mBank i MultiBank obniżają oprocentowanie lokat i kont

mBank nowe logomBank i MultiBank, czyli banki z grupy BRE, również reagują na sytuację na rynku. Na obniżki najpierw zdecydował się MultiBank, zaraz po nim mBank. Obniżki obejmują zarówno oprocentowanie lokat terminowych, jak i kont oszczędnościowych. Po tylu informacjach z rynku o obniżkach, ta wcale nas już nie dziwi.

W przypadku MultiBanku cięcia dotyczą lokat standardowych oraz konta MultiMax. Obniżki wahają się w zależności od okresu na poziomie od 0,25% dla konta MultiMax i kwoty od 50 tys. do 100 tys. zł, aż do 0,70% dla najkrótszych okresów lokat standardowych. Obecnie najkorzystniej można ulokować swoje środki, umieszczając je na lokacie o okresie równym lub dłuższym niż 3 miesiące (2,00%) lub na koncie utrzymując saldo powyżej 100 tys. zł (1,80%).

Jak widzimy, MultiBank nie należy do zbyt hojnych instytucji. To samo można rzec o mBanku. Jak słyszeliśmy ostatnio, obie instytucje planują połączenie. Korektę oprocentowania depozytów można uznać więc jako dostosowywanie swoich ofert przed połączeniem. Dotyczy ona bowiem tych samych rodzajów depozytów i po której banki praktycznie zrównują swoje oferty.

Porównując ofertę lokaty standardowej w MultiBanku oraz mLokaty w mBanku, można by rzec, że oferty są niemal identyczne. Oprocentowanie jest takie samo, z wyjątkiem dostępności okresów, mBank nie oferuje depozytów krótszych niż 2M (w ramach zwykłej mLokaty). Podobnie w przypadku konta MultiMax oraz konta eMAX Plus – oferty różnią się kosmetycznie.

Po więcej informacji o tych produktach zapraszamy na strony obu instytucji (niedługo samego mBanku).

mSaver w mBanku – nowy sposób na oszczędzanie?

mBank logo
mBank

O innowacyjnym programie oszczędnościowym mBanku mieliśmy już okazję pisać, jednak w ostatnim czasie bank zdecydował się na zorganizowanie promocji, która znacznie zwiększyła jego atrakcyjność. Z całą pewnością wiele osób niezwiązanych dotychczas z bankiem jak i dotychczasowych jego klientów dzięki temu zdecyduje się skorzystać z usługi mSaver, dlatego warto się jej dokładnie przyjrzeć i zapoznać z nowymi warunkami, które obowiązywać będą do 31 grudnia bieżącego roku.

Innowacyjny sposób na regularne oszczędzanie mBanku pozwala na automatyczne odkładanie na oprocentowany rachunek drobnych kwot podczas płacenia kartą, dokonywania przelewu czy wypłacania gotówki z bankomatu. Sposób oszczędzania każdy uczestnik programu może dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Środki gromadzone na oprocentowanym rachunku mogą pochodzić z zaokrąglenia kwoty każdej transakcji do pełnych dziesięciu złotych, naliczonego od każdej transakcji procentu (z przedziału od 1 do 15 %) lub kwoty (z przedziału od 3 do 10 złotych). Istnieje również możliwość ustalenia stałej kwoty, która każdego miesiąca będzie trafiała na rachunek mSaver.

Zaletami programu są również: możliwość samodzielnej zmiany wybranego sposobu oszczędzania, możliwość dokonywania wpłat i wypłat z rachunku w dowolnym momencie oraz brak opłat za otwieranie i prowadzenie rachunku.

