Lokata na Otwarcie w Noble Banku

Noble Bank Logo
Noble Bank

Promocyjna lokata dla nowych klientów oferowana jest przez Noble Bank od wielu miesięcy, a jej warunki nieustannie się zmieniają. Obecnie w sprzedaży dostępna jest trzecia edycja Lokaty na Otwarcie II, która proponuje konkurencyjne warunki deponowania, jednak nie jest adresowana do wszystkich. Jakie warunki należy spełnić, by móc złożyć depozyt w Noble Banku?

Lokata na Otwarcie II to trzymiesięczny depozyt bankowy, którego oprocentowanie uzależnione jest od wielkości inwestycji. Minimalna kwota depozytu ustanowiona została na poziomie 50 000 złotych. O ile saldo nie przekroczy 100 000 złotych oprocentowanie lokaty wyniesie 4,75 %. Dla kwot większych od 100 000 złotych i jednocześnie mniejszych od 250 000 złotych jest to już 4,50 %. Konieczność posiadania odpowiednio dużej kwoty wolnych środków finansowych to nie jedyny warunek stawiany przez Noble Bank. Konieczne jest ponadto uruchomienie Rachunku Osobistego Bankowości Internetowej – osoby, które na jego otwarcie zdecydowały się wcześniej nie będą mogły skorzystać z oferty, gdyż adresowana jest ona wyłącznie do nowych klientów. Bank nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku, jednak trzeba się liczyć w przypadku jego uruchomienia z niemałymi opłatami za przelewy (dla kwot poniżej 5 000 złotych opłata wynosi aż 20 złotych, dla wyższych 5 złotych). Więcej szczegółów znaleźć można w tabeli opłat i prowizji.

Pozostałe parametry Lokaty na Otwarcie II

Lokata z założenia jest odnawialna jednak parametr ten może zostać w dowolnym momencie jej trwania zmieniony. Ewentualne odnowienie następuje na warunkach przewidzianych dla trzymiesięcznej lokaty standardowej, które niestety są zdecydowanie mniej atrakcyjne. Zerwanie lokaty w ciągu miesiąca od dnia założenia skutkuje utratą wszystkich należnych odsetek, jeśli środki zostaną wycofane w terminie późniejszym niż jeden miesiąc bank naliczy odsetki w wysokości 1,00 % w skali roku.

Jak założyć Lokatę na Otwarcie II?

Oferta ważna jest tylko do 12 września bieżącego roku, toteż osoby zainteresowane uruchomieniem lokaty powinny się pospieszyć. W tym celu należy udać się do jednej z placówek Noble Banku i dopełnić wszelkich formalności.

Lokata rentierska w Noble Bank

Noble Bank Logo
Noble Bank

Dla klientów zainteresowanych lokatami długoterminowymi Noble Bank oferuje atrakcyjną lokatę rentierską. Jej oprocentowanie w skali roku wynosi 5%. Atrakcyjność tej lokaty polega głównie na naliczaniu comiesięcznych odsetek oraz możliwości ich comiesięcznej wypłaty. W ten sposób klient będący w posiadaniu tego rodzaju lokaty może liczyć na miesięczne zyski jakie będzie przynosił  jego kapitał zdeponowany na koncie bankowym. Inne produkty bankowe w odróżnieniu od lokaty rentierskiej kapitalizują zazwyczaj odsetki po upłynięciu określonego terminu lokat i dopiero wówczas umożliwiają ich wypłatę. Warunkiem skorzystania z lokaty rentierskiej jest zdeponowanie na jej koncie środków finansowych w  kwocie niemniej niż 50 tysięcy złotych.


Lokata rentierska oferowana prze Noble Bank daje możliwość systematycznego korzystania z zysków  pochodzących z ulokowanych na koncie bankowym kapitału, które mogą być kierowane na bieżące potrzeby jej właściciela lub w kolejne  inwestycje.

Ten rodzaj produktu bankowego przeznaczony jest głównie dla klientów posiadających znaczną kwotę wolnego kapitału, umożliwiającą dzięki lokacie osiąganie stałego oraz regularnego dochodu z odsetek naliczanych od swoich oszczędności.

Lokata rentierska oferowana przez Noble Bank ze względu na swoją konstrukcję oraz wyjątkowo wysoką kwotę deponowania minimalnych środków finansowych,  gwarantowana jest przez Bankowy Fundusz Gwarantowany. Przed założeniem lokaty istnieje możliwość indywidualnego spotkania z ptivate bankerem reprezentującym Noble Bank, który szczegółowo wyjaśni wszystkie warunki związane z oferowanym produktem.

Lokata Optymalizator w Noble Bank

Noble Bank Logo
Noble Bank

Noble Bank wprowadził wśród swoich produktów atrakcyjną lokatę o nazwie Optymalizator. W odróżnieniu od innych produktów oferowanych przez bank, ten rodzaj lokaty charakteryzuję się kapitalizowaniem odsetek nie na koniec okresu założenia lokaty, jak w przypadku innych najczęściej oferowanych  lokat bankowych, ale każdego dnia.

Dzienne naliczanie odsetek pozwala klientom banku zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na podatek w związku z osiągnięciem zysku, jakim są odsetki naliczone przez bank od ulokowanego kapitału. Środki umieszczane na Optymalizatorze nie mogą być niższe niż 500 złotych oraz nie mogą przekraczać kwoty 13 tysięcy złotych. Właśnie te ramy kwotowe lokat decydują o zwolnieniu klienta będącego właścicielem Optymalizatora  od podatku dochodowego.

Zysk w postaci odsetek naliczanych codziennie od ulokowanego w banku kapitału  nie przekracza w takim przypadku 2,50 złotych. Podatek od takiej kwoty dochodu wynosi mniej niż 50 groszy co zgodnie z obowiązującą  ordynacją podatkową  powoduje zaokrąglenie go do zera. Takie rozwiązanie jest wyjątkowo atrakcyjne dla każdego klienta Noble Bank.

Korzystnym finansowo rozwiązaniem przy lokacie Optymalizator, jest codzienne naliczanie odsetek, które doliczone do kapitału tworzą nową podstawę do kapitalizacji następnego dnia.

Noble Bank oferuje lokaty trzy miesięczne, półroczne, a także roczne  w zależności od potrzeb osoby je zakładającej. Stałe oprocentowanie naliczane jest w zależności od terminu  ich założenia :

  • lokata na 3 miesiące – 4,05%
  • lokata na 6 miesięcy – 4,86%
  • lokata na 12 miesięcy – 5,02%

Oprócz tak wysokich stóp procentowych jakie oferuje lokata Optymalizator w Noble Bank, oraz zwolnienie z opodatkowania uzyskanych odsetek od kapitału, dodatkowym jej atutem jest dostępność zakładania  za  pośrednictwem konsultantów doradztwa finansowego Open Finance.