Lokata na Start i na Dobry Początek już nie na 5,25%

Getin Bank logo
Getin Bank

Lokata na Start oferowana przez Getin Online oraz Lokata na Dobry Początek to dwa depozyty, które od wielu miesięcy zajmują czołowe miejsca w rankingach najkorzystniejszych lokat krótkoterminowych. Jeszcze do niedawna oferowały oprocentowanie na poziomie 5,25 %, jednak dziś warunki te są nieco mniej atrakcyjne. Ile zarobić można wybierając jeden z powyższych depozytów?

Lokata na Start

Lokatę na Start założyć można na okres jednego, dwóch lub trzech miesięcy. W każdym z tych przypadków oprocentowanie wynosi 5,00 %, niemniej jednak maksymalna kwota inwestycji jest odmienna – dla depozytu miesięcznego wynosi 20 000 złotych, a dla dwóch pozostałych okresów tylko 10 000 złotych. Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 500 złotych. Lokatę założyć można tylko jeden raz, a jej ewentualne odnowienie następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach Lokaty Standardowej o trzymiesięcznym okresie zapadalności. Zerwanie lokaty przed upływem wybranego okresu jest dopuszczalne i nie wiąże się z jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami – klient otrzymuje 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Lokata na Dobry Początek

Oferta Idea Banku jest nieco bardziej korzystna, gdyż oprocentowanie Lokaty na Dobry Początek wynosi 5,10 % dla obu dostępnych wariantów czasowych – depozytu miesięcznego i trzymiesięcznego. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, a maksymalna zaledwie 10 000 złotych. Podobnie jak w przypadku Lokaty na Start depozyt ten jest odnawialny, jednakże warunki przedłużenia nie będą już tak konkurencyjne – zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu odnowienia dla trzymiesięcznej Lokaty Standardowej. Zerwanie lokaty przed czasem nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji.

Getin Bank obniża oprocentowanie swoich lokat

Getin Bank logo
Getin Bank

Kilka dni po obniżce oprocentowania swoich depozytów w Getin Online, bank obniża je również w swoich placówkach. Zmiany są niewielkie, można powiedzieć kosmetyczne. Świadczą jednak o konsekwentnej polityce banku w kwestii dostosowywania oprocentowania depozytów do sytuacji panującej na rynku lokat bankowych oraz wysokości stóp procentowych.

Obniżeniu o 0,1% uległo oprocentowanie większości depozytów m.in. Lokaty Miesiąca, Lokaty na Plus oraz Lokaty Miesięczny Zysk. Obecnie najwyższe oprocentowanie otrzymamy na Lokacie na Plus – 4,10% (24M) z ROR lub 4,00% bez ROR. Na krótszych depozytach otrzymamy zdecydowanie mniej, bo 3,60% na 6 miesięcy (Lokata Miesiąca z ROR, 3,50% bez ROR-u) oraz 3,40% na 3 miesiące (Lokata Miesiąca z ROR, 3,30% bez ROR-u). Inne lokat mają na tyle niskie oprocentowanie, że nie będziemy o nich wspominać.

Alternatywa w Getin Online

Biorąc pod uwagę ofertę Getin Banku, lepiej skorzystać z oferty tej instytucji dostępnej wyłącznie przez Internet. Decydując się na najdłuższy okres (24M), w ofercie mamy Lokatę 24-miesięczną z oprocentowaniem 4,30%. Wybierając krótsze depozyty warto zwrócić uwagę na Lokatę Prezesa (obecnie 3,78%, 12M), Lokata Bumerang (4,50%, 1 dzień, konieczność codziennego odnawiania) oraz Lokatę na Start (5,50%, tylko dla nowych klientów).

Więcej informacji oraz aktualna oferta znajdują się na stronie banku.

 

Lokata 24-miesięczna w Getin Online (4,30%, 24M)

Getin Bank logo
Getin Bank

Lokata 24-miesięczna to propozycja Getin Online dla osób poważnie (długoterminowo) myślących o oszczędzaniu. Stawka jest wysoka jak na obecną chwilę, odstraszać jednak może długi okres, na jaki musimy zdeponować pieniądze. Jednak przy ciągle spadających stopach, być może warto zastanowić się nad tą ofertą?

