Lokata Zimowa w BOŚ Banku (5-5,50%, 2M)

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy zainteresowani są krótkoterminowym oszczędzaniem BOŚ Bank włączył do swojej oferty stosunkowo atrakcyjnie oprocentowaną Lokatę Zimową. Jakie warunki proponuje na tym dwumiesięcznym depozycie i jakie wymagania stawia przed zainteresowanymi klientami?

Proponowane przez BOŚ Bank oprocentowania na Lokacie Zimowej uzależnione jest od tego, czy deponowane środki są tak zwanymi środkami nowymi czy też nie. Jeśli klient decyduje się na zdeponowania na lokacie środków nowych (stanowiących nadwyżkę ponad saldo zaangażowania z dnia 18 grudnia bieżącego roku) bank zaoferuje oprocentowanie na poziomie 5,50 %. W pozostałych przypadkach wynosić będzie ono nieco mniej – 5,00 %. Minimalna kwota inwestycji ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Górny limit nie istnieje, dlatego też zdeponowanie znacznej wielkości oszczędności nie stanowi najmniejszego problemu.

Pozostałe cechy produktu

Lokata Zimowa ma charakter odnawialny, co oznacza, iż po upływie zapisanych w umowie dwóch miesięcy, zastanie powiększona o naliczone odsetki i ponownie uruchomiona – warunki, jakie zaoferuje bank mogą być nieco inne, gdyż zgodnie z zapisami regulaminowymi będą one zgodne z warunkami obowiązującymi w dniu jej odnowienia. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Podjęcie depozytu w terminie wcześniejszym skutkuje standardowo utratą całości należnych odsetek.

Jak założyć Lokatę Zimową w BOŚ Banku?

Uruchomienie Lokaty Zimowe jest niezwykle proste i komfortowe, ponieważ może się odbywać na kilka sposobów. Pierwszym – najbardziej oczywistym – jest wizyta w pobliskiej placówce banku, gdzie w zaledwie kilka chwil załatwione zostaną wszelkie formalności. Osoby, które nie mają czasu na takie wizyty lub w miejscu ich zamieszkania nie funkcjonuje żaden oddział BOŚ Banku mogą założyć lokatę za pośrednictwem systemu bankowości internetowej – BOŚBank24. Niestety jak można się domyślać dostęp do bankowości internetowej mają tylko posiadacze rachunków oszczędnościowych założonych w banku. Ostatnią możliwością jest skorzystanie z infolinii banku, co również jest bardzo wygodnym rozwiązaniem.

By dowiedzieć się czegoś więcej na temat Lokaty Zimowej, zapoznać z jej regulaminem oraz instrukcjami dotyczącymi jej uruchamiania warto zajrzeć na stronę internetową BOŚ Banku. Znaleźć tam można również informacje na temat wszystkich oddziałów bankowych, co niewątpliwie będzie bardzo pomocne.

 

Lokata Jesienna w BOŚ Banku

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

Jeśli przyjrzymy się ofercie depozytowej BOŚ Banku z pewnością nie znajdziemy w niej zbyt wielu atrakcyjnych depozytów. Tylko nieliczne lokaty w niej dostępne oferują oprocentowanie przekraczające 5,00 % brutto, dlatego próżno ich szukać w zestawieniach najatrakcyjniejszych depozytów bankowych na rynku. W ostatnim czasie bank zdecydował się na wprowadzenie do oferty kilku nowości, jednak nawet po zaprowadzonych zmianach oferta nie jest zbyt kusząca. Jakie warunki proponuje Lokata Jesienna?

Lokata Jesienna to depozyt dostępny w dwóch wariantach – jako depozyt dwumiesięczny oraz depozyt pięciomiesięczny. W zależności od tego, który wariant wybierzemy bank zaproponuje nam inne oprocentowanie. Na jego wysokość wpływ ma również to, czy inwestowane przez nas środki kwalifikują się jako tzw. nowe środki czy też nie. Zgodnie z regulaminowymi zapisami, jako nowe środki uważa się środki, stanowiące nadwyżkę ponad saldo klienta z dnia 16 września bieżącego roku. Minimalna kwota depozytu ustanowiona została na poziomie 1 000 złotych. Bank nie stawia jakichkolwiek ograniczeń dotyczących maksymalnej kwoty inwestycji, dlatego też zdeponowanie znacznych środków finansowych nie stanowi najmniejszego problemu.

