Lokata na Lepsze Dni w Open Finance

Open Finance logo
Open Finance

Open Online to podmiot, który oferuje wiele naprawdę bardzo atrakcyjnych depozytów bankowych, które założyć można za pośrednictwem Internetu. Jednym z najnowszych produktów dostępnych w jego ofercie jest Lokata na Lepsze Dni, która pozwala na wypracowanie niemałego zysku. Jakie warunki należy spełnić, by móc stać się jej posiadaczem?

Lokata na Lepsze Dni to depozyt, którego okres zapadalności wynosi 12 miesięcy, a proponowane oprocentowanie aż 6,50 %. Tak atrakcyjna stawka stawia lokatę oferowaną przez Open Online w czołówce najbardziej atrakcyjnych lokat rocznych. Tylko nieliczne depozyty pozwalają na osiągniecie wyższego zysku. Poza atrakcyjnym oprocentowaniem do zalet Lokaty na Lepsze Dni zaliczyć należy” wysoki limit inwestycji (minimalna kwota depozytu to zaledwie 500 złotych, natomiast maksymalna wynosi aż 1 milion złotych, co z pewnością zachęci do oferty osoby dysponujące sporym kapitałem), możliwość założenia depozytu za pośrednictwem wniosku online, który znaleźć można na stronie internetowej Open Online oraz brak konieczności posiadania czy też uruchamiania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Z założenia Lokata na Lepsze Dni uruchamiana jest jako lokata odnawialna, jednak w każdej chwili po zalogowaniu się do systemu może dokonać zmiany tego parametru, dzięki czemu po upływie dwunastu miesięcy zainwestowane środki wraz z naliczonymi odsetkami przelane zostaną na rachunek, z którego dokonano przelewu na lokatę. W przypadku odnowienia się lokaty warunki, na jakich nastąpi przedłużenie będzie zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia przewidzianymi dla 12-miesięcznej Lokaty Internetowej. Co w przypadku, kiedy zmuszeni będziemy wycofać środki i zerwać lokatę? Niestety skutkiem zerwania lokaty jest całkowita utrata należnych odsetek. Szczegółowy regulamin oraz wniosek online inicjujący założenie lokaty dostępne są na stronie internetowej Open Online.

Open Online po raz kolejny żegna się z Belką

Open Finance logo
Open Finance

Pomimo zapowiedzi, iż Rada Ministrów jednak nie zajmie się ogłoszonymi wcześniej zmianami w Ordynacji Podatkowej i lokaty bez podatku Belki przynajmniej na początku przyszłego roku będą jeszcze dostępne, Open Online po raz kolejny wprowadza do swojej oferty promocyjną Lokatę Pożegnanie z „Belką”, która ma utrzymać wysokie zyski od naszych oszczędności nawet wtedy, gdy zmiany w prawie podatkowym wejdą w życie. Tym razem promocja trwa do 9. sierpnia, ale z pewnością można liczyć na jej przedłużenie, co stało się już całkiem normalne w przypadku promocyjnych lokat oferowanych przez Open Online.

Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. W porównaniu z Pożegnaniem z Belką, które miało miejsce dokładnie miesiąc temu, średnie oprocentowanie tego depozytu nie uległo zmianie. Zasady naliczania odsetek są bardzo proste. Do końca roku oprocentowanie zależne jest od dnia, w którym nasza lokata zostanie aktywowana. Jeżeli uczynimy to już 8. sierpnia, jej oprocentowanie będzie wynosiło w początkowej fazie 13,80%, jeżeli dokonamy tego 26. sierpnia (ostatni możliwy termin aktywowania lokaty, jeżeli wniosek złożymy ostatniego dnia promocji) nasz kapitał będzie rósł  15,74% w skali roku. W czasie trwania umowy oprocentowanie nominalne jest zmienne, a dokładniej rzecz biorąc, wysokie oprocentowanie obowiązuje do końca roku, a wraz z początkiem nowego roku zostaje zmniejszone do 0,1%. Średnie oprocentowanie z całego okresu umowy, niezależnie od tego kiedy wpłacimy nasze pieniądze, będzie wynosiło około 5,52%. Jest ono porównywalne z oprocentowaniem 7% w skali roku na lokacie tradycyjnej.


Dzienna kapitalizacja odsetek sprawia, iż nie jesteśmy zobowiązani do płacenia podatku od przychodów kapitałowych (dzienne odsetki nie przekraczają 2,49zł, a podatek zaokrąglony jest do 0zł). Ma to znaczenie w przypadku początkowego okresu umowy, kiedy to naliczane są praktycznie wszystkie zyski, na jakie możemy liczyć z całego umownego okresu.

Niestety Lokata Pożegnanie z „BELKĄ” może być zakładana jedynie w złotówkach. Dodatkowo kwota, jaką można wpłacać na jej rachunek powinna się zawierać pomiędzy 500zł, a 5000zł. Z górną granicą można sobie jednak poradzić, dzieląc nasze oszczędności na kilka lub kilkanaście części i wpłacając na oddzielne lokaty. Open Online nie określa ile można posiadać takich lokat jednocześnie.