Lokata 24-miesięczna – warunki

Lokatę można założyć już od 1000 zł, maksymalnie można zdeponować aż 1 mln zł. To wystarczająco dużo, aby nawet osoby, które oszczędzają na bardzo długie okresy i mają uzbieraną już pewną kwotę, mogły spełnić wymagania tej lokaty. Getin Online oferuje oprocentowanie wynoszące 4,30%, co po odliczeniu podatku daje 3,48% i jest stałe przez cały okres lokaty. Kapitalizacja następuje po okresie lokaty.

W przypadku zerwania depozytu przez terminem, tracimy wszystkie odsetki. Lokata 24-miesięczna jest odnawialna, lecz w każdym momencie możemy ustanowić nieodnawialność depozytu.

Lokatę można założyć poprzez serwis transakcyjny Getin Online. Więcej informacji na stronie banku.

 

Lokata na Start w Getin Online – nadal korzystna, ale już mniej

Getin Bank logo
Getin Bank

W ostatnich dniach Getin Online zdecydował się nie tylko odświeżyć swoją stronę internetową, ale również ofertę przeznaczoną dla nowych klientów, którzy dotychczas nie mieli okazji korzystać z usług i produktów oferowanych przez ten podmiot. Na swojej promocyjnej Lokacie na Start Getin Online proponuje co prawda nieco niższe oprocentowanie niż dotychczas, jednak oferuje nowy okres zapadalności wynoszący trzy miesiące. Jak po zmianach prezentują się warunki promocji?

Przed zaprowadzonymi zmianami klienci, którzy zdecydowali się uruchomić Lokatę na Start liczyć mogli na oprocentowanie wynoszące 5,75 %. Dziś jest to już tylko 5,50 %, co mimo wszystko stawia lokatę w czołówce najbardziej atrakcyjnych. Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych, natomiast maksymalna uzależniona jest od wybranego okresu zapadalności. W przypadku lokaty miesięcznej górny limit wynosi 20 000 złotych. Dla lokat dwumiesięcznej i trzymiesięcznej tylko 10 000 złotych. Bank dopuszcza możliwość uruchomienia tylko jednej Lokaty na Start i jednorazowe z niej skorzystanie.

Cechy lokaty

Lokata na Start automatycznie zakładana jest jako odnawialna, jednak warunki ewentualnego przedłużenia nie będą już tak atrakcyjne – odnowienie lokaty następuje bowiem na analogiczny okres, ale na warunkach przewidzianych dla trzymiesięcznej lokaty standardowej. By dokonać zmiany tego parametru wystarczy zalogować się do systemu bankowości internetowej. Ogromnym atutem oferty jest ponadto możliwość wycofania środków w dowolnym momencie bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji – bank wypłaci 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Jak założyć Lokatę na start?

Założenie Lokaty na start w Getin Online odbywa się za pośrednictwem krótkiego wniosku online, którego wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Warunkiem skorzystania z promocji jest spełnienie regulaminowych zapisów – depozyt dostępny jest wyłącznie dla klientów, którzy dotychczas nie mieli okazji korzystać z produktu o nazwie Lokata na Start. Szczegółowe informacje na temat promocji, kartę produktu oraz instrukcje dotyczące uruchamiania Lokaty na Start opublikowano na oficjalnej stronie internetowej Getin Online.

Lokata na Wyścigi w Getin Online

Getin Bank logo
Getin Bank

Oferta Getin Online od dłuższego czasu kusiła wysokooprocentowanymi lokatami, jednak po zaprowadzonych w ostatnich miesiącach obniżkach sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu. Jednym z najnowszych depozytów, który znaleźć można w ofercie podmiotu jest Lokata na Wyścigi. Na jakie warunki mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się na jej uruchomienie?

Lokata na Wyścigi to pięciomiesięczny depozyt, którego oprocentowanie wynosi 4,40 %. W kontekście aktualnej sytuacji na rynku proponowane przez bank warunki są całkiem atrakcyjne. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych, natomiast górny limit ustanowiono na niskim poziomie 20 000 złotych. Bank dopuszcza jednak możliwość uruchomienia 10 takich depozytów, dzięki czemu łączna kwota inwestycji może wynieść 200 000 złotych. By móc skorzystać z oferty trzeba się jednak pospieszyć, gdyż jak sugeruje nazwa lokata adresowana jest do klientów, którzy gotowi są podjąć szybką decyzję o uruchomieniu – w ramach promocji bank oferuje jedynie 10 000 lokat. Na chwile obecna pozostało ich nieco ponad 1 000, dlatego osoby zainteresowane takim depozytem powinny się pospieszyć ze złożeniem wniosku.