Program mSaver

Aktualnie w ramach programu mSaver oferowane są promocyjne warunki, które w znaczny sposób zwiększają jego atrakcyjność. Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego dla nowych klientów wynosi 9,00 %! Dotyczy ono kwot do 10 000 złotych i okresu 6 miesięcy. Aby skorzystać z promocji należy uruchomić konto osobiste w mBanku wraz z kartą debetową, zapewnić wpływy w okresie trwania promocji w wysokości przynajmniej 1 000 złotych i uruchomić rachunek mSaver. W przypadku klientów, którzy są już związani z mBankiem konieczne jest jedynie uruchomienie rachunku mSaver oraz dokonanie jego modyfikacji zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie banku. Mniejsze wymagania niestety są jednoznaczne z nieco gorszymi warunkami – oprocentowanie rachunku dla dotychczasowych klientów wynosi 7,00 %.

W momencie, kiedy promocja dobiegnie końca oprocentowanie rachunku ulegnie wyraźnemu pomniejszeniu. W przypadku wpływów na rachunek wynoszących przynajmniej 3 000 złotych stawka oprocentowania wynosi 3,60 % (w takiej samej wysokości oprocentowane będą rachunki, na których zgromadzono przynajmniej 50 000 złotych). W przypadku miesięcznych wpływów mniejszych aniżeli 3 000 złotych oprocentowanie rachunku wynosi 5,00 %.

Program mSaver plus

Poza programem pozwalającym na gromadzenie oszczędności mBank oferuje również program ułatwiający ich dynamiczne pomnażanie. Również uruchamiany jest on bez opłat, jednak jego idea jest nieco inna. Użytkownicy programu mSaver plus mają możliwość inwestowania w maksymalnie pięć wybranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych spośród wszystkich dostępnych w ofercie. Inwestycje takie możliwe są już od 100 złotych miesięcznie. By ułatwić inwestowanie klientom, którzy nie maja zbyt dużej wiedzy na temat rynków kapitałowych mSaver plus udostępnia fachowe analizy i obiektywne kalkulatory, a także możliwość zmiany wybranych funduszy w dowolnym momencie trwania inwestycji.

Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znaleźć można na stronie internetowej mBanku.

 

mBank proponuje nowy sposób na oszczędzanie

mBank logo
mBank

Od kilku dni mBank promuje swój innowacyjny pomysł na systematyczne oszczędzanie funkcjonujący pod nazwą mSaver. Z pewnością rozwiązanie to spodoba się osobom, które chciałby rozpocząć systematyczne oszczędzanie, jednak z różnych względów do tej pory nie kończyło się to w ich przypadku sukcesem. Na czym polega nowatorskie rozwiązanie proponowane przez mBank i promowane hasłem RÓB TO?

Idea jest bardzo prosta – podczas każdej transakcji dokonywanej kartą w sklepie lub w bankomacie bądź też w trakcie dokonywania przelewu gotówkowego, bank automatycznie określoną część środków klienta na rachunek oszczędnościowy. Im więcej transakcji w skali miesiąca, tym kwota zgromadzona na koncie oszczędnościowym proporcjonalnie wyższa.

Dla wygody klientów mBank przygotował trzy możliwości oszczędzania. Pierwszy wariant to zaokrąglenie. W tym przypadku wszelkie wykonywane przez klienta transakcje będą zaokrąglane do pełnych dziesiątek złotych, a różnica trafi na lokatę. Jeśli zatem zapłacimy w sklepie 56 złotych, bank automatycznie zaokrągli kwotę do 60 złotych i stanowiące 4 zł różnicę przeleje na rachunek oszczędnościowy. Kolejną możliwość stanowi ustalenie procentu (od 1 do 15), jaki będzie naliczany od każdej transakcji i przekazywany na lokatę. Ostatni wariant jest bardzo zbliżony do poprzedniego, jednak zamiast procentu ustalana jest konkretna kwota mieszcząca się w przedziale od 3 do 10 złotych.

Pomysł mBanku na skłonienie swoich klientów do systematycznego oszczędzania jest bardzo interesujący, jednakże warunki proponowane przez bank na lokacie, na którą trafia część środków, nie należą do szczególnie atrakcyjnych. W przypadku, gdy kwota miesięcznego zasilenia takiego rachunku nie będzie wyższa aniżeli 3 000 złotych oprocentowanie wynosić będzie 5,00 % brutto. W momencie, kiedy pułap ten zostanie przekroczony spadnie do zaledwie 3,60 %.