Po zakończeniu okresu umownego, jeżeli nie zdecydujemy się na wypłatę naszych pieniędzy wraz z zyskiem, Lokata Pożegnanie z Belką jest automatycznie odnawiana, jednak na warunkach Lokaty Optymalnej obowiązujących w tym dniu. Jeżeli natomiast będziemy zmuszeni do wypłacenia naszych oszczędności jeszcze przed zakończeniem umowy, utracimy wszystkie naliczone do tej pory odsetki.

Sposób założenia lokaty jest bardzo prosty. Wypełniamy odpowiedni wniosek na stronie internetowego oddziału Open Finance, a następnie sprawdzamy naszą pocztę email i wpłacamy pieniądze na podany numer konta. Warto również wspomnieć, iż kapitał przechowywany jest w Getin Banku, dlatego też nasze oszczędności objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata Tulipan w Open Finance

Open Finance logo
Open Finance

Dzień 8 marca będący świętem wszystkich kobiet dla Open Finance stał się doskonałym powodem wprowadzenie do oferty promocyjnej lokaty terminowej. Lokata Tulipan, bo o niej mowa gwarantuje codzienną kapitalizację odsetek, dzięki czemu istnieje możliwość uniknięcia konieczności płacenia 19-procentowego podatku Belki od zysków kapitałowych, konkurencyjne oprocentowanie oraz bardzo wygodny sposób jej założenia.

Przygotowana z okazji Dnia Kobiet Lokata Tulipan wymaga od potencjalnych zainteresowanych podjęcia bardzo szybkiej decyzji, gdyż okres jej trwania wynosi zaledwie 3 dni – promocja rozpoczyna się z dniem 8 marca, a kończy już 10 marca bieżącego roku. Jeśli zdecydujemy się na zdeponowanie swoich oszczędności na 8-miesiecznej lokacie w Open Finance będziemy mogli liczyć na oprocentowanie wynoszące 4,85%, co odpowiada 6,08% na lokacie tradycyjnej z podatkiem od zysków kapitałowych.


Warunkiem założenia lokaty jest zdeponowanie na niej przynajmniej 1 000 złotych. Musimy jednak pamiętać, iż maksymalna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 000 złotych. Nie ma jednak ograniczeń, co do ilości posiadanych lokat przez jednego klienta. Zatem w sytuacji, gdy zdecydujemy się zdeponować środki w kwocie wyższej niż 15 000 złotych nasze oszczędności zostaną podzielone na kilka lokat.

Oferowana przez Open Finance Lokata Tulipan jest lokatą odnawialną, jednakże nie na takich samych warunkach, na jakich możemy ją założyć. W momencie zakończenia zostanie ona automatycznie przekształcona w 6-miesięczną lokatę oprocentowaną zgodnie z aktualną na dzień odnowienia lokaty kartą produktu. W przypadku konieczności wycofania zdeponowanych na lokacie środków przed terminem jej zakończenie wypracowane przez kapitał odsetki zostają w całości utracone. W celu uruchomienia lokaty należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie internetowej Open Finance.

Aż 7,17% na Lokacie Optymalnej w Open Finance!

Lokata Optymalna w Open Finance
Lokata Optymalna w Open Finance

Lokata Optymalna z wielkim impetem weszła na rynek lokat i od razu zdobyła zaufanie wielu klientów. Dzięki czemu się jej to udało? Niewątpliwie największym jej atutem jest prawie najwyższe obecnie oprocentowanie na rynku i jedne z pierwszych miejsc w wielu rankingach lokat (w naszym nie została uwzględniona ze względu na to, że Open Finance nie jest bankiem, tylko instytucją pochodną oraz jest to lokata „antybelkowa”). Jeśli ktoś chce założyć lokatę i najważniejszym czynnikiem przy jej wyborze jest oprocentowanie to jest to lokata właśnie dla niego.

Wielkość wpłaty

Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę wynosi 500zł, natomiast maksymalna 15000zł.

Oprocentowanie

Lokata Optymalna ma nominalne oprocentowanie wynoszące 5,65%.  Kapitalizacja lokaty jest codzienna, a ze względu na to, że dzienne odsetki nie przekraczają 2,5zł, nie musimy płacić „podatku Belki”. W zależności od czasu trwania, oprocentowanie tej lokaty jest porównywalne do standardowej o oprocentowaniu 7,17% dla okresu 12-miesięcznego, 7,07% dla 6-miesięcznego oraz 7,02 dla 3-miesięcznej. Obecnie jest to najwyższe oprocentowanie na rynku.

Okres lokaty

Do wyboru mamy 3 okresy lokat: 3-miesięczny, 6-miesięczny oraz roczny.

Dostęp do pieniędzy

Lokatę możemy zakończyć przed czasem, jednak tracimy 70% należnych nam odsetek.

Inne

Open Finance nie jest bankiem, tylko instytucją pochodną, a lokata prowadzona jest przez Noble Bank. Oprocentowanie lokaty jest stałe przez cały jej okres trwania i podane w stosunku rocznym.

Symulacja

Kwota\Okres Po 3 miesiącach Po 6 miesiącach Po 12 miesiącach
1000zł 1014,21zł 1028,63zł 1058,08zł
5000zł 5071,08zł 5143,17zł 5290,39zł
15000zł 15213,23zł 15429,50zł 15871,16zł

Zobacz także:

Porównanie lokat bankowych marzec 2010r.

Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją w Meritum Bank

Lokata Mistrzowska w Polbank

Lokaty bez podatku Belki