Lokata FM PRO w FM Banku – zmiana warunków

FM Lokata PRO to aktualnie najbardziej atrakcyjny depozyt w ofercie FM Banku. Wysokość oprocentowania proponowanego klientom w przypadku tej lokaty zależna jest od wybranego okresu zapadalności. Lokatę założyć można na okres od 2 do 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania mieści się w przedziale od 3,25 % dla najkrótszego okresu do 4,10 dla okresu najdłuższego. Warunki takie proponowane są klientom, którzy posiadają lub zdecyduj się na założenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w FM Banku i zdeponują w banku kwotę nieprzekraczającą 2 milionów złotych.

Fuzja FM Banku z PBP – Lokata Spinająca teraz w FM Banku PBP

FM Bank logo
FM Bank

FM Bank łączy się z PBP. W wyniku tego stosunkowo młody gracz na polskim rynku lokat znika z niego. PBP, czyli Polski Bank Przedsiębiorczości, wszedł na rynek z szumem (wcześniej oferta była skierowana głównie do klientów instytucjonalnych).

Oferta Lokaty Spinającej w PBP obejmująca oprocentowanie do 6,60% wzbudziła szerokie zainteresowanie klientów. Po serii obniżek spowodowanych m.in. obniżką stóp procentowych sporo spadło. Niemniej jednak wciąż utrzymywało się na relatywnie wysokim poziomie i oferta z powodzeniem konkurowała z najlepszymi.

Tymczasowo oferta zniknęła całkowicie z rynku. Wróciła, lecz pod zmienioną nazwą – FM Lokata Spinająca – nowym oprocentowaniem wynoszącym (3,80% na 24M, 3,50% na 6, 9, 12M) oraz nowym kanałem sprzedaży, czyli na stronie nowej instytucji FM Banku PBP.

Inne ciekawe oferty

Analizując fuzję FM Banku i PBP, warto zainteresować się innymi lokatami nowego banku. W ofercie znajduje się depozyt, którego oprocentowanie przewyższa zyski z FM Lokaty Spinającej, a mianowicie jest to FM Lokata PRO, która dla większości okresów charakteryzuje się wyższym o 0,1% oprocentowaniem (3,90% dla 24M, 3,60% dla 6, 9, 12M).

Interesująca może się również wydawać FM Lokata WIBOR Plus, ze zmiennym oprocentowaniem zależnym od stawki WIBOR – obecnie od 3,51% do 3,71%.

Więcej informacji na stronie FM Banku PBP.

 

Zmiany oprocentowania w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane w ostatnich miesiącach stopy procentowe przyzwyczaiły już do kolejnych obniżek oprocentowania lokat bankowych, dlatego wszelkie podwyżki ogromnie cieszą i warte są odnotowania. W ostatnich dniach na podwyżkę zdecydował się FM Bank, dzięki czemu osoby zainteresowane FM Lokatami liczyć mogą w niektórych wariantach czasowych na wyższe zyski. Jak po zmianach prezentuje się tabela oprocentowania?

W ofercie FM Banku adresowanej do osób fizycznych znaleźć można dwa depozyty – Lokatę Standardową znaną również pod nazwą FM Lokata, a także FM Lokatę PRO oferująca nieco atrakcyjniejsze warunki deponowania. W przypadku FM Lokaty dostępnych jest 10 okresów zapadalności wynoszących od 7 dni do 24 miesięcy. Podwyżki zastosowano jednak tylko w kontekście trzech – lokaty trzymiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,20 %), lokaty czteromiesięcznej oferującej 4,50 % (do niedawna 4,20 %)oraz lokaty sześciomiesięcznej oferującej 4,30 % (do niedawna 4,10 %). FM Lokata PRO dostępna jest tylko w siedmiu wariantach czasowych, a podwyżki w jej przypadku również objęły lokatę trzymiesięczną, czteromiesięczną oraz sześciomiesięczną, które proponują odpowiednio  4,40 %, 4,60 % i 4,40 %, co oznacza podwyżki o dokładnie takie same wartości jak w przypadku FM Lokaty.

Szczegóły oferty

Zarówno w przypadku FM Lokaty jak i FM Lokaty PRO minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych. Górny limit nie został ustanowiony, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie istotnie maleje. To, co odróżnia powyższe depozyty, to przede wszystkim fakt, iż w uruchomienie FM Lokaty PRO wymaga dodatkowo otworzenia rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Dokonać tego można za pośrednictwem Internetu w zaledwie kilka minut. Wszelkie instrukcje oraz szczegółowe informacje na temat rachunków dostępnych w ofercie FM Banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

FM Bank na minusie – kolejne obniżki

FM Bank logo
FM Bank

Kilka dni temu, a dokładniej rzecz ujmując 5 marca, FM Bank opublikował po raz kolejny w przeciągu kilku ostatnich tygodni nową tabelę oprocentowania produktów depozytowych. Tym razem kierunek zmian jest zgodny z tendencją i obejmuje swoim zasięgiem zdecydowaną większość proponowanych przez bank okresów zapadalności na cieszącej się duża popularnością FM Lokacie. Ile można dziś zarobić decydują się na depozyt w FM Banku?

