Bank BPS – Lokata 365 oraz e-Lokata 365

Bank BPS logo
Bank BPS

Bardzo często jest tak, że okresy lokat jakie mamy do wyboru, nie do końca odpowiadają nam, bo są za długie, albo za krótkie. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi Bank Polskiej Spółdzielczości ze swoją najnowszą ofertą, czyli Lokatą 365 oraz e-Lokatą 365. Czym różnią się one od zwykłych produktów depozytowych, spotykanych na naszym rynku do tej pory? Otóż w tym przypadku mamy możliwość wyboru okresu, na jaki chcemy ulokować nasze oszczędności i to z dokładnością co do jednego dnia.

Lokata 365 może być zakładana aż w trzech różnych walutach: złotówkach, dolarach amerykańskich oraz w euro. Warto jednak zwrócić uwagę, iż oprocentowanie lokat w złotówkach jest znacznie wyższe, niż w walutach obcych, a depozyty w dolarach amerykańskich są najmniej opłacalne (patrz tabele w dolnej części artykułu). Minimalna kwota, jaką należy posiadać, aby móc skorzystać z oferty to 1000 PLN (albo 1000 EUR lub USD, w przypadku lokat walutowych).


Oprocentowanie lokaty zależy również od ilości dni, na które wpłacamy nasze pieniądze – im dłużej, tym wyższe, a także od sposobu, w jaki lokata została założona. Jeżeli osobiście załatwiamy wszystkie formalności w jednym z oddziałów banku BPS, oprocentowanie będzie odrobinę niższe, a my będziemy posiadaczami Lokaty 365. Jeżeli natomiast posiadamy już konto osobiste w tym banku oraz dostęp do bankowości elektronicznej, możemy depozyt ten założyć przez Internet i będzie to wtedy odrobinę wyżej oprocentowana e-Lokata 365.

Zależności wszystkich czynników od oprocentowanie przedstawiono w poniższych tabelach.

Lokata Kwota Okres i oprocentowanie lokaty
1-14 dni 15-31 dni 32-91 dni 92-181 dni 182-271 dni 272-365 dni
Lokata 365 Od 1000 2,40% 3,00% 3,50% 3,80% 3,90% 4,00%
Od 20000 2,60% 3,20% 3,70% 4,00% 4,10% 4,20%
e-Lokata 365 Od 1000

Depozyty w PLN.

Lokata Kwota Okres i oprocentowanie lokaty
1-14 dni 15-31 dni 32-91 dni 92-181 dni 182-271 dni 272-365 dni
Lokata 365 Od 1000 0,10% 0,20% 0,50% 0,60% 0,65% 0,70%
Od 5000 0,20% 0,30% 0,60% 0,70% 0,75% 0,80%
e-Lokata 365 Od 1000

Depozyty w USD.

Lokata Kwota Okres i oprocentowanie lokaty
