Lokata na Dobry Początek w Idea Banku (oferta archiwalna)

Lokata na Dobry Początek to oferta Idea Banku, który jest jednym z banków należących do grupy Leszka Czarneckiego. Jak inne banki z tej grupy (np. Getin), tak i ten przyzwyczaił nas do oferowania lokat, które zajmują czołowe miejsca w rankingach lokat i o których często się pisze w mediach.

Lokata na Start i na Dobry Początek już nie na 5,25%

Getin Bank logo
Getin Bank

Lokata na Start oferowana przez Getin Online oraz Lokata na Dobry Początek to dwa depozyty, które od wielu miesięcy zajmują czołowe miejsca w rankingach najkorzystniejszych lokat krótkoterminowych. Jeszcze do niedawna oferowały oprocentowanie na poziomie 5,25 %, jednak dziś warunki te są nieco mniej atrakcyjne. Ile zarobić można wybierając jeden z powyższych depozytów?

Lokata na Start

Lokatę na Start założyć można na okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy. W każdym z tych przypadków oprocentowanie wynosi 5,00 %, niemniej jednak maksymalna kwota inwestycji jest odmienna – dla depozytu miesięcznego wynosi 20 000 złotych, a dla dwóch pozostałych okresów tylko 10 000 złotych. Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 500 złotych. Lokatę założyć można tylko jeden raz, a jej ewentualne odnowienie następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach Lokaty Standardowej o trzymiesięcznym okresie zapadalności. Zerwanie lokaty przed upływem wybranego okresu jest dopuszczalne i nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami – klient otrzymuje 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Lokata na Dobry Początek

Oferta Idea Banku jest nieco bardziej korzystna, gdyż oprocentowanie Lokaty na Dobry Początek wynosi 5,10 % dla obu dostępnych wariantów czasowych – depozytu miesięcznego i trzymiesięcznego. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, a maksymalna zaledwie 10 000 złotych. Podobnie jak w przypadku Lokaty na Start depozyt ten jest odnawialny, jednakże warunki przedłużenia nie będą już tak konkurencyjne – zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Zerwanie lokaty przed czasem nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji.

Lokata Zarabiająca – nowość w Idea Banku

Idea Bank logoW ostatnim czasie Idea Bank powrócił do swojej starej strategii, czyli częstego oferowania nowych lokat, ale tylko przez krótki czas. Pisaliśmy niedawno o Lokacie Hurtowej, nieco później, bo 9 sierpnia pojawiła się oferta Lokaty De Luxe (3,85%, 3M, min. 50 tys. zł). Dziś bank prezentuje nam kolejną ofertę, a mianowicie Lokatę Zarabiającą.

Lokata Zarabiająca to depozyt 6-miesięczny o oprocentowaniu wynoszącym 3,85%. Tak jak na większości lokat Idea Banku, możemy na niej zdeponować co najmniej 1000zł. Oferta jest ważna tylko do 12 sierpnia. Szczegóły oferty przedstawiamy poniżej.

3,85%, stałe

Nazwa Lokata Zarabiająca
Bank Idea Bank
Oprocentowanie 3,85%
Minimalna kwota 1000 zł
Maksymalna kwota 1 mln zł
Okres 6 miesięcy
Uwagi W przypadku zerwania całkowita utrata odsetek

Oferta jest o tyle interesująca, że gdybyśmy nasz ranking najlepszych lokat w sierpniu publikowali dzisiaj, to wśród lokat 6-miesięcznych Lokata Zarabiająca zajęłaby pierwsze miejsce.

Lokata Hurtowa – Idea Bank (do 3,80%, 4M)

Idea Bank logo

Lokata Hurtowa to nowa oferta Idea Banku. Ma ona za zadanie zachęcić klientów do deponowania jak największych kwot. W jaki sposób? Premiując wyższym oprocentowaniem deponowanie większych kwot.

Nowa oferta Idea Banku jest ważna tylko do 8 sierpnia. Oprocentowanie jest zależne od wpłaconej kwoty. Przy minimalnym wkładzie dla Lokaty Hurtowej, wynoszącym 1000zł, bank oferuje 3,60%, reklamowane 3,80% otrzymają osoby, które ulokują co najmniej 50 tys. zł. Wszystkie stawki przedstawia poniższa tabela.

Kwota Oprocentowanie
1000,00 – 20000,00 zł 3,60%
20000,01 – 30000,00 zł 3,65%
30000,01 – 40000,00 zł 3,70%
40000,01 – 50000,00 zł 3,75%
50000,01 – 1mln zł 3,80%

Bez względu na kwotę, okres lokaty wynosi 4 miesiące. Lokatę Hurtową można założyć wyłącznie przez Internet (brak wymogu posiadania ROR), oferta jest dostępna również dla starych klientów banku. W przypadku zerwania lokaty bank potrąca wszystkie należne odsetki. Więcej informacji na stronie Idea Banku.

