energoLOKATA 6M w neoBanku

neoBANK logo
neoBANK

Oferta neoBanku od dłuższego czasu zaliczana jest do bardziej atrakcyjnych w kontekście produktów depozytowych, jednak po serii obniżek oprocentowania, nie prezentuje się już tak atrakcyjnie, jak jeszcze kilka miesięcy temu. Obecnie najkorzystniej oprocentowane są promocyjne lokaty adresowane wyłącznie do nowych klientów, które w ostatnich dniach włączone zostały do oferty – w tym między innymi energoLOKATA 6M. Ile można zarobić decydując się na uruchomienie takiego depozytu?

energoLOKATA 6M to jak sama nazwa wskazuje sześciomiesięczny depozyt, którego promocyjne oprocentowanie sięga dziś 3,65 %. Lokata prowadzona jest w ramach rachunku osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego, toteż niezbędne jest ich wcześniejsze uruchomienie. Skorzystanie z oferty możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się do serwisu bankowości internetowej neoBANK24 – uruchomienie lokaty w jednym z oddziałów banku nie jest możliwe. Maksymalna liczba rachunków, które uruchomić może klient, nie została ograniczona, jednak łączna wartość zdeponowanych na lokacie środków nie może przekroczyć 1 miliona złotych. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych.

Pozostałe parametry energoLOKATY 6M

Depozyt przeznaczony jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy dotychczas nie mieli okazji pełnić roli posiadacza, współposiadacza, pełnomocnika czy użytkownika jakiegokolwiek produktu pochodzącego z oferty banku. Środki zgromadzone na rachunku kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po jego upływie lokata może zostać zerwana lub automatycznie odnowiona – warunki ewentualnego przedłużenia nie będą jednak już tak atrakcyjne. Wszystkie inne istotne informacje tyczące się produktu zamieszczono w regulaminie promocji.

Jak założyć energoLOKATĘ 6M?

Uruchomienie lokaty jest proste i odbywa się za pośrednictwem systemu bankowości internetowej (nie ma możliwości otworzenia lokaty w jednym z oddziałów neoBANKU). By uzyskać dostęp do systemu niezbędne jest uprzednie uruchomienie rachunku osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego – otworzenie konta może nastąpić poprzez wypełnienie wniosku online dostępnego na stronie banku lub osobistą wizytę w jednym z oddziałów.

energoLOKATA – neoBank – na nowych, dobrych warunkach

neoBANK logo
neoBANK

Pośród najbardziej atrakcyjnych lokat o okresie zapadalności wynoszącym zaledwie kilka miesięcy przodują w ostatnim czasie depozyty proponowane przez neoBANK. Powodem takiego stanu rzeczy jest przywrócenie przez ten podmiot do oferty atrakcyjnie oprocentowanych energoLOKAT w neoBanku. Jakie warunki proponuje dziś Wielkopolski Bank Spółdzielczy?

energoLokaty dostępne są w kilku wariantach czasowych i oferują nieco odmienne warunki. Najkrótszą lokatą jest trzymiesięczna energoLOKATA 3M PLUS, której oprocentowanie wynosi aż 4,50 %. Miesiąc dłuższa energoLOKATA 4M pozwala zarobić 4,35 %, natomiast pięciomiesięczna energoLOKATA 5M 4,25 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. To, co łączy trzy powyższe depozyty to nie tylko nazwa oraz wysokie oprocentowanie stawiające je na czołowych pozycjach wielu rankingów najwyżej oprocentowanych lokat bankowych, ale również fakt, iż proponowane są one wyłącznie nowym klientom oddziału online neoBANK. Dodatkowym warunkiem stawianym zainteresowanym klientom jest konieczność uruchomienia rachunku osobistego lub rachunku technicznego.

Szczegóły oferty

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit wynosi 1 milion złotych – suma wszystkich lokat założonych przez klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć powyższego progu. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje naliczeniem odsetek za rzeczywisty okres deponowania tylko w wysokości 0,50 %. Po upływie zapisanego w umowie okresu deponowania, lokata może zostać zlikwidowana lub przedłużona na analogiczny okres, jednakże na warunkach przewidzianych dla lokat standardowych. Warunki w tym przypadku nie będą już tak konkurencyjne.