Ile można zarobić?

W przypadku inwestycji nowych środków oprocentowanie dla lokaty dwumiesięcznej wynosi 5,00 %. Decydując się na dłuższy okres będziemy mogli liczyć na zysk w wysokości 5,20 % w skali roku. Jak nietrudno się domyślić, oprocentowanie proponowane dotychczasowym klientom banku jest nieco niższe – dla lokaty dwumiesięcznej wynosi 4,80 %, natomiast dla pięciomiesięcznej 5,00 %. Jeśli propozycje te zestawimy z innymi ofertami dostępnymi na rynku przekonamy się, że nie jest to zanadto atrakcyjna propozycja. Plusem jest jednak fakt, iż w przypadku zerwania lokaty pięciomiesięcznej po upływie trzech miesięcy od dnia jej otwarcia oczekiwać można wypłaty odsetek w wysokości 4,00 % za cały okres posiadania lokaty. Zerwanie lokaty wcześniej niestety skutkuje całkowitą utratą należnych odsetek.

Jak założyć?

Jeśli mimo wszystko zdecydujemy się na skorzystanie z oferty przygotowanej przez BOŚ Bank i założenie Lokaty Jesiennej będziemy mogli wybrać jeden z trzech sposobów jej założenia – odwiedzając jeden z pobliskich oddziałów banku, założyć lokatę za pośrednictwem bankowości internetowej BOŚBank 24 (opcja te przeznaczona jest dla klientów, którzy są już klientami banku i posiadają dostęp do systemu bankowości online) lub też uruchomić ją u operatora infolinii BOŚ Banku. Przed dokonaniem wpłaty na lokatę warto dokładnie zapoznać się z regulaminem Lokaty Jesiennej, który znaleźć można na oficjalnej stornie internetowej BOŚ Banku.

Lokata Zysk od ręki w BOŚ Banku

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

W ofercie BOŚ Banku pojawił się w ostatnich dniach ciekawy depozyt, który gwarantuje wypłatę odsetek nie jak to zwykle bywa na końcu okresu zapadalności, jednak już na etapie zawierania umowy. Korzystna z punktu klienta formuła z pewnością skłoni wielu klientów do skorzystania z oferty, jednak czy rzeczywiście założenie Lokaty Zysk od ręki jest opłacalne? Na jakie warunki można liczyć?

Lokata Zysk od ręki to produkt, który oferowany jest przez BOŚ Bank w kilku wariantach czasowych – jako lokata trzymiesięczna, lokata sześciomiesięczna oraz lokata dziewięciomiesięczna. W zależności od tego, który wariant wybierzmy będziemy mogli liczyć na nieco inne oprocentowanie. I tak w przypadku depozytu o najkrótszym okresie zapadalności oprocentowanie wynosi 4,00 %, dla depozytu półrocznego 4,20 %, natomiast dla najdłuższego wariantu 4,90 %. Jak nietrudno zauważyć warunki proponowane przez bank nie są zanadto atrakcyjne. Nawet po uwzględnieniu faktu, iż odsetki wypłacane są klientowi już w momencie zakładania lokaty, nie jest to szczególnie zyskowna inwestycja. Bez najmniejszych trudność zdołamy znaleźć na rynku kilak znacznie bardziej atrakcyjnych lokat.

Jak stać się posiadaczem?

Aby stać się posiadaczem jednej z Lokat Zysk od ręki wystarczy odwiedzić jedną z placówek banku lub wypełnić internetowy wniosek dostępny na stronie internetowej BOŚ Banku. Jeśli zdecydujemy się na pierwsze rozwiązanie odsetki zostaną nam wypłacone w formie gotówkowej, a po upływie oznaczonego w umowie terminu będziemy mogli odebrać zainwestowaną kwotę (lokata jest nieodnawialna, dlatego warto pamiętać o dacie jej zakończenia i nie zwlekać zanadto z wycofaniem swoich środków). Wybierając drugi wariant, a więc internetowy wniosek dostępny na stronie internetowej banku zostaniemy poproszeni o uzupełnienie specjalnego formularza zawierającego podstawowe informacje na nasz temat oraz na temat lokaty. W takim przypadku należne klientowi odsetki przelane zostaną na rachunek, z którego dokonany zostanie przelew inicjujący lokatę. Na ten sam rachunek zwrócona zostanie również kwota inwestycji w momencie zakończenia się lokaty.

