Lokata Internetowa w Invest Banku (do 5,10% na 6M)

Invest Bank logo
Invest Bank

Znalezienie w ofercie Invest Banku lokaty proponującej atrakcyjne warunki deponowania oszczędności nie jest szczególnie prostym zadaniem, gdyż oprocentowanie rzadko kiedy przekracza poziom 5,00 %. Najwyżej oprocentowane są lokaty sześciomiesięczne, a konkretniej rzecz ujmując sześciomiesięczna Lokata Internetowa. Ile można zarobić wybierając ten produkt z oferty Invest Banku?

Lokata internatowa to produkt depozytowy, o kilku okresach zapadalności – 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. W zależności od wybranej opcji bank zaoferuje nieco inne oprocentowanie. Dla najkrótszego okresu zapadalności oprocentowanie wynosi 2,80 %. Lokata czternastodniowa pozwala zarobić 3,30 %. Wybierając z oferty depozyt miesięczny zarobimy 3,70 %. W pozostałych przypadkach oprocentowanie wynosi przynajmniej 5,00 % – dla lokaty trzymiesięcznej jest to 4,80 %, dla sześciomiesięcznej 5,10 %, natomiast dla rocznej 5,00 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu zapadalności. Po upływie zapisanego w umowie terminu lokata może być automatycznie odnowiona. W przypadku wydania innej dyspozycji kapitał wraz z naliczonymi odsetkami przelany zostanie na rachunek, z którego dokonano wpłaty.

Dodatkowe informacje

Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit inwestycji nie został ustanowiony, a więc osoby zainteresowane zdeponowaniem znacznej wielkości środków nie będą miały z tym najmniejszych problemów. Zerwanie lokaty przed czasem wiąże się standardowo z negatywnymi konsekwencjami – w przypadku wycofania środków przed upływem trzech miesięcy utracone zostaną wszystkie naliczone odsetki, gdy wycofanie środków nastąpi w późniejszym terminie bank wypłaci odsetki obliczone według najniższe stopy procentowej obowiązującej w banku dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.

Jak założyć Lokatę internetową?

Lokata internetowa jak sama nazwa wskazuje zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Na stronie internetowej Invest Banku znaleźć można wniosek online, który należy wypełnić, a następnie zastosować się do otrzymanych instrukcji. Co istotne bank nie wymaga założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Niezbędne jest jednak jego posiadanie (w Invest Banku lub innym banku), bowiem zarówno wpłaty jak i wypłaty z lokaty następują wyłącznie w formie bezgotówkowej. Co istotne dane podane podczas wypełniania wniosku o uruchomienie Lokaty internetowej powinny być zgodne z danymi właściciela rachunku. W przypadku stwierdzenia ich niezgodności dokonanie przelewu zasilającego lokatę nie będzie możliwe.

Przed skorzystaniem z oferty warto dokładnie zapoznać się z regulaminem produktu, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Invest Banku.

 

Nowa e-lokata w Invest Banku

Invest Bank logo
Invest Bank

Nowa e-lokata, która niedawno pojawiła się w ofercie Invest Banku to lokata internetowa, której założenie jest niezwykle proste i szybkie, a proponowane oprocentowanie depozytu stosunkowo wysokie.  W porównaniu z wieloma innymi lokatami dostępnymi obecnie na rynku nie jest to zbyt interesujący produkt, jednakże wygoda uruchamiania takiej lokaty oraz zróżnicowane okresy jej trwania nieco rekompensują wszelkie wady.

Decydując się na założenie lokaty internetowej w Invest Banku możemy wybrać jeden z sześciu okresów – 7 dni, 14 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania dla każdego z tych okresów wynosi odpowiednio: 2,1 %, 3,1 %, 3,5 %, 4,5 %, 4,7 %, 5,0 %. Oprocentowanie szczególnie dłuższych okresów jest dość atrakcyjne. Prócz tego atutami produktu są niska minimalna kwota lokaty ustanowiona na poziomie 1 000 złotych oraz brak konieczności wizyty w oddziale banku. E-lokatę zakłada się bowiem za pośrednictwem Internetu. W tym celu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego wniosku, który znaleźć można na stronie internetowej Invest Banku.


Kapitalizacja odsetek na lokacie internetowej następuje na zakończenie okresu deponowania środków. Należne odsetki są automatycznie przelewane na konto, z którego dokonano wpłaty na lokatę i które podane zostało we wniosku o złożenie depozytu. Dla wygody klientów e-lokata jest automatycznie odnawiana na analogicznych warunkach. Więcej szczegółów dotyczących produktu znaleźć można na stronie internetowej Invest Banku.

Lokata (Nie)codzienna w Invest Banku

Invest Bank - Lokata (Nie)codzienna
Invest Bank - Lokata (Nie)codzienna

Lokata (Nie)codzienna w Invest Banku jest to interesujący depozyt, który charakteryzuje się codzienną kapitalizacją i oprocentowaniem 5%, od którego nie musimy płacić podatku, dzięki czemu można je porównać do zwykłej lokaty o oprocentowaniu 6,17%.

Czy warto się nad nią zastanowić? Niewątpliwie tak, mimo, że Invest Bank może być kojarzony dla niektórych klientów z kilkoma nieprzyjemnymi incydentami. Oprocentowanie jest jak na chwilę obecną naprawdę dość wysokie, a zdeponowane środki gwarantowane przez Bankowy Fundusz gwarancyjny. Wieli odstraszyć też może obowiązek posiadania ROR, do którego dołączona jest obowiązkowa karta, za którą zapłacimy 2zł miesięcznie.

Okres i kwota lokaty

Czas deponowania naszych środków wynosi 4 miesiące. Minimalna kwota na jaką możemy założyć lokatę wynosi 5000zł, natomiast maksymalna 15000zł.

Oprocentowanie

Nominalne oprocentowanie lokaty (Nie)codziennej wynosi 5%, co możemy zestawić z oprocentowaniem 6,17% dla standardowej lokaty. Odsetki kapitalizowane są codziennie i wpłacane na rachunek w Invest Banku, który jest wymagany dla osób zakładających lokatę.

Warunki zakończenia lokaty

W przypadku zerwania lokaty w okresie od 15 do 39 dni od jej założenia, bank pobiera opłatę w wysokości 0,2% kapitału lokaty. Jeśli nasze środki wypłacimy w czasie od 40 do 90 dnia, bank pobiera 0,5% opłaty. W przypadku zerwania lokaty po 3 miesiącu, nie otrzymamy żadnych odsetek.

Inne

Bank umożliwia założenie do 10 depozytów, które mogą być odnawialne. Każda osoba zakładająca lokatę ma obowiązek założenia rachunku ROR w Invest Banku.

Symulacja

Kwota\Okres Po 4 miesiącach
5000zł 5083,34zł
10000zł 10166,67zł
15000zł 15250,00zł