Lokata dla Inwestora w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Nowym produktem oszczędnościowym oferowanym przez ING Bank Śląski grupie klientów indywidualnych jest Lokata dla Inwestora. Jest to propozycja godna uwagi, szczególnie dla osób, które cenią sobie w dużej mierze ciągły dostęp do ulokowanych pieniędzy, a także dobre, wysokie oprocentowanie zdeponowanych na lokacie oszczędności. Każdy klient ING Banku Śląskiego posiadającego Lokatę dla Inwestora, będzie mógł przenieść w odpowiednio dobrym momencie środki pieniężne z lokaty na inne fundusze inwestycyjne. Nie trudno więc się domyślić skąd taka nazwa tejże lokaty.

Lokata dla Inwestora posiada bardzo atrakcyjne oprocentowanie na poziomie 4,50 procenta, jest to oprocentowanie stałe, podana wartość jest uwzględniona w skali roku. Lokatę dla Inwestora zakładamy na okres trzech miesięcy, przy czym niestety nie mamy możliwości jej późniejszego przedłużenia. ING Bank Śląski wymaga wpłaty w wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych, natomiast maksymalna kwota jaką możemy wpłacić na lokatę to aż jeden milion złotych. Bardzo wygodnym rozwiązaniem stworzonym przez bank, jest automatyczny przelew odsetek wraz z kapitałem na Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium. Przelew wykonany będzie w krajowej walucie czyli Polskim Nowym złotym, podyktowane jest to między innymi tym, że Lokata dla Inwestora również jest prowadzona w tej walucie.


Każdy klient posiadający Lokatę dla Inwestora będzie miał możliwość zerwania lokaty przed upływem trzech miesięcy. Odsetki z tej lokaty otrzyma w przypadku gdy kapitał z tejże lokaty (minimum 50 tysięcy złotych) przeznaczy na zakup subfunduszu ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w przypadku przeznaczenia pieniędzy na inny cel, klient otrzyma jedynie zainwestowany kapitał, bez odsetek.

Lokatę dla Inwestora może otworzyć jedynie osoba, która posiada w ING Banku Śląskim dowolne konto oszczędnościowe, czyli wcześniej wymieniane już OKO, OKO Direct oraz OKO Premium.

Więcej szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat Lokaty dla Inwestora znajdziemy na stronie internetowej banku oraz w jednej z placówek banku, dostępnych w każdym większym mieście.

Lokata Lukratywna w Banku BGŻ

Bank BGŻ logo
Bank BGŻ

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszukujących nowych form oszczędności i ponadprzeciętnych zysków Bank BGŻ przygotował zupełnie nowy produkt – Inwestycyjną Lokatę Lukratywną. Lokata daje szanse na osiągniecie sporych zysków i jednocześnie daje 100 % gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału.

Subskrypcja dwuletniej lokaty rozpoczęła się w dniu 5 września i potrwa do 29 września bieżącego roku. Zysk z Lokaty Subskrypcyjnej nie jest stały, tylko uzależniony od przyszłej wartości indeksu WIG20. W celu obliczenia rentowności produktu trzeba będzie uwzględnić oficjalne poziomy zamknięcia indeksu 5 października 2011 roku i 26 września 2013 roku. Porównując ze sobą oba poziomy zamknięcia wyliczymy zmianę wartości indeksu WIG20. Oprocentowanie naszej lokaty wyniesie 20% w skali 2 lat w sytuacji, gdy zmiana indeksu będzie mieścić się w przedziale 0 – 20 %. 9% zarobimy w przypadku, gdy zmiana indeksu przyjmie wartość ujemną, ale nie mniejszą niż -10 % lub wartość dodatnią wynoszącą więcej niż 20 %, ale mniej niż 30 %. Jedynie zwrot zainwestowanego kapitału, czyli zysk wynoszący 0 % otrzymamy w momencie, gdy zmiana wartości indeksu WIG20 będzie większa niż 30% bądź mniejsza niż -10 %.


Minimalna wpłata na lokatę Lukratywną wynosi 2 000 złotych. Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat wstępnych, jednakże w przypadku likwidacji depozytu przed zakończeniem się dwuletniego okresu trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej wynoszącej od 3 % do 10 % kwoty lokaty. Wielkość opłaty manipulacyjnej uzależniona jest od miesiąca, w którym wycofamy środki.

W celu założenia lokaty należy odwiedzić jeden z niespełna 400 oddziałów Banku BGŻ. Szczegółowy regulamin i warunki subskrypcji dostępne są na stronie internetowej banku.

Co to są lokaty strukturyzowane?

Co to są lokaty strukturyzowane?
Co to są lokaty strukturyzowane?

Lokaty strukturyzowane z roku na rok staja się coraz bardziej popularne, dlatego też możliwość inwestycji posiadanych nadwyżek finansowych w tego typu instrumenty finansowe oferują już niemalże wszystkie banki. Jak zbudowana jest taka lokata? Jakie są jej wady i zalety?

Lokata ustrukturyzowana to struktura składająca się z dwóch elementów – obligacji zero kuponowej, której zadaniem jest ochrona zainwestowanego przez klienta kapitału oraz opcji dającej szansę na osiągnięcie znacznie większego zysku niż w przypadku tradycyjnej lokaty lub inwestycji w obligacje. Inwestując w tego typu instrument finansowy kilkadziesiąt procent przekazywanej sumy  inwestowana jest w obligacje, dzięki czemu inwestor otrzymuje gwarancje odzyskania zainwestowanego kapitału lub jego z góry określonej części, a pozostała cześć stanowi inwestycję w opcje. Opcja stanowi formę zakładu, w którym przewiduje się zachowanie wybranego instrumentu finansowego w przyszłości. Zakład może dotyczyć zachowania się konkretnego indeksu giełdowego, jego spadku lub wzrostu, ale tez na przykład ceny akcji lub surowców.


Zwrot z inwestycji w lokaty strukturyzowane w dużej mierze zależy od skłonności inwestora do ryzyka oraz czasu trwania inwestycji. Im większa skłonność do ryzyka tym większa część zainwestowanego kapitału inwestowana jest w ryzykowne, aczkolwiek pozwalające na osiągnięcie sporych zysków opcje. Podobnie jest w przypadku okresu inwestycji – im jest on dłuższy tym więcej można zainwestować w opcje, gdyż przez kilka lat inwestycji zysk z obligacji pozwoli zniwelować koszt ich zakupu. Dostępne obecnie na rynku lokaty strukturyzowane w zdecydowanej większości uznaje się za bezpieczne, gdyż banki konstruują je w ten sposób, by zagwarantować klientowi 100% zwrot zainwestowanego kapitału.

Zalety lokat strukturyzowanych

Lokaty strukturyzowane cieszą się ogromną i co ważne ciągle rosnącą popularnością ponieważ pozwalają na osiągniecie znacznie większych zysków w porównaniu z tradycyjnymi lokatami bankowymi. Nie do przecenienie jest także fakt, iż zdecydowana większość dostępnych na rynku „struktur” zapewnia 100% gwarancję kapitału. Co więcej bardzo często instytucje bankowe oferują lokaty strukturyzowane łączone z polisami na życie, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie 19 % podatku od zysków kapitałowych, zwanego powszechnie podatkiem Belki . Warto też wspomnieć o wbudowanej w lokatę prowizji, która chroni nas przed zmniejszeniem naszych zysków oraz elastyczności lokat strukturalnych dających możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach.

Wady lokat strukturyzowanych

Niewątpliwie największym minusem lokat strukturyzowanych jest związane z nimi ryzyko utraty części zainwestowanych środków, a nawet w przypadku pełnego ich zwrotu tak zwany koszt utraconych korzyści. Do wad należy także zaliczyć długi okres inwestycji, z której co prawda można wyjść przed zamknięciem, aczkolwiek wiąże się to ze zmniejszeniem zysków, koniecznością uiszczenia prowizji, a nierzadko też z ustaniem gwarancji kapitału. Jeśli zatem korzystamy z takiego instrumentu finansowego dobrze się zastanówmy i policzmy, czy opłaci się z niego rezygnować przed upływem czasu inwestycji. Mankamentem lokat strukturalnych może również być ich złożoność i wysoki stopień skomplikowania regulaminu oraz sposobu obliczania zysków i strat, który może okazać się dla przeciętnego Kowalskiego nie do przebrnięcia.

Najlepsze lokaty bankowe