Warto pamiętać, iż minimalna kwota depozytu wynosi 1 000 złotych, a zerwanie umowy przed terminem zapadalności skutkuje całkowitą utrata należnych odsetek – z uwag na fakt, iż wypłacane są one z góry, bank potrąci je w momencie dokonywania wypłaty przez klienta. Więcej szczegółów dotyczących produktu znaleźć można w regulaminie lokaty dostępnym na oficjalnej stronie internetowej BOŚ Banku.

EkoLokata w BOŚ-u mniej atrakcyjna (teraz na 5,7%)

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

Polskie banki w ostatnich miesiącach coraz częściej oferują lokaty, które nie tylko pozwalają zarabiać właścicielom, ale również wspierają pewne akcje społeczne. Doskonałym przykładem takiego produktu jest EkoLokata oferowana przez BOŚ Bank. Jak przystało na Bank Ochrony Środowiska podmiot ten zdecydował się na wparcie ochrony zagrożonych gatunków. Na czym polega akcja i ile można na niej zarobić?

Ekolokata to czteromiesięczny depozyt, którego oprocentowanie wynosi 5,70 %. Nie jest to co prawda najbardziej atrakcyjna oferta spośród wszystkich dostępnych obecnie na rynku, jednak jej atutem jest fakt, iż zakładając taką lokatę przyczynić się można do ochrony środowiska naturalnego. W jaki sposób? Każda założona EkoLokata to 2 złote, które bank przekaże na ochronę jednego z zagrożonych gatunków. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z nietypowej oferty wybrać mogą jeden spośród sześciu gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem – orła przedniego, niedźwiedzia brunatnego, fokę szarą, morświna, rysia lub łosia.

Minimalna kwota niezbędne do założenia EkoLokaty to 1 000 złotych, góry limit inwestycji nie został ustanowiony. Co istotne „ekologiczny” depozyt założyć można jedynie przy pomocy nowych środków, a więc środków stanowiących nadwyżkę ponad saldo środków i składek zgromadzonych na dzień 16 września bieżącego roku. Zerwanie lokaty przed okresem zapadalności wiąże się z pewnymi stratami, których wielkość uzależniona jest od momentu wycofania zainwestowanych środków. Jeśli zerwanie nastąpi przed upływem trzech miesięcy trwania lokaty, klient nie może liczyć na wypłatę jakichkolwiek odsetek. Z kolei w momencie rezygnacji z depozytu w ostatnim miesięcy jego trwania bank naliczy odsetki według stawki oprocentowania dla lokat likwidowanych – obecnie wynosi ona 4,00 %. Więcej szczegółów na temat rachunku znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BOŚ Banku.

 

EkoLokata w BOŚ – zarabia i wspomaga zagrożone gatunki zwierząt

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

EkoLokata to jeden z najnowszych produktów Banku Ochrony Środowiska. Pewnie nie byłoby w nim nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, iż bank za każdy założony przez nas depozyt, z własnej kieszeni wypłaca 2zł na wsparcie jednego z parków, w których żyją różne zagrożone gatunki zwierząt. O tym, który park to będzie, zdecyduje głosowanie na stronie internetowej Banku Ochrony Środowiska, w którym wziąć udział może każdy.

Zajmijmy się jednak korzyściami, jakie płyną z EkoLokaty dla nas. Przede wszystkim lokata ta jest zakładana na okres pół roku i nie ma możliwości skorzystania z innej długości okresu umowy. Oprocentowanie przez cały ten czas jest stałe i wynosi 6,2% brutto. Od naszych zysków jest odprowadzany podatek Belki, co daje nam rzeczywiste oprocentowanie netto około 5,02%. Istnieją jednak dwa dodatkowe ograniczenia, o których należy koniecznie wspomnieć. Po pierwsze promocja obowiązuje tylko do 16 września 2012 roku, więc z decyzją musimy się pośpieszyć. Po drugie, EkoLokata w BOŚ jest dostępna jedynie dla nowych środków zdeponowanych w tej instytucji, a dokładniej dla takich, które nie widniały na rachunkach tego banku do 8 sierpnia tego roku.