Podwyżka oprocentowania lokat w mBanku

mBank logo
mBank

Prawie wszystkie oferty depozytów dostępne w mBanku otrzymały podwyżkę oprocentowania. Oczywiście zarobki nie uległy diametralnym zmianom, bo tylko w jednym przypadku wzrosły o 0,45%, a w pozostałych znacznie mniej (0,2-0,3%). Każda podwyżka jest jednak pozytywnym ruchem na polskim rynku lokat. Większa konkurencja oznacza korzystniejsze możliwości pomnażania swoich oszczędności.

Niestety mBank nie zalicza się do czołówki rankingów na najlepsze lokaty bankowe, ale szeroka lista produktów nie pozwala stałym klientom narzekać. Rachunki oszczędnościowe, mLOKATA i mLOKATA PLUS dają możliwość wyboru kilku opcji aktywnego lokowania nadmiaru kapitału. Dzienna kapitalizacja odsetek jest dostępna wyłącznie w opcji terminowej 3 lub 6 miesięcy (mLOKATA PLUS) i jedynie na takiej lokacie warto oszczędzać w mBanku.


Standardowe formy bezpiecznego inwestowania (w przypadku mBanku – z kapitalizacją co miesiąc) niestety zaliczają się do licznej grupy produktów nie pozwalających uniknąć negatywnego wpływu inflacji na wartość pieniądza. Po podwyżkach oprocentowania, na rachunku oszczędnościowym eMAX można zarobić od 3,30% (dla kwot do 49 999 złotych) do 4,20% (dla kapitału powyżej 200 tysięcy PLN). Znacząco odbiega to od ofert najlepszych banków w Polsce.

mLOKATA charakteryzująca się szerokim wyborem długości trwania (2-12 miesięcy), z uwagi na słabe zainteresowanie ze strony klientów (nie tylko w mBanku), otrzymała niewielkie podwyżki oprocentowania. 0,1-0,2% to za mało, by uczynić tradycyjną lokatę interesującym produktem do pomnażania oszczędności. Aktualnie na mLOKACIE zarobimy od 3,50% do 4,00% w skali roku. Zarobki zostaną dodatkowo pomniejszone o 19-procentowy podatek Belki.

Nieco ciekawej prezentuje się po podwyżce mLOKATA PLUS. 3-miesięczny depozyt w mBanku oferuje teraz 3,65% w skali roku, z dzienną kapitalizacją odsetek. Deponując swoje pieniądze na pół roku, oprocentowanie wzrasta do 3,85%. Wprawdzie w zestawieniu z najlepszymi ofertami  na rynku, mBank wypada nadal blado, ale stali klienci powinni być zadowoleni.

mLokata PLUS z dzienną kapitalizacją w mBanku

mBank logo
mBank

Każdy liczący się na rynku bank ma w swojej ofercie przynajmniej kilka propozycji inwestycji dla gospodarnych i oszczędnych klientów. Dotychczas, mimo dobrej pozycji wśród konkurencji, nieco odstawał od wszystkich mBank. Proponując klientom tylko jedną lokatę z dzienną kapitalizacją odsetek, w dodatku jednodniową, zupełnie nie liczył się na tej płaszczyźnie. Ale sytuacja ulega zmianie po wprowadzeniu do oferty mLokaty PLUS.

To ważny krok w zdobywaniu klientów przez mBank. Placówka dotychczas słynęła głównie z darmowych kont internetowych i w stosunkowo krótkim czasie zdobyła wielu klientów. Depozyty to jednak zupełnie inny obszar rynku, na którym bank reklamujący się maksymalną korzyścią i wygodą, prawie w ogóle nie istniał.


