Lokata z funduszem – opłaca się?

Lokaty z funduszemLokaty z funduszem to coraz popularniejszy produkt wśród tego, co oferują nam instytucje finansowe. W dobie niskich stóp procentowych, a zarazem niskiego oprocentowania lokat, banki kuszą ofertami, które stanowią połączenie tradycyjnej lokaty oraz funduszu inwestycyjnego. Zastanówmy się jednak, czy taka oferta jest na pewno dla nas dobra? Postaramy się Państwu przedstawić plusy i minusy takiego rozwiązania.

Lokata z funduszem to połączenie tradycyjnej lokaty oraz funduszu. Środki, które inwestujemy, są z reguły podzielone na dwie części w różnych proporcjach np. pół na pół, czyli połowa trafia na wysokooprocentowaną lokatę, a druga na fundusz.

Minimalna kwota w przypadku takiego produktu wynosi z reguły 5-10 tys. zł. Jest to więcej niż w przypadku tradycyjnych lokat. Krótszy jest za to okres deponowania, zwykle nie przekracza 12 miesięcy.

Przykładowo Bank BNP Paribas posiada w swojej ofercie Lokatę PROFITPlus. Środki można ulokować na dwa sposoby: 50% lokata (5,00%, 3M)/50% fundusz lub 70% lokata (5,50%, 6M)/30% fundusz. Subfundusze BNP Paribas FIO, które możemy wybrać to BNP Paribas Akcji lub BNP Paribas Stabilnego Wzrostu. W zależności od naszego wyboru, ponosimy różne ryzyko inwestycyjne – wysokie lub średnie.

Czego się wystrzegać?

Oferty lokat z funduszem są bardzo zróżnicowane. Banki w przypadku takich ofert są szczególnie skłonne do gmatwania ofert. Wielu klientów jest bowiem nieświadomych ryzyka i decydują się na daną ofertę widząc jedynie wysokie oprocentowanie na lokacie i nie patrząc na kruczki.

Częstą pułapką jest opłata wstępna przy zakupie funduszu lub wysoka opłata przy odkupieniu jednostek funduszu. Należy zwracać szczególną uwagę na wysokość tych opłat. Wysokie oprocentowanie jest bowiem często przypłacone wysoką prowizją.

Niektóre oferty tego typu zawierają w sobie długoterminowy plan inwestowania, co oznacza dla nas, że będziemy musieli dopłacać miesięcznie (czy kwartalnie) pewną kwotę do funduszu. Wadą takiego rozwiązania jest też długi czas inwestycji nierzadko wynoszący po kilka lat.

Wadą może się też okazać wysoka kwota minimalna inwestycji, szczególnie w przypadku osób, dla których inwestowanie w lokatę z funduszem jest formą dywersyfikacji portfela. Może się okazać, że pozycja, którą chcemy utworzyć jest za duża, a wraz z nią za duże jest poniesione ryzyko i możliwe straty.

Mało zaskakujące jest również kierowanie najlepszych ofert do osób, które zdecydują się założyć w banku konto bądź inny produkt i zaczną z niego aktywnie korzystać.

Aktualne oferty

Oferta Oprocentowanie lokaty Okres Kwota Lokata/Fundusz Inne
Credit Agricole – Zyskowny Duet 6,00% 3 miesiące 4000 zł 50%/50% lub 70%/30% Dostępne fundusze: CA Lokacyjny,CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny oraz CA Akcji Nowej Europy. Lokata odnawialna.
Bank BPH – Pakiet Mix Korzyści 8% 3 miesiące 4000 zł 50%/50% Dostępne subfundusze w ramach: TFI Aviva Investors Poland, BPH TFI, Opera TFI. Opłata wstępna 1%.
BGŻ Optima – Lokata z funduszem 6% 3 miesiące 3000zł 33,3%/66,7% Fundusze oferowane w ramach Skarbiec TFI. Brak opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa.
BNP Paribas – Lokata PROFITPlus 5,50%/5,00% 6/3 miesiące 3571,43zł 50%/50% lub 70%/30% Subfundusze oferowane w ramach BNP Paribas FIO. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek.
Bank Millenium – Lokata SuperDuet 4,50% 3/6/12 miesięcy 2000zł 50%/50% Subfundusze oferowane w ramach Millenium FIO/SFIO.
BNP Paribas – Lokata z Kapitalnym Planem 7,00% 6 miesięcy 300zł (miesięcznie) Subfundusze oferowane w ramach AXA Życie TU. Minimalny okres składkowy 5 lat. Maksymalna miesięczna kwota 999zł. Składki miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne.

Czy warto inwestować?

Odpowiedzią na to pytanie winien okazać się poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie ponieść. Dlatego pierwszą kwestią przy wyborze powinien okazać się fundusz, na jaki zdecydujemy się zdeponować pieniądze, a nie lokata. Lokata powinna stanowić atrakcyjny dodatek do funduszu, a nigdy na odwrót.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, jaka część trafia na fundusz, a jaka na lokatę. Jest to jedna z najważniejszych kwestii, od których zależy ryzyko inwestycyjne. Jeśli więc chcemy je zminimalizować, wybierajmy oferty z dużą częścią ulokowaną na lokacie i relatywnie wysokim oprocentowaniem.

Przy wyborze funduszu czy subfunduszu kierujmy się jego rodzajem. Oczywistym wydaje się fakt, że fundusze akcji inwestują najagresywniej i z nimi związane jest największe ryzyko. Warto mieć również generalne rozeznanie na temat tego, co się dzieje na rynku. W złych czasach cały zysk z lokaty może zostać utracony po skorygowaniu go o stratę z funduszu. W dobrych czasach możemy zyskać podwójnie, oprócz zysku z lokaty, fundusz może wypracować swoją drugą połówkę, a nawet przeważyć zysk z lokaty.