Stawki obcina również Eurobank

Eurobank logo
Eurobank

Do licznego grona banków, które zdecydowały się w ostatnim czasie na obniżki oprocentowania swoich lokat, dołączył w ostatnich dniach Eurobank. Nowa tabela oprocentowania produktów depozytowych niestety zakłada liczne obniżki, w tym w kilku przypadkach sięgające nawet 0,45 punktu procentowych. Jak po zaprowadzonych zmianach prezentuje się oferta banku i które produkty i okresy zapadalności są najbardziej atrakcyjne?

Obniżki swoim zasięgiem objęły standardową lokatę terminową, która dostępna jest w wielu wariantach czasowych (od 1 miesiąca do nawet 3 lat), Lokatę „odsetki płatne z góry” a także rachunek oszczędnościowy, którego oprocentowanie uzależnione jest od wielkości inwestycji. Wybierając z oferty banku rachunek oszczędnościowy PROgres do niedawna można było liczyć na oprocentowanie wynoszące 3,55 % (do 10 000 złotych), 4,05 % (do 50 000 złotych) lub 4,55 % (dla pozostałych kwot). Obecnie stawki te wynoszą odpowiednio 3,55 %, 3,85 % oraz 4,35 %.

Zmiana oprocentowania lokat

W kontekście Lokaty „odsetki płatne z góry” zmiana oprocentowania została zastosowana tylko dla okresu trzymiesięcznego – spadek oprocentowania w tym przypadku wyniósł 0,35 punktu procentowych, przez co aktualne oprocentowanie wynosi 4,00 %. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku Lokaty terminowej. Wysokość proponowanego przez bank oprocentowania uzależniona jest w jej przypadku od tego, w jaki sposób następuje założenie lokaty – placówka bankowa czy Internet, a także od wielkości depozytu – by zarobić nieco więcej warto zdecydować się na zainwestowanie przynajmniej 10 000 złotych. Dla niedużych inwestycji (powyżej 200 złotych, jednak mniejszej od 10 000 złotych) do niedawna oprocentowanie wynosiło od 3,20 % dla depozytu miesięcznego do maksymalnie 4,85 % dla osiemnastomiesięcznego. Obecnie przedział ten kształtuje się nieco inaczej – od 3,10 % dla lokaty jednomiesięcznej do 4,50 dla lokaty dwuletniej. Dla inwestycji większych aniżeli 10 000 złotych oprocentowanie jeszcze kilka dni temu mieściło się w przedziale od 3,30 % do 5,00 %. Dziś jest to tylko od 3,20 % do 4,80 % – w tym przypadku najwyżej oprocentowana jest lokata osiemnastomiesięczna.

Jak założyć lokatę w Eurobanku?

Założenie lokaty w banku wymaga niestety wizyty w jednym z oddziałów, a także uruchomienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, co istotnie obniża jej atrakcyjność. Osoby będące już klientami banku mogą złożyć dyspozycję uruchomienia lokaty za pośrednictwem Internetu, telefonu lub w jednym z pobliskich wpłatomatów. Szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów depozytowych, a także funkcjonalny kalkulator, który pozwala obliczyć wysokość odsetek dla konkretnych kwot i okresów deponowana znaleźć można na stronie internetowej Eurobanku.

 

Lokata Dwustudniówka w Eurobanku (6,25%)

Eurobank logo
Eurobank

Oferowane przez Eurobank lokaty rzadko pojawia się w rankingach najwyżej oprocentowanych depozytów bankowych, jednak po zaprowadzonych ostatnio obniżkach przez wiele konkurencyjnych banków sytuacja ta może się nieco zmienić. Aktualnie w ofercie banku znaleźć można szereg depozytów o rożnym terminie zapadalności, które kuszą dość atrakcyjnym oprocentowaniem. Do najatrakcyjniejszych niewątpliwie należy Lokata dwustudniówka, której oprocentowanie może wynieść nawet 6,25 % w skali roku. Jakie warunki należy spełnić, by móc się cieszyć tak atrakcyjnymi warunkami?