Dlatego mLokata PLUS od razu musi zostać poddana ciężkiej próbie. Jakimi atutami będzie walczyć o zbudowanie pozycji mBanku? Niestety, niezbyt wieloma. Nowa propozycja to typowa lokata terminowa z dzienną kapitalizacją odsetek. Dostępne są wyłącznie dwa warianty: 3 i 6 miesięcy. Haczykiem na klientów byłoby wysokie oprocentowanie. 90 dniowa mLokata PLUS oferuje jednak jedynie 3,20% w skali roku (dla porównania: lider rankingu lokat bankowych na kwiecień 2011 roku proponuje aż 4,43%). 6-miesięczny depozyt w mBanku pozwoli zarobić 3,40 procenta.

Jak podkreślają pracownicy placówki, głównym powodem wprowadzenia lokat terminowych z dzienną kapitalizacją odsetek było bardzo duże zainteresowanie mLokatą jednodniową (3% w skali roku). Przedstawiona propozycja mLokaty PLUS nie jest jednak na tyle atrakcyjna, by pozwoliła wbić się w grono najlepszych lokat na polskim rynku.

Ratunkiem dla mLokaty PLUS jest część ze sloganu mBanku – „maksimum wygody”. Depozyt można bowiem z łatwością założyć przez Internet, w czym pomagają liczne instrukcje umieszczone na stronie.  Każdy poradzi więc sobie bez problemu, o ile spełni jeden kluczowy warunek. Jest nim konieczność posiadania rachunku osobistego w mBank (eKONTO  lub eMAX/eMAX plus).

Jednodniowa mLokata – rewolucja w mBanku

mlokata Jednodniowa
mlokata Jednodniowa

MBank w ostatnich latach stał się bardzo popularnym bankiem. Szczególną popularnością cieszy się jego eKonto na którym nie ponosimy większości opłat. Wraz ze wzrostem popularności na konta w mBanku, wzrosło zainteresowanie mLokatą. Klienci z chęcią korzystali z mLokaty, bo dzięki otwarciu eKonta mieli możliwość szybkiego otworzenia lokaty przez Internet. Po pewnym czasie to jednak nie wystarczyło, bo dotychczas bardzo korzystne oprocentowanie przestało być relatywnie opłacalne po wejściu lokat antybelkowych. Bank więc musiał dość szybko zdecydować się na zmiany i wprowadził tak jak inne banki mLokatę jednodniową z codzienną kapitalizacją odsetek i tym samym ominięciem podatku Belki. Oprocentowanie jednodniowej lokaty nie jest może najwyższe na rynku, ale klienci cały czas mają na myśli olbrzymią wygodę przy zakładaniu lokaty przez Internet. Jedynym mankamentem dla lokaty jednodniowej jest to, że musimy posiadać do niej konto eMax Plus, co może wiązać się z koniecznością założenia takiego rachunku, który na szczęście dla nas jest darmowy i łatwy do założenia.

Okres i kwota lokaty

Sztandarowym okresem jest jednodniowy, ale w ofercie dostępne są też lokaty o 2, 3, 4, 6, 9 oraz 12 miesięcznym czasie trwania. Minimalna kwota na jaką możemy założyć depozyt wynosi 500zł, z wyjątkiem jednodniowego okresy, gdzie kwota ta wynosi 1000zł.

Oprocentowanie

Okres Oprocentowanie
1 dzień 4,50%
2 miesiące 4,30%
3 miesiące 4,30%
4 miesiące 4,85%
6 miesięcy 4,90%
9 miesięcy 4,40%
12 miesięcy 4,50%

Przy porównywaniu oprocentowania dla poszczególnych okresów, warto zwrócić uwagę na to, że nie musimy płacić jeśli nie przekroczy 2,50zł w okresie jednej kapitalizacji. Jest to szczególnie ważne dla jednodniowego okresu, gdzie kwota jaką możemy zdeponować, aby przy tym nie płacić podatku, jest dość wysoka (ok. 20000zł).

Inne

Brak możliwości wypłaty w czasie trwania części zdeponowanej kwoty. Brak ograniczenia co do ilości zakładanych lokat.

Warunku wypowiedzenia lokaty

W przypadku zakończenia lokaty przed czasem, otrzymamy połowę należnych nam odsetek.