Konto oszczędnościowe w DnB Nord

Bank DnB NORD Logo
Bank DnB NORD

Konto oszczędnościowe to ostatnio popularna propozycja banków, która jest czymś pośrednim między kontem osobistym, a lokatą bankową. Z kontem osobistym łączy ją to, że można tu w każdej chwili wypłacać swoje oszczędności. Z lokatą terminową konto oszczędnościowe łączy się o tyle, że podobnie jak ona posiada wysokie oprocentowanie dla zgromadzonych na nim środków pieniężnych. Podobnie jak na lokacie, na koncie oszczędnościowym nie tylko oszczędzamy ale i pomnażamy swoje pieniądze.

Konto oszczędnościowe DnB Nord to połączenie zalet konta osobistego i lokaty terminowej. Wyciągasz pieniądze kiedy chcesz, zarabiasz nimi jak na lokacie. Oprocentowanie na koncie DnB Nord wynosi 4,8 procent i nie jest ono zależne od wysokości zgromadzonych na nim środków. Z konta oszczędnościowego możesz wypłacać pieniądze kiedy chcesz i nie tracisz uzyskanych już odsetek. Konto mogą założyć klienci indywidualni którzy mają bądź nie mają w banku Nord innego konta.

Oprocentowanie

Środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym oprocentowane są w wysokości 4,8 procent. Oprocentowanie to jest zmienne i podawane w skali roku. Oprocentowanie na tym koncie jest zmienne i podaje się je zawsze w skali roku. Kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym DnB Nord jest miesięczna.

Warunki wejścia

Aby założyć konto oszczędnościowe DnB Nord wymagana jest minimalna kwota 1000 PLN. Nie musisz posiadać konta osobistego w banku Nord. Na twoje konto oszczędnościowe nie muszą wpływać regularne wpłaty. Nie wymagane jest również utrzymywanie salda.

Konto oszczędnościowe DnB Nord to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą pomnażać swoje środki ale nie są pewni, czy mogą zamrozić je na klasycznej lokacie terminowej. Zaletami są tu brak konieczności posiadania konta osobistego w banku Nord i brak konieczności regularnych wpływów na konto.

DnB Nord lokata z inwestycją

Bank DnB NORD Logo
DnB Nord lokata z inwestycją

Lokata DnB Nord jest wyjątkowo korzystną i interesującą ofertą. A jest tak ponieważ lokata ta jest połączeniem lokaty bankowej z inwestycją. Dzięki temu korzyści osiągane na lokacie są większe, niż ma to miejsce w przypadku zwyczajnych lokat bankowych.

Lokata z inwestycją DnB Nord została pomyślana w dwóch nieco zróżnicowanych wersjach. Dla bardziej ostrożnych, mniej pewnych i mniej doświadczonych klientów opracowano ofertę lokata 8 procent oraz NORD INDEKS plus 2. Klientom bardziej pewnym proponuje się ofertę lokata 8 procent plus fundusze Inwestycyjne.

Lokata z inwestycją ma następujące zalety: połączenie lokaty z atrakcyjną inwestycją przynosi ci dodatkowe zyski. Lokata zapewnia oprocentowanie w wysokości 8 procent na lokacie trzymiesięcznej. Potencjał zysku dla wybranej inwestycji może być bardzo duży. Możesz podzielić swoje oszczędności pod względem długości inwestycji. W ofercie dla bardziej ostrożnych klientów połowa oszczędności lokowana jest na lokacie z oprocentowaniem równym 8 procent. Druga połowa środków inwestowana jest w produkt strukturyzowany jakim jest Nord Indeks plus 2. Jest to trzyletni produkt strukturyzowany. Produkt ten opiera się na indeksie tak zwanego blue chip’ów , które są notowane na warszawskiej giełdzie i zgrupowane w indeksie WIG20. NORD INDEKS plus 2 umożliwia osiąganie korzyści dzięki wzrostom cen akcji aż do 50 procent w ciągu trzech lat. Innymi słowy wybierając wersję dla ostrożnych obie połowy naszych oszczędności powierzamy bankowi. Jedna z nich pracuje dla nas na lokacie a drugą bank inwestuje tak, by przyniosła  nam określone zyski. W przypadku wariantu dla optymistów jedna połowa środków wędruje na lokatę, a druga trafia do wybranego przez nas funduszu inwestycyjnego.

Fundusze inwestycyjne są nieco bardziej ryzykowne niż lokaty, dlatego, w tym wariancie to my ponosimy odpowiedzialność i ryzyko zysku z drugiej połowy naszych oszczędności. Dzięki niedawno uruchomionemu serwisowi internetowemu DnB Nord, lokatę z inwestycją można założyć bez konieczności zakładania konta osobistego w DnB Nord. Jest to bardzo proste i uda się z poziomu każdej przeglądarki internetowej.

Lokata z inwestycją jest interesująca tak ze względu na wysokie oprocentowanie wynoszące 8 procent jak i ze względu na możliwość zarabiania w dwóch źródłach jednocześnie. Ciekawy jest też podział produktu na dwa warianty: wariant dla ostrożnych z inwestowaniem w strukturyzowany produkt bankowy i wariant dla optymistów z możliwością wyboru funduszu inwestycyjnego, któremu powierzymy połowę swoich środków.