Ofertę depozytową FM Banku dla klientów indywidualnych tworzą lokaty standardowe, szerzej znane jako FM Lokaty oraz Lokata WIBOR, która dostępna jest w kilku wariantach czasowych – jako lokata roczna, dwuletnia i trzyletnia proponujących oprocentowanie wynoszące odpowiednio 5,29 %, 5,39 % oraz 5,49 % (jego poziom uzależniony jest jednak od obecnej wartości stawki WIBOR 6M). W odniesieniu do lokat opartych o stawkę WIBOR bank nie zastosował żadnych zmian, jednak 6 z 10 okresów zapadalności FM Lokaty dość istotnie straciło na atrakcyjności.

Obniżka oprocentowania FM Lokat

Dla trzech najkrótszych okresów oprocentowanie pozostało niezmienione i wynosi 1,50 % dla lokaty siedmiodniowej, 1,80 % dla czternastodniowej oraz 3,00 % dla miesięcznej. Lokata dwumiesięczna jeszcze do niedawna pozwalała zarobić 5,00 %, ale obecnie jest to już tylko 4,80 %.W kontekście lokaty trzymiesięcznej spadek jest najbardziej zauważalny, gdyż wynosi aż 0,30 punktu procentowego – z 5,10 % do 4,80 %. Dokładnie takie same warunki jak lokata trzymiesięczna (5,10 %) proponowała jeszcze na początku marca lokata czteromiesięczna, jednak dziś pozwala ona zarobić nieco więcej – 4,90 %. Wszystkie pozostałe okresy zapadalności przed obniżkami proponowały 5,20 % – stawka ta została utrzymana na niezmienionym poziomie tylko na lokacie dwuletniej. FM Lokata sześciomiesięczna i dziewięciomiesięczna pozwalają zarobić dokładnie 5,00 %, natomiast depozyt roczny 5,10 %.

Parametry FM Lokaty

Poza wysokością oprocentowania FM Bank nie zdecydował się wprowadzić jakichkolwiek zmian – minimalna kwota inwestycji wciąż wynosi 1 000 złotych, a góry limit nie został ograniczony, aczkolwiek po przekroczeniu progu 2 000 000 złotych oprocentowanie staje się dużo bardziej niekorzystne. Skorzystanie z oferty nie wymaga posiadania rachunku osobistego, ani też wizyty w jednej z placówek banku, gdyż FM Lokatę założyć można za pośrednictwem Internetu. Istnieje również możliwość wybrania opcji automatycznego odnawiania się lokaty. Szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty depozytowej banku uzyskać można w jednej z jego placówek lub na oficjalnej stronie internetowej.

 

Podwyżka w FM Banku – lokaty do 5,20%

FM Bank logo
FM Bank

Systematycznie obniżane stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej doprowadziły do tego, że proponowane przez banki oprocentowanie depozytów uległo wyraźnemu pogorszeniu. O ile jeszcze kilka miesięcy temu znalezienie atrakcyjnie oprocentowanej lokaty nie było problemem, o tyle dziś nie jest to już takie łatwe. Są jednak banki, które naprzeciw tendencji decydują się na niewielkie podwyżki. Jednym z nich jest FM Bank, który na taki krok zdecydował się wraz z początkiem lutego, jednak już kilka dni później dokonał kilku istotnych zmian zwiększających jak i redukujących wcześniejsze podwyżki.

Opublikowana z początkiem lutego tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych w FM Banku wskazywała na maksymalne oprocentowanie FM Lokaty wynoszące 5,30 %. W najnowszej tabeli oprocentowania niestety nie znajdziemy już tak wysokiej stawki, jednak mimo wszystko w kontekście najdłuższych okresów zastosowano nieznaczne podwyżki . Jak zatem dziś przedstawia się oferta banku?