Lokata Nr 1 w Idea Banku (4,5%, 4M)

Idea Bank logo
Idea Bank

W ofercie Idea Banku pojawiła się ostatnio nowa lokata – Lokata Nr 1, która jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych depozytów banku. Wyższe oprocentowanie proponują jedynie lokaty promocyjne, które posiadają istotne ograniczenia lub adresowane są wyłącznie do nowych klientów. Na jakie warunki liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się na zdeponowanie środków na nowej lokacie?

Lokata Nr 1 w Idea Banku to czteromiesięczny depozyt, z kapitalizacją na koniec okresu, który oferuje oprocentowanie wynoszące 4,50 %. Oprocentowanie nie jest co prawda szczególnie atrakcyjne, jednak w kontekście pozostałych lokat bankowych dostępnych dziś na rynku całkiem konkurencyjne. Plusem niewątpliwie jest fakt, iż bank nie wymaga uruchamiania dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ani nie stawia zbyt dużych ograniczeń co do wielkości inwestycji – minimalną kwotę ustanowiono na poziomie 1 000 złotych, natomiast maksymalna wynosi 1 000 000 złotych. Co więcej liczba Lokat Nr 1 w Idea Banku, które może założyć każdy klient jest nieograniczona.

Pozostałe parametry Lokaty Nr 1

Lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna, jednak w dowolnym momencie jej trwania istnieje możliwość dokonania zmiany tego parametru. Ewentualne przedłużenie lokaty następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Wycofanie środków przed zapisanym w umowie terminie skutkuje utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę Nr 1?

Podobnie jak wszystkie inne lokaty dostępne w ofercie Idea Banku tak i Lokatę Nr 1 uruchomić można w jednej z placówek banku jak i za pośrednictwem wniosku online, który znaleźć można na stronie internetowej banku. Po jego wypełnieniu na wskazany adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego przesłane zostaną dane do logowania do systemu bankowości internetowej, a także numer rachunku bankowego, na jaki należy przelać środki mające stanowić kwotę lokaty. Niezbędne instrukcję oraz kartę produktu również opublikowano w oficjalnym serwisie internetowym Idea Banku.

Lokata na Dobry Początek teraz gorzej oprocentowana (1M, 6,50%)

Idea Bank logo
Idea Bank

Lokata na Dobry Początek to od dawna najatrakcyjniejszy depozyt dostępny w ofercie Idea Banku. Pomimo faktu, iż jego oprocentowanie było już obniżane, w ostatnich dniach zadecydowano o kolejnej obniżce, co z pewnością nie spodoba się osobom poszukującym atrakcyjnie oprocentowanych depozytów. Ile dziś można zdeponować na Lokacie na Dobry Początek i jakie oprocentowanie zaproponuje Idea Bank?

Jeszcze kilka dni temu osoby, które zdecydowały się założyć Lokatę na Dobry Początek mogły liczyć na oprocentowanie wynoszące 7,00 %. Maksymalna kwota inwestycji również była inna, gdyż wynosiła nawet 50 000 złotych. Tak atrakcyjne warunki wynikały i nadal wynikają przede wszystkim z faktu, iż depozyt taki założyć mogą tylko nowi klienci i tylko jeden raz. Po zaprowadzonych obniżkach oprocentowanie tej miesięcznej lokaty wynosi „tylko” 6,50 % – początkowo było to aż 7,50 %. Razem z obniżką oprocentowania zadecydowano również o znacznym obniżeniu maksymalnej kwoty inwestycji – aktualnie wynosi ona tylko 10 000 złotych. Mimo istotnych zmian Lokata na Dobry Początek wciąż zajmuje wysoką pozycję w rankingu najwyżej oprocentowanych lokat miesięcznych dostępnych aktualnie na rynku.

Pozostałe parametry produktu

Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 1 000 złotych, maksymalna wspomniane wcześniej 10 000 złotych. Lokata na Dobry Początek automatycznie zakładana jest jako lokata odnawialna, jednak z uwagi na fakt, iż skorzystać z niej można tylko jeden raz, warunki ewentualnego przedłużenia będą nieco inne – okres deponowania analogiczny, jednak oprocentowanie zgodne z tym obowiązującym w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Jak nietrudno się domyślić, warunki te nie będą szczególnie atrakcyjne – warto zatem zastanowić się nad zmianą parametru dotyczącego odnawialności po założeniu lokaty. Prócz atrakcyjnego oprocentowania do zalet produktu zaliczyć należy również brak negatywnych konsekwencji w przypadku wcześniejszego wycofania zainwestowanych środków – zerwanie lokaty skutkuje wypłata całości odsetek należnych za rzeczywisty okres deponowania. Po upływie zapisanego w okresie umowy lokata zostaje odnowiona lub kwota inwestycji powiększona o należne odsetki przelana na rachunek, z którego dokonano przelewu inicjującego.

Jak założyć Lokatę na Dobry Początek?

Założenie Lokaty na Dobry Początek jest niezwykle proste i szybkie, ponieważ po pierwsze bank nie wymaga od swoich klientów posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a po drugie odbywa się za pośrednictwem Internetu, co pozwala na niemałe oszczędności czasu. Złożenie dyspozycji uruchomienia lokaty wymaga wypełnienia wniosku online, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku. Po jego przesłaniu wystarczy postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.