Jak założyć energoLOKATĘ?

Uruchomienie energoLOKATY w neoBanku możliwe jest jedynie za pośrednictwem serwisu neoBANK24. Promocyjne oprocentowanie przyznane zostanie tylko w momencie spełnienia wszystkich zapisów regulaminu, a przede wszystkim tego mogącego o obowiązku uruchomienia konta osobistego lub rachunku technicznego – dokonać tego można podobnie jak uruchomienia lokaty, za pośrednictwem specjalnego wniosku online. Oferta kierowana jest wyłącznie do nowych klientów banku, którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji korzystać z jakichkolwiek produktów z oferty neoBANKU.

Obniżki w neoBanku – najlepsza lokata na 5,7%

neoBANK logo
neoBANK

Wśród banków, które zdecydowały się w ostatnim czasie na obniżki oprocentowania swoich depozytów znalazł się między innymi neoBank. Jeszcze kilka miesięcy temu lokaty przez niego oferowane zajmowały najwyższe miejsca w rankingach i pozwalały zarobić sporo ponad 6,00 %. Aktualnie sytuacja nie prezentuje się tak atrakcyjnie – wiele promocji dobiegło właśnie końca, a nowa tabela oprocentowania depozytów zacznie obowiązywać już od 10 stycznia. Maksymalna stawka oprocentowania, na jaką można liczyć wynosi zaledwie 5,70 %. Którą lokatę warto założyć?

Najwyżej oprocentowanym depozytem jest aktualnie Lokata onLine 3M. Zakładana jest ona na okres 3 miesięcy, a jej oprocentowanie wynosi wspomniane już 5,70 %. Minimalna kwota inwestycji wynosi zaledwie 1 000 złotych, co niewątpliwie jest zaletą, ale uruchomienie depozytu wymaga wcześniejszego założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub przynajmniej rachunku technicznego. Po założeniu takiego konta wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej i za jego pośrednictwem złożyć dyspozycję uruchomienia lokaty.

Oferty specjalne

W ramach ofert specjalnych bank oferuje między innymi trzymiesięczną Lokatę Agata, która pozwala zarobić 5,00 %, jednak jej minimalna wartość wynosi 200 000 złotych. Lokata Eliza oferuje bardzo podobne warunki, przy czym zakładana jest na okres 6 miesięcy i oferuje nieco wyższe oprocentowanie – 5,20 %. Osoby zainteresowane inwestowaniem na dłuższe okresy zainteresować powinna roczna Lokata neoTrio. W tym przypadku minimalna kwota wynosi 1 000 złotych, jednak środki te są inwestowane w różnych częściach na trzy różnie oprocentowane lokaty – efektywna roczna stopa oprocentowania wynosi 5,68 %. Ostatnim produktem oszczędnościowym oferowanym w ramach oferty specjalnej jest Lokata neoDuet – w tym przypadku depozyt rozłożony jest na dwie odmiennie oprocentowane lokaty, minimalna kwota inwestycji wynosi 500 złotych, natomiast efektywne roczne oprocentowanie 4,79 %.

Lokaty internetowe

W ramach tej kategorii produktów depozytowych oferowane są lokaty o różnych okresach deponowania. W przypadku Lokaty internetowej dostępnej w ramach konta osobistego oprocentowanie wynosi od 4,20 % (lokata miesięczna) do 5,30 % (lokata roczna). Minimalna kwota inwestycji wynosi 500 złotych. Nieco bardziej atrakcyjne stawki proponowane są w przypadku Lokat internetowych II. Oferowane są one jedynie w dwóch wariantach czasowych – jako lokata trzymiesięczna (5,00 %) oraz sześciomiesięczna (5,20 %). W przypadku klientów biznesowych (neoKONTO BIZNES) oprocentowanie internetowej lokaty 10-dniowej wynosi 3,30 %, miesięcznej 3,80 %, a trzymiesięcznej 4,60 %.

Szczegółowe informacje dotyczące bieżącej oferty depozytowej, w tym regulaminy wszystkich obowiązujących jeszcze promocji znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Neo Banku.