Lokata dwustudniówka to jak sama nazwa wskazuje depozyt zakładany na okres 200 dni. Jej oprocentowanie uzależnione jest od kwoty, którą klient zdecyduje się zdeponować – minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna nie została ustalona. Na najkorzystniejsze warunki i oprocentowanie wynoszące 6,25 % liczyć mogą klienci, którzy zdecydują się zdeponować na lokacie kwotę mniejszą aniżeli 10 000 złotych. W momencie, kiedy depozyt wyniesie przynajmniej 10 000 złotych, natomiast będzie mniejszy od 20 000 złotych proponowane przez bank oprocentowanie wynosić będzie 5,75 %. Dla wszystkich pozostałych kwot, a więc większych bądź równych 20 000 złotych stopa oprocentowania wynosi 5,65 %. Warto dodać, iż każdy klient ma możliwość uruchomienia tylko jednej lokaty dwustudniowej.

Pozostałe cechy lokaty

Lokata przeznaczona jest zarówno dla nowych jak i dla obecnych klientów. Jej założenie w przypadku nowych klientów jest możliwe pod warunkiem, że otworzyli oni lub otworzą rachunek osobisty po 31 listopada 2012 roku. Aktualni klienci, od dłuższego czasu posiadający rachunek, którzy są zainteresowani założeniem lokaty musza zapewnić na rachunku nowe środki – stanowiące nadwyżkę ponad saldo na dzień 31 listopada 2012 roku. Istotne jest to, iż poza założeniem rachunku Eurobank nie stawia przed klientami dodatkowych wymagań – konieczności utrzymywania określonej wysokości salda, przelewania wynagrodzenia itp. Lokata dwustudniówka jest nieodnawialna, a jej zerwanie wiąże się z obniżeniem oprocentowania do poziomu 1,00 % oraz w przypadku rezygnacji w pierwszych 14 dniach opłatą w wysokości 10 złotych.

Jak założyć Lokatę dwustudniówkę?

Założenie lokaty możliwe jest jedynie w placówkach banku. Dokumenty, które będą niezbędne do wydania dyspozycji założenia lokaty to dowód osobisty lub karta pobytu z zezwoleniem na osiedlenie się lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Osoby nieposiadające rachunku w Eurobanku zmuszone będą uprzednio dokonać jego założenia, co nie powinno zabrać więcej aniżeli 15 minut. Szczegółowy regulamin produktu oraz listę wszystkich oddziałów znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.

 

Podwyżka oprocentowania lokat w Eurobanku

Eurobank logo
Eurobank

Oprocentowanie depozytów bankowych oferowanych przez Eurobank nie należy do szczególnie wysokich, jednak w ostatnim czasie bank zdecydował się na nieznaczne jego zwiększenie. Zaprowadzone przez Eurobank zmiany dotyczą lokat bankowych o okresie zapadalności wynoszącym od 1 do 12 miesięcy. Depozyty o dłuższym jak i krótszym okresie zapadalności oferują dokładnie takie same warunki jak przez wprowadzeniem zmian. Ile obecnie zarobić można wybierając jedną z lokat w Eurobanku?

Zdecydowanie najmniejsze oprocentowanie bank proponuje na depozycie siedmiodniowym. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z tej propozycji liczyć mogą na oprocentowanie na poziomie 3,65 % w skali roku. O 0,10 % więcej zarobią klienci gotowi zaakceptować dwukrotnie dłuższy okres zapadalności. Znacznie korzystniejsze warunki proponowane są na lokacie miesięcznej. Po zwiększeniu oprocentowania zarobić na niej można aż 4,50 %. Oprocentowanie lokat dwumiesięcznych po podwyżce wynosi 4,60 %. Jeszcze więcej zarobią klienci, którzy zdecydują się na zamrożenie swoich oszczędności na okres 3 lub 6 miesięcy – wybierając lokatę półroczną będziemy mogli zarobić 5,60 %, a na lokacie 6-miesiecznej 5,85 %. Wzrost oprocentowania swoim zasięgiem objął również lokatę 9-miesieczną, na której obecnie zarobić można 5,95 % oraz lokatę 12-miesieczną pozwalającą na wypracowanie zysku na poziomie 6,05 %. W ofercie banku znaleźć można ponadto depozyty o nieco dłuższym okresie zapadalności, których oprocentowanie jest bez wątpienia najbardziej atrakcyjne. Wybierając lokatę 24-miesieczną zarobimy dokładnie 6,00 %, natomiast na lokacie o okresie dłuższym o 12 miesięcy aż 6,10 %.