Pozostałe parametry Lokaty na Wyścigi

Lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna, jednak w dowolnym momencie jej trwania, po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej, istnieje możliwość dokonania zamiany tego parametru. Ewentualne przedłużenie następuje na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej zakładanej na sześć miesięcy. Jej oprocentowanie jest znacznie niższe, toteż warto podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu po upływie okresu zapadalności Lokaty na Wyścigi. Konsekwencją zerwania lokaty przed terminem jest utrata całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę na Wyścigi?

Uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i podobnie jak w przypadku wszystkich innych depozytów dostępnych w ofercie banku następuje za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Bank nie wymaga posiadania ani też uruchamiania nowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, dlatego też wystarczy jedynie wypełnić wniosek online, który udostępniony został na stronie internetowej banku. Chwilą po jego wypełnieniu na wskazany we wniosku adres mailowy przesłane zostaną instrukcje, numer rachunku do wpłaty oraz login do systemu. Po dokonaniu przelewu nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na zakończenie się pięciomiesięcznego okresu trwania depozytu.

Obniżki oprocentowania najpopularniejszej lokaty w Getin Banku

Getin Bank logo
Getin Bank

Stale obniżane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej powodują, że oprocentowanie depozytów bankowych nieustannie się zmniejsza. W wyniku tej sytuacji znalezienie standardowej lokaty oferującej ponad 5,00 % stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka tygodni temu. Zdecydowanie najwięcej oferują dziś depozyty promocyjne, w tym chociażby Lokata na start oferowana przez Getin Online, jednak i one w ostatnim czasie tracą na atrakcyjności. Ile dziś oferuje wspomniany depozyt?

Do niedawna decydując się na założenie Lokaty na Start w Getin Online liczyć można było na oprocentowanie wynoszące wysokie 7,00 %. Dziś jest to już 6,50 %. Dokładnie taki sam krok kilka tygodni temu zrobił Idea Bank w kontekście swojej Lokaty na Dobry Początek. Mimo obniżek produkty te nadal zajmują czołowe miejsca w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów o krótkich terminach zapadalności i najprawdopodobniej nie zmieni się to w najbliższym czasie.

Parametry Lokaty na Start

Poza wysokością oprocentowania pozostałe parametry lokaty pozostały bez zmian – w przypadku Lokaty na Dobry Początek proponowanej przez Idea Bank istotnie ograniczona została również maksymalna kwota inwestycji. Chcąc założyć Lokatę na Start w Getin Online wystarczy wybrać jeden z dostępnych terminów zapadalności – jeden lub dwa miesiące. W zależności od długości okresu zapadalności bank dopuszcza możliwość zainwestowania nieco innej kwoty – dla depozytu miesięcznego górny limit inwestycji wynosi 20 000 złotych, natomiast dla miesięcznego zaledwie 10 000 złotych. Pomimo faktu, iż jest to lokata promocyjna bank uruchamia ją jako automatycznie odnawialną. Niestety warunki ewentualnego przedłużenia będą znacznie mniej atrakcyjne – zgodne z warunkami proponowanymi na trzymiesięcznej Lokacie Standardowej. Zerwanie depozytu przez wybranym terminem nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, gdyż bank nalicza 100 % należnych odsetek za rzeczywisty okres deponowania.

Jak założyć Lokatę na Start?

Podobnie jak wszystkie inne depozyty dostępne w ofercie Getin Online tak i Lokatę na Start uruchamia się za pośrednictwem Internetu przy pomocy specjalnego wniosku online dostępnego na oficjalnej stronie internetowej banku. Co istotne bank nie wymaga posiadania ani też uruchamiania dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, ani też skorzystania z jakiegokolwiek dodatkowego produktu. Niestety uruchomienie promocyjnej oferty możliwe jest tylko jeden raz.