Kapitalizacja odsetek ma miejsce na koniec naszej sześciomiesięcznej umowy. Niestety, nie mamy możliwości wcześniejszego zerwania depozytu bez poniesienia przykrych konsekwencji. Jeżeli pieniądze z EkoLokaty zabierzemy w przeciągu trzech miesięcy od założenia, nasze oprocentowanie wynosi 0%, jeżeli zrobimy to po trzech, ale przed sześcioma miesiącami, EkoLokata podlega kapitalizacji w wysokości 4% brutto. Dodatkowo mamy możliwość automatycznego odnowienia naszej lokaty, jednak następuje to na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia.

Kwota minimalna, jaką musimy posiadać, by z tej promocyjnej oferty móc skorzystać, została ustalona na poziomie 1000zł. Jest to swojego rodzaju standard w dzisiejszych czasach. BOŚ nie ustalił kwoty maksymalnej, ale przy wpłacaniu większej kwoty, radzimy podzielić ją na kilka lokat, by nie musieć tracić całych odsetek, jeżeli będzie potrzebna nam tylko część środków przed zakończeniem okresu umowy.

Założenie EkoLokaty może odbywać się na trzy różne sposoby. Po pierwsze przez Internet, na stronie BOŚ, po drugie przez telefon, po trzecie poprzez osobistą wizytę w jednym z oddziałów banku. Nie jest konieczne posiadanie rachunku osobistego, ani żadnego innego konta w BOŚ, a wszystkie wpłacane przez nas środki, do kwoty 100 000 euro, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lokata na 5,8% w BOŚ Banku

BOŚ Bank logo
BOŚ Bank

Oferujący od dwóch lat „Lokatę na dzień dobry” BOŚ Bank rozszerzył ofertę związaną z tym charakterystycznym produktem. Do depozytów trzy i sześciomiesięcznych dołączył 9-miesięczną z oprocentowaniem 5,8 %. Dzięki temu BOŚ chce przyciągnąć kolejnych klientów, których entuzjazm zdążył już nieco opaść od czasu debiutu „Lokaty na dzień dobry”.

Produkt BOŚ Banku już na pierwszy rzut oka wyróżnia się spośród całej masy ofert konkurencji. Inwestorzy decydujący się na depozyt, już na „dzień dobry” otrzymują odsetki. Jak to dokładnie działa? Wpłacając pieniądze na lokatę, pracownik banku wyliczy nam według obowiązujących stawek odsetki, jakie w tradycyjnym depozycie zostałyby wypłacone dopiero po okresie jego trwania. W BOŚ ta kwota jest jednak wypłacana od razu, na konto inwestora. W przypadku zerwania umowy, bank odliczy nam odpowiednią kwotę od zainwestowanego kapitału.


Minimalny budżet, jaki można wpłacić na „Lokatę na dzień dobry”, to 1000 złotych. Kapitał musi jednak pochodzić z „nowego źródła”. Tzn. klienci posiadający na rachunku osobistym w BOŚ 1000 zł, nie mogą przeznaczyć  go na depozyt. Dopiero nowo wpłacony tysiąc będzie mógł zostać zainwestowany. „Lokata na dzień dobry” nie ma dziennej kapitalizacji odsetek, co oznacza, że zyski nie są tak duże jak w przypadku niektórych konkurencyjnych, nieco bardziej tradycyjnych ofert.

Oprocentowanie nowej, 9-miesięcznej  lokaty BOŚ Banku wynosi 5,8%. To stosunkowo wysoki współczynnik, ale zarobione odsetki zostaną zmniejszone o odpowiednią ilość tak zwanego podatku Belki. Realny zwrot zainwestowanego kapitału w ciągu trwania nowej lokaty BOŚ wynosi tym samym 3,52%.

Żeby jeszcze bardziej zachęcić klientów do korzystania z „Lokaty na dzień dobry”, została uruchomiona specjalna promocja z atrakcyjnymi nagrodami. W puli znalazły się trzy Citroeny CS3 i 1000 ekspresów do kawy Nescafe Dolce Gusto Piccolo. Żeby wziąć udział w konkursie zakładający lokatę muszą wypełnić kupon i dokończyć zdanie „Z lokatą w BOŚ Banku dzień jest dobry, bo…”. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne pomysły.