Zaprezentowane powyżej stawki oprocentowania dotyczą wyłącznie lokat zakładanych za pośrednictwem Internetu lub linii telefonicznej na kwotę wynoszącą co najwyżej 9 999 złotych. W przypadku lokat zakładanych w placówkach Eurobanku oprocentowanie jest niestety nieco niższe. By zwiększyć nieco wysokość oprocentowania warto zastanowić się nad zdeponowaniem kwoty wynoszącej co najmniej 10 000 złotych i koniecznie przy pomocy Internetu. Szczegóły oferty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej banku.

 

Eurobank obniża oprocentowanie swoich lokat

Eurobank logo
Eurobank

Po wycofaniu z rynku wielu lokat z codzienną kapitalizacja odsetek atrakcyjność depozytów bankowych uległa wyraźnemu osłabieniu. Między innymi dlatego część banków zdecydowała się na podniesienie oprocentowania lokat standardowych. W zupełnie przeciwnym kierunku poszedł Eurobank, który opublikował kilka dni temu nową tabelę oprocentowania lokat. Niestety dominują w niej obniżki. Jak aktualnie wygląda oferta banku?

 

Dokonane zmiany w wysokości oprocentowania podzielić można na trzy grupy – lokaty, które straciły na atrakcyjności, lokaty, które zyskały oraz lokaty, których oprocentowanie się nie zmieniło. Powody do narzekań mogą mieć klienci, zainteresowani krótkoterminowymi depozytami. Oprocentowanie wszystkich lokat standardowych bez względu na to, czy zakładane w placówce czy w Internecie, o okresie zapadalności wynoszącym 1 i 2 miesiące zostało zmniejszone o 0,30 %. Niewielkie obniżki (0,10 %) objęły również swym zasięgiem standardowe lokaty 3-miesięczne. Jeszcze kilka dni temu wysokość oprocentowania depozytów 1, 2 i 3-mięsiecznych mieściło się w przedziale 5,60 % – 6,00 %, aktualnie jest to 5,30 % – 5,90 %.

Miła niespodzianka czeka z kolei klientów, którzy zdecydują się na założenie standardowej lokaty na okres 6 miesięcy. Mowa zarówno o lokatach zakładanych w placówce, jak i w Internecie. Do niedawna na najmniej korzystnej lokacie mogliśmy zarobić 5,80 %, a na najbardziej dochodowej 6,00 %. Aktualnie stawki te wynoszą odpowiednio 5,90 % i 6,10 %. Oprocentowanie wszystkich 4 lokat standardowych podniesiono o 0,10 %.

Ostatnią grupę lokat stanowią lokaty, których oprocentowanie pozostawiono bez zmian. Są to naturalnie depozyty o okresie zapadalności wynoszącym 9 i 12 miesięcy. W przypadku lokat o krótszym terminie zapadalności oprocentowanie wynosi od 5,85 % do 6,05 %. Na nieco lepsze warunki liczyć mogą klienci gotowi zdeponować swoje oszczędności na okres jednego roku, bowiem oprocentowanie kształtuje się na poziomie 5,90 – 6,10 %.

Szczegółowa tabelę oprocentowania lokat dostępnych w ofercie znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Eurobanku.

 

Wyższe oprocentowanie lokat w Eurobanku, ale koniec antybelek

Eurobank logo
Eurobank

Kliencie, którzy chcieliby założyć jeszcze lokatę codzienną w Eurobanku niestety zostaną niemiło zaskoczeni. Eurobank śladem innych instytucji zdecydował się na wycofanie ze swojej oferty depozytów z jednodniową kapitalizacja. Na pocieszenie bank zaproponował nieco wyższe oprocentowanie tradycyjnych produktów depozytowych. Ile zarobimy deponując swoje środki w Eurobanku?

Aktualnie ofertę depozytową banku tworzy pięć produktów – Lokata z funduszem, Lokata terminowa, Lokata Dynamiczna, Lokata negocjowana, Lokata „odsetki płatne z góry” oraz Lokata ze strukturą, na którą subskrypcja się już zakończyła. Zakładając lokatę z funduszem możemy liczyć w zależności na 8,40 % lub 8,70 % w zależności od tego czy wybierzemy okres 6 czy 12 miesięczny. Musimy mieć jednak świadomość, iż lokowane przez nas środki w różnych częściach inwestowane są w lokatę i jeden z 3 dostępnych fundusz. Minimalna kwota inwestycji wynosi 10 000 złotych.