Oprocentowanie FM Lokat

Najkrótszym okresem, na jaki założyć można FM Lokatę jest okres 7 dni. W tym przypadku oprocentowanie wynosi niezmiennie 1,50 %. Zmian nie zastosowano również w kontekście kilku innych depozytów – lokaty czternastodniowej, która pozywa zarobić 1,80 %, lokaty miesięcznej, której oprocentowanie wynosi 3,00 %, lokaty dwumiesięcznej, która kusi 5,00 %, a także depozytami o okresach zapadalności wynoszących 3 i 4 miesiące – w obu tych przypadkach oprocentowanie wynosi 5,10 %. Jeszcze kilka dni temu najwyżej oprocentowana była sześciomiesięczna FM Lokata. Proponowane na tym depozycie 5,30 % zredukowane zostało do poziomu 5,20 %. Dziewięciomiesięczna lokata jeszcze do niedawna kusiła oprocentowaniem wynoszącym 5,10 %, jednak dziś wynosi ono 5,20 %. Dokładnie taka samą zmianę zastosowano wobec lokaty rocznej – wzrost z 5,10 % do 5,20 %. Podczas ostatniej podwyżki zaprowadzonej wraz z początkiem lutego FM Bank nie zdecydował się na zmianę oprocentowania lokaty dwuletniej, której oprocentowanie wynosiło 5,00 %. By zwiększyć nieco jej atrakcyjność zadecydowano teraz o zrównaniu jej oprocentowania z oprocentowaniem lokaty rocznej, które wynosi 5,20 %.

Minimalna kwota inwestycji wynosi niezmiennie 1 000 złotych. Co istotne bank nie wymaga uruchomienia dodatkowo rachunku oszczędnościowo i nie stawia zbyt dużych ograniczeń – co prawda maksymalna kwota inwestycji nie została ograniczona, jednak po przekroczeniu progu 2 milionów złotych oprocentowanie spada do bardzo niskiego poziomu. Więcej informacji o produkcie znaleźć można w oficjalnym serwisie internetowym FM Banku.

 

Niewielkie podwyżki w FM Banku

FM Bank logo
FM Bank

Pod koniec stycznia bieżącego roku na podwyżkę oprocentowania swoich depozytów zdecydował się neoBank. W lutym podobna decyzję podjął FM Bank. Co prawda podwyżki nie są dość znaczące, jednak warto o nich wspomnieć w kontekście niekończących się obniżek. Ile dziś można zarobić decydując się na założenie lokaty w FM Banku i jak oferta prezentowała się na chwilę przed zaprowadzonymi podwyżkami?

W ofercie FM Banku znaleźć dziś można dwa produkty depozytowe – Lokatę Wibor, której oprocentowanie, jak sama nazwa wskazuje, uzależnione jest od aktualnej stawki WIBOR 6M oraz FM Lokatę dostępną w kilku wariantach czasowych. Na podwyżkę oprocentowania zdecydowano się w kontekście tej ostatniej – FM Lokaty, a dokładnie rzecz ujmując kilku jej okresów. W przypadku depozytu o okresie zapadalności wynoszącym 7 dni oprocentowanie niezmiennie wynosi 1,50 %. Dla okresu dwukrotnie dłuższego (14 dni) stawka oprocentowania również nie została zmienione i wynosi 1,80 %. Podwyżkami nie objęto również depozytów miesięcznych i dwumiesięcznych, które pozwalają zarobić odpowiednio 3,00 % i 5,00 %, jak również najdłuższego okresu zapadalności wynoszącego 24 miesiące – w tym przypadku oprocentowanie utrzymane zostało na poziomie 5,00 %.

Podwyżki

Pierwszym okresem zapadalności, który oferuje nieco bardziej atrakcyjne warunki jest okres trzymiesięczny. Do niedawna zakładając FM Lokatę na taki okres liczyć można było na oprocentowanie wynoszące 5,00 %. Dziś jest to 5,10 %. Dokładnie takie same warunki oferuje lokata czteromiesięczna, której oprocentowanie również zostało zwiększone o 0,1 punktu procentowego do poziomu 5,10 %. Sześciomiesięczna FM Lokata jeszcze na początku lutego także pozwalała zarobić 5,00 %, jednak w jej kontekście zdecydowano się na największą podwyżkę (0,3 punktu procentowego), dzięki czemu aktualne oprocentowanie wynosi 5,30 %. Jest to aktualnie najwyżej oprocentowana lokata, która znaleźć można w ofercie FM Banku. Kolejne dwa depozyty – lokata dziewięciomiesięczna i lokata roczna – oprocentowane były według stawki 4,90 %. Po ostatnich podwyżkach stały się nieco bardziej atrakcyjne i oferują 5,10 % (wzrost o 0,2 punktu procentowego). Pozostaje mieć nadzieję, iż wzrostowa tendencja zostanie utrzymana i lokaty FM Banku wrócą na najwyższe pozycje w rankingach najatrakcyjniejszych depozytów.

Pozostałe parametry produktu nie uległy zmianie. Minimalna kwota inwestycji niezmiennie wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 2 000 000 złotych – istnieje możliwość zdeponowania większej sumy, jednak proponowane przez bank oprocentowanie będzie znacznie mniej atrakcyjne. Więcej szczegółów na temat FM Lokat znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej FM Banku.