kolejne placówki chcą znaleźć się w czołówce rankingów. Dzięki ostatnim podwyżkom bardzo korzystnie prezentuje się oferta PKO BP, dostępna wyłącznie dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej Inteligo. Dobolokata nie przebija całej konkurencji, ale pozwala bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności na korzystnych warunkach.

Produkt dostępny wyłącznie w Inteligo dla posiadaczy rachunku oszczędnościowego od dawna był ciekawą propozycją inwestycji, ale oprocentowanie lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek nie zachęcało do podpisywania umowy z bankiem. Należy jednak pamiętać, że bezsprzecznym atutem Dobolokaty jest naliczanie odsetek bezpośrednio na konto oszczędnościowe, na którym dalej zarabiamy (od 3,10 do 4,20% w skali roku).


Podwyżki oprocentowania Dobolokaty sięgnęły całej oferty. PKO BP ciekawsze warunki przewidział zarówno dla klientów na 1, 3 i 6-miesięczne depozyty. Jak nie trudno się domyślić, największy przyrost zanotowała 90 dniowa lokata, ciesząca się największym zainteresowaniem inwestorów.

Od 1 lipca bieżącego roku, zakładając depozyt z dzienną kapitalizacją odsetek za pośrednictwem Inteligo, zarobimy od 3,70% do 4,45% netto w skali roku (odpowiednio 4,57-5,49% jak na zwykłej lokacie, z podatkiem Belki). Najmniej otrzymają klienci podpisujący umowę na jeden miesiąc, najwięcej – na pół roku. Jednak najbardziej interesującym wariantem jest depozyt 3-miesięczny. Podwyżka oprocentowania wyniosła tutaj 0,35% i aktualnie gwarantowane zarobki to 4,20% z dzienną kapitalizacją odsetek.

Podstawowe wymagania stawiane przed klientami decydującymi się na Dobolokatę nie różnią się znacznie od innych banków. Internetowi klienci PKO BP muszą mieć minimum 1000 złotych żeby założyć depozyt, a maksymalnie 20 tysięcy złotych przy jednej umowie. Istnieje możliwość automatycznego odnawiania Dobolokaty, na warunkach dostępnych w dniu przedłużania.