Lokata terminowa to tradycyjna lokata ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem wynoszącym nawet 6,20 %. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego istnieje możliwość zdeponowania własnych środków na okres wynoszący od 7 dni do 36 miesięcy. W przypadku stałego oprocentowania okres ten wynosi od 1 do 12 miesięcy. Do niedawna maksymalne oprocentowanie, jakie można było uzyskać zakładając taką lokatę wynosiło zaledwie 5,30 %. W związku z wycofaniem z oferty lokat o codziennej kapitalizacji odsetek Eurobank zdecydował się na jego podniesienie aż o 0,90 %.

Wybierając Lokatę dynamiczną zakładaną na okres 12 miesięcy musimy mieć świadomość, iż oprocentowanie będzie tym wyższe, im dłużej nasze pieniądze pozostaną na lokacie – zerwanie depozytu przed upływem jego terminu nie wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami. W przypadku Lokaty negocjowanej okres deponowania jest dostosowany do potrzeb klienta, a oprocentowanie jest negocjowane już od 50 000 złotych. Na Lokacie „odsetki płatne z góry ” zarobimy 4,50 %, jednak odsetki dostaniemy nie po 3 miesiącach, a już w dniu założenia lokaty.

Zdecydowanie najbardziej atrakcyjnym depozytem w ofercie banku jest Lokata terminowa. Podniesienie jej oprocentowania o niespełna 1,00 % wyraźnie wskazuje, iż Eurobank typuje ją jako następcę dla lokat z codzienną kapitalizacją odsetek. Miejmy nadzieję, że jej atrakcyjność z biegiem czasu znacznie się zwiększy. Szczegółowe regulaminy poszczególnych depozytów znajdziemy an oficjalnej stronie internetowej banku.

 

Eurobank szykuje się na zmianę przepisów

Eurobank logo
Eurobank

Planowane na koniec marca wprowadzenie w życie zmian w ordynacji podatkowej już skłoniło wiele instytucji finansowych do przebudowy ofert depozytowych. Wśród instytucji tych znalazł się również Eurobank, który oferuje aktualnie zarówno lokaty z codzienną kapitalizacja odsetek jak i lokaty standardowe z kapitalizacja na koniec okresu zapadalności. Na jakie warunki możemy liczyć decydując się na złożenie depozytu w Eurobanku?

Najnowszym produktem oszczędnościowym proponowanym przez Eurobank jest lokata z codzienną kapitalizacją odsetek. Depozyt taki oferowany jest od 11 stycznia bieżącego roku. Niestety osoby, które zdecydują się na taką lokatę i której termin zapadalności nastąpi już po wprowadzeniu zmian w przepisach będą musiały liczyć się z koniecznością odprowadzenia za ten okres podatku od zysków kapitałowych. Oferowane przez bank lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek dostępne są w dwóch wariantach – jako lokata jedno- i dwumiesięczna. Naturalnie od wyboru tego zależeć będzie wysokość oprocentowania, jakie zaproponuje nam bank. Istotne jest także to, jaka kwotę zdecydujemy się wpłacić oraz w jaki sposób założymy lokatę – w placówce banku czy za pośrednictwem Internetu. W przypadku lokaty jednomiesięcznej, zakładanej w placówce na kwotę mniejszą aniżeli 10 000 złotych liczyć możemy na 5,40 %. W momencie, gdy zdecydujemy się zdeponować kwotę większą oprocentowanie wzrośnie do 5,50 %. Zakładając lokatę przez Internet dodatkowo otrzymamy 0,10 % dla przedstawionych powyżej progów kapitałowych. W przypadku lokaty dwumiesięcznej zasady są analogiczne i oprocentowanie wynosi odpowiednio 5,50 % i 5,60 % dla lokat zakładanych w placówce oraz 5,60 % i 5,70 % dla tych uruchamianych przez Internet.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 złotych, natomiast maksymalna 16 000 złotych dla lokaty 1-miesiecznej oraz 15 000 złotych dla 2-miesięcznej. Poza stosunkowo atrakcyjnym oprocentowaniem zaletą produktu jest brak jakichkolwiek limitów co do ilości takich lokat posiadanych przez klienta. Aktualnie lokata ta jest najbardziej atrakcyjną spośród wszystkich oferowanych przez Eurobank. Aby poznać wszelkie dodatkowe warunki oraz szczegółowy regulamin produktu należy odwiedzić oficjalną stronę internetową banku. Tam też znaleźć można instrukcję zakładania lokaty z poziomu bankowości internetowej.