 

energoLOKATA 3M BIS w neoBanku (6,50%)

neoBANK logo
neoBANK

W ofercie neoBanku znaleźć dziś można przynajmniej kilkanaście lokat bankowych, które oferują mniej lub bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Jednym z produktów, który wyróżnia się na tle innych jest energoLOKATA 3M BIS. Oferowany na promocyjnych warunkach depozyt kusi wysokim oprocentowaniem, jednak wymaga również spełnienia kilku dodatkowych warunków. Ile można zarobić wybierając taką lokatę z oferty neoBanku i jakie warunki należy spełnić?

Klienci, którzy zdecydują się na założenie trzymiesięcznej energoLOKATY 3M BIS będą mogli oczekiwać oprocentowania na poziomie 6,50 %. Bez wątpienia tak wysokie oprocentowanie stawia produkt w gronie najbardziej atrakcyjnych, dlatego warto się dobrze zastanowić nad skorzystaniem z oferty neoBanku. Poza atrakcyjnym oprocentowaniem oraz krótkim okresem zapadalności do skorzystania z oferty przekonują: wygodna, internetowa forma zakładania lokaty oraz dogodne limity inwestycji – minimalna kwota depozytu wynosi 5 000 złotych, natomiast maksymalna ustanowiona została na poziomie 1 000 000 złotych. Co więcej bank dopuszcza możliwość posiadania przez jednego klienta dowolnej ilości energoLOKAT 3M BIS, jednak łączna kwota zdeponowanych na nich środków pieniężnych nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

Dodatkowe warunki

Ze względu na fakt, iż energoLOKATA 3M BIS oferowana jest na warunkach promocyjnych spodziewać się można, iż bank wymaga od zainteresowanych jej założeniem spełnienia dodatkowych warunków. Niestety udział w promocji wymusza na zainteresowanych uruchomienie konta osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego. Niewątpliwie jest to istotna wada produktu. Istotne jest również to, iż z promocji skorzystać mogą jedynie klienci, którzy dotychczas nie korzystali z usług noeBanku. Założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku technicznego odbywa się za pośrednictwem Internetu, dlatego też wizyta w jednej z placówek banku nie będzie konieczna. By stać się posiadaczem energoLOKATY 3M BIS należy złożyć odpowiednią dyspozycję po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu. Uruchomienie lokaty możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu bankowości internetowej neoBANK24.

Istotne informacje

Zerwanie lokaty przed zapisanym w umowie terminem skutkuje utrata znacznej części odsetek – bank naliczy jedynie odsetki za okres deponowania w wysokości 0,50 %. Warunki ewentualnego przedłużenia lokaty dokładnie opisuje regulamin promocji, w którym znaleźć można zapis mówiący o tym, iż jego warunki będą zgodne z warunkami oferowanymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty onLINE 3M. Rachunki osobiste, które uprawniają do skorzystania z oferty to: neoKONTO, neoKONTO BANKOMATOWE, neoKONTO PRESTIŻ oraz Rachunek techniczny. Na życzenie klienta dostęp do jednego z powyższych rachunków można otrzymać ekspresowo – jeszcze w tym samym dniu. Więcej szczegółów dotyczących oferty znaleźć można w regulaminie promocji.

 

Nowe lokaty powitalne w neoBanku na 9% (1M i 2M) oraz aktualizacja oferty

neoBANK logo
neoBANK

Poza Meritum Bankiem, Bankiem Pocztowym czy Idea Bankiem na zmiany w ofercie depozytowej zdecydował się w ostatnim czasie również neoBank. Ze względu na fakt, iż od wielu miesięcy jego lokaty zaliczane są do najbardziej atrakcyjnych, podwyżki oprocentowania oraz wprowadzenie do oferty nowych depozytów z pewnością zainteresują wszystkich posiadających pewne nadwyżki finansowe. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta neoBanku?

Nowe lokaty powitalne

Z myślą o nowych klientach neoBank przygotował atrakcyjne lokaty powitalne, które pozwalają zarobić aż 9,00 %! Jak nietrudno się domyślić otrzymanie tak wysokiego oprocentowanie obwarowane jest spełnieniem kilku dodatkowych warunków. Pierwszym produktem, z którego można skorzystać jest jednomiesięczna energoLokata 1M. Warunkiem stawianym przez bank jest uruchomienie dodatkowo rachunku technicznego lub konta osobistego. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 10 000 złotych. Istnieje możliwość założenia tylko jednego takiego depozytu.

Jeśli zdecydujemy się na założenie konta osobistego, a nie wspomnianego wcześniej rachunku technicznego będziemy mieli możliwość uruchomienia innej lokaty powitalnej – Lokaty Wysoki Procent. Warto podkreślić, iż uruchomienie energoLokaty 1M wyklucza skorzystanie z Lokaty Wysoki Procent i odwrotnie. W tym przypadku oprocentowanie również wynosi 9,00 %, jednak okres deponowania jest dwukrotnie dłuższy i wynosi 2 miesiące. Limity inwestycji są dokładnie takie same.

Wyższe oprocentowanie

Poza wprowadzeniem do oferty nowych depozytów powitalnych neoBank zdecydował się również na podniesienie oprocentowania energoLokaty 6M do poziomu 6,60 %. Depozyt ten również adresowany jest do nowych klientów (niezwiązanych dotychczas jakąkolwiek umową z bankiem), jednak takich, którzy preferują nieco dłuższe okresy oszczędzania. W tym przypadku także wymagane jest założenie rachunku technicznego lub konta osobistego, jednak limity inwestycji są znacznie większe – od 5 000 złotych do 1 miliona złotych. Bank dopuszcza co prawda możliwość założenia kilku energoLokat 6M, aczkolwiek łączna kwota na nich zdeponowana nie może przekroczyć 1 miliona złotych.

By zapoznać się z warunkami oferowanymi przez bank w kontekście kont osobistych oraz rachunku technicznego warto zajrzeć na stronę internetową neoBanku. Po podpisaniu umowy na jeden z tych produktów, atrakcyjnie oprocentowane lokaty zaprezentowane powyżej będzie można uruchomić za pośrednictwem Internetu.

 

energoLOKATA w neoBanku (1-miesięczna) aż na 9%

neoBANK logo
neoBANK

Pomimo faktu, iż coraz więcej instytucji bankowych kusi rosnącym oprocentowaniem na depozytach o dłuższym okresie zapadalności nadal najwyższe oprocentowanie proponowane jest na krótkoterminowych depozytach oferowanych w ramach licznych promocji. Doskonałym tego potwierdzeniem może być nowa energoLOKATA dostępna w ofercie neoBanku. Zwykle promocyjne depozyty wymagają spełnienia kilku dodatkowych warunków i mają za zadanie zwabienie nowych klientów – jak sytuacja wygląda w przypadku neoBanku?

Niestety osoby poszukujące atrakcyjnie oprocentowanych depozytów, na których mogli zdeponować swoje oszczędności nie będą szczególnie zadowoleni, gdyż energoLOKATA mimo wysokiego oprocentowania nie jest zbyt interesującym produktem. Proponowane przez bank 9,00 % to niewątpliwie kusząca propozycja, jednak warto dodać, iż depozyt ten kierowany jest wyłącznie do nowych klientów, zakładany jest na jeden miesiąc i wymaga dodatkowo uruchomienia rachunku osobistego lub przynajmniej rachunku technicznego. Warto jeszcze wspomnieć o limitach inwestycji, które ustanowione zostały w granicach – od 1 000 złotych do 10 000 złotych. Dla osób, które na dłużej planują związać się z bankiem oferta ta może być atrakcyjna (zwłaszcza, że w ofercie neoBanku znaleźć można kilka dłuższych depozytów internetowych, które oferują bardzo atrakcyjne warunki), jednak dla tych, którzy chcąc skorzystać z oferty jednorazowo już nieszczególnie.

Odsetki na energoLOKACIE kapitalizowane są na koniec miesiąca. W przypadku niedotrzymania terminu umowy i zerwania lokaty przed upływem miesiąca klientowi naliczane są jedynie odsetki w wysokości 0,50 %. Z produktu skorzystać można tylko jeden raz, dlatego nie ma możliwości jego automatycznego odnowienia po upływie zapisanego w umowie okresu. Szczegółowy regulamin lokaty oraz niezbędne informacje dotyczące rachunków uprawniających do jej uruchomienia znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej neoBanku.