Lokata dla Inwestora w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Nowym produktem oszczędnościowym oferowanym przez ING Bank Śląski grupie klientów indywidualnych jest Lokata dla Inwestora. Jest to propozycja godna uwagi, szczególnie dla osób, które cenią sobie w dużej mierze ciągły dostęp do ulokowanych pieniędzy, a także dobre, wysokie oprocentowanie zdeponowanych na lokacie oszczędności. Każdy klient ING Banku Śląskiego posiadającego Lokatę dla Inwestora, będzie mógł przenieść w odpowiednio dobrym momencie środki pieniężne z lokaty na inne fundusze inwestycyjne. Nie trudno więc się domyślić skąd taka nazwa tejże lokaty.

Lokata dla Inwestora posiada bardzo atrakcyjne oprocentowanie na poziomie 4,50 procenta, jest to oprocentowanie stałe, podana wartość jest uwzględniona w skali roku. Lokatę dla Inwestora zakładamy na okres trzech miesięcy, przy czym niestety nie mamy możliwości jej późniejszego przedłużenia. ING Bank Śląski wymaga wpłaty w wysokości co najmniej 50 tysięcy złotych, natomiast maksymalna kwota jaką możemy wpłacić na lokatę to aż jeden milion złotych. Bardzo wygodnym rozwiązaniem stworzonym przez bank, jest automatyczny przelew odsetek wraz z kapitałem na Otwarte Konto Oszczędnościowe, Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct lub Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium. Przelew wykonany będzie w krajowej walucie czyli Polskim Nowym złotym, podyktowane jest to między innymi tym, że Lokata dla Inwestora również jest prowadzona w tej walucie.


Każdy klient posiadający Lokatę dla Inwestora będzie miał możliwość zerwania lokaty przed upływem trzech miesięcy. Odsetki z tej lokaty otrzyma w przypadku gdy kapitał z tejże lokaty (minimum 50 tysięcy złotych) przeznaczy na zakup subfunduszu ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w przypadku przeznaczenia pieniędzy na inny cel, klient otrzyma jedynie zainwestowany kapitał, bez odsetek.

Lokatę dla Inwestora może otworzyć jedynie osoba, która posiada w ING Banku Śląskim dowolne konto oszczędnościowe, czyli wcześniej wymieniane już OKO, OKO Direct oraz OKO Premium.

Więcej szczegółowych i wyczerpujących informacji na temat Lokaty dla Inwestora znajdziemy na stronie internetowej banku oraz w jednej z placówek banku, dostępnych w każdym większym mieście.

ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie swoich lokat

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Początek sierpnia jak się okazuje jest okresem, kiedy banki lubią wprowadzać zmiany do swoich ofert. Na szczęście przeważnie są to zmiany korzystne dla użytkownika depozytów. Tak również stało się w przypadku ING Banku Śląskiego, który postanowił zwiększyć oprocentowanie niektórych swoich lokat, a także wprowadzić zmiany w długości okresu umowy, na jaki można zakładać eLokatę, czyli internetowy depozyt tego banku.

Lokata Ekstra Premia

Jest to produkt kierowany jedynie dla użytkowników Otwartego Konta Oszczędnościowego.  Prowadzony może być w walucie polskiej oraz euro, a zdeponowana kwota w złotówkach musi zawierać się między 1000zł, a 500000zł.


Po zakończeniu okresu umowy, wszystkie pieniądze wraz z odsetkami przelewane są na nasz rachunek oszczędnościowy, do którego Lokata Ekstra Premia jest przypisana. Zmianie uległo oprocentowanie lokaty sześciomiesięcznej oraz rocznej. Zakładając Lokatę Ekstra premia na pół roku zyskamy teraz 4,50% w skali roku (wcześniej było 4,00% w skali roku), natomiast decydując się na 12 miesięcy zarobimy 4,75% w skali roku (wcześniejsze oprocentowanie 4,50% w skali roku).

eLokata

Przeznaczona jest dla osób posiadających konto oszczędnościowe w złotówkach oraz dostęp do systemu bankowości elektronicznej w ING. Zakładana jest całkowicie przez Internet, a minimalna kwota, jaką można wpłacić wynosi 1000zł. Zmiany polegają na tym, iż ING Bank Śląski postanowił zabrać możliwość zakładania eLokaty miesięcznej oraz 4-miesięcznej, natomiast umożliwił zawieranie umowy na pół roku z oprocentowaniem 4,50% w skali roku. Dodatkowo zwiększył oprocentowanie eLokaty 3-miesięcznej z 3,50% do 4,00% oraz rocznej z 4,00% do 4,75%.

Wzrost oprocentowania lokat 3 miesięcznych w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Wiosenna oferta przygotowana przez ING Bank Śląski stała się znacznie bardziej atrakcyjna niż jeszcze miesiąc temu, bowiem bank zdecydował się na podniesienie oprocentowania 3-miesięcznych depozytów. Obecnie w ofercie ING Banku śląskiego znajdują się 3 lokaty, jednakże tylko dwie z nich możemy założyć na okres 3 miesięcy. Mowa o lokacie Extra Premia oraz eLokacie.

Lokata Extra Premia w ING Banku śląskim dostępna jest aktualnie w dwóch wariantach: Ekstra Premia 3M oraz Ekstra Premia Plus 3M. W przypadku pierwszego wariantu możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 4% w skali roku (wcześniej było to jedynie 3,5%). Jeszcze lepsze warunki lokowania nadwyżek finansowych oferuje lokata Ekstra Premia Plus 3M, na której zarobić możemy aż 4,5% (uprzednio było to 4%).


By zarobić wspomniane wcześniej 4% będziemy musieli zdeponować na lokacie kwotę mieszczącą się w przedziale od 1 000 do 19 999 złotych. Osiągniecie zysku wynoszącego 4,5% wymaga znacznie większej wpłaty – co najmniej 20 000 złotych, jednak nie więcej niż 500 000 złotych. Dysponowanie odpowiednio wysokimi środkami finansowymi nie jest niestety jedynym warunkiem uprawniającym do skorzystania z powyższej oferty – niezbędne jest również posiadanie konta oszczędnościowego. Nie musi to być jednak konto założone w ING Banku Śląskim. To właśnie na to konto po upływie 3 miesięcy automatyczne przelany zostanie kapitał wraz z należnymi odsetkami.

Drugą 3-miesięczną lokatą oferowaną przez ING Bank Śląski jest nowoczesna, internetowa eLokata, na której możemy zarobić do 3,5% w skali roku. By osiągnąć taki zysk będziemy musieli wpłacić co najmniej 1 000 złotych. Tutaj niestety oprocentowanie nadal utrzymuje się na takim samym poziomie.

Nowe lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

Nowe oferty depozytów pojawiły się w ING Banku Śląskim. Uwagę zwraca przede wszystkim dzienna kapitalizacja odsetek, co staje się już standardem we wszystkim większych polskich bankach. Nowości objęły lokaty krótkoterminowe, sześciomiesięczne  i czteromiesięczne.

Nie zanotowano jednak samych podwyżek, oprocentowanie eLokaty  4M zmalało z 4,00 do 3,60 procenta w skali roku. Zdecydowanie korzystniej jest teraz skusić się na depozyt w ING w przypadku lokat sześciomiesięcznych. Nowa eLokata  6M oferuje klientom 3,85% w skali roku, ale z dzienną kapitalizacją odsetek! Odpowiada to 4,80% tradycyjnego depozytu, z koniecznością płacenia ustawowego podatku.


ING oferuje również zwykłą sześciomiesięczna lokatę  – Ekstra Premia 6M. Minimalna kwota, z jaką można rozpocząć inwestowanie to 1000 złotych. W tym przypadku zwrot kapitału w skali roku wynosi 4 procent. Nie ma jednak dziennej kapitalizacji odsetek, co wiąże się z odliczeniem od zarobionej kwoty obowiązkowego podatku.

Tak jak w przypadku reszty konkurencji, również w ING Banku Śląskim oferta depozytów jest kierowana wyłącznie do klientów posiadających rachunek osobisty w tym banku. Inwestorzy decydujący się na eLokatę, muszą dodatkowo posługiwać się usługą ING BankOnLine (lokatę można założyć online), a chętni na Ekstra Premię 6M Otwartym Kontem Oszczędnościowym.

Nowe depozyty obejmują inwestycje w większości popularnych walutach (złotówki, euro, dolary i funty brytyjskie).

Lokata ekstra premia w Euro – ING Bank Śląski

ING Bank Śląski logo
ING Bank Śląski

ING Bank Śląski w ostatnim czasie zmodyfikował swoją ofertę lokaty ekstra premia i od teraz daje nam możliwość oszczędzania pieniędzy na niej nie tylko w złotówkach, ale również w euro. Jak tłumaczy bank, podjęcie takich kroków było związane z daniem możliwości oszczędzania w Polsce, osobom, które pracują i zarabiają w innych krajach europejskich, gdzie walutą jest euro.

W przeciwieństwie do oferty tej w złotówkach, jeżeli chcemy założyć taką lokatę w euro, nie mamy możliwości wyboru okresu, na jaki chcemy podpisać umowę. ING daje nam możliwość założenia jej tylko i wyłącznie na rok.


Ponadto lokata ekstra premia w euro jest znacznie niżej oprocentowana, niż ten sam produkt, ale z polskiej walucie. Możemy liczyć na tylko 1,5% w skali roku. Dodatkowo kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec dwunastego miesiąca, przez co od naliczonej nam kwoty, odejmowany jest jeszcze podatek od przychodów kapitałowych, czyli tak zwany podatek Belki, który w Polsce wynosi aż 19%. Niestety, jeżeli będziemy chcieli wypłacić nasze pieniądze przed zakończeniem okresu umowy, utracimy wszystkie nasze odsetki.

Aby skorzystać z lokaty ekstra premia w euro, należy spełniać dwa podstawowe wymagania. Po pierwsze należy posiadać dowolne konto oszczędnościowe w tej walucie. To właśnie na ten rachunek po zakończeniu umowy, zostaną przelane nasze pieniądze, wraz z należnymi nam odsetkami. Po drugie musimy posiadać minimalną kwotę, jaka jest wymagana do założenia tej lokaty. Wynosi ona aż 2500 euro, co w porównaniu do lokat złotówkowych, gdzie minimum wynosi 1000zł, jest sumą bardzo dużą.

Jeżeli spełniamy oba powyższe warunki, możemy przystąpić do założenia lokaty. W tym celu należy odwiedzić dowolny oddział ING Banku Śląskiego, gdzie od ręki będziemy mogli podpisać wymagane dokumenty, a także założyć odpowiednie konto oszczędnościowe, jeżeli takowego jeszcze nie posiadamy.

Dodatkowo zakładając tę lokatę, zyskujemy punkty z programu bankujesz – kupujesz, które będziemy mogli wymieniać na atrakcyjne nagrody. Więcej o tym programie można dowiedzieć się odwiedzając stronę ING Banku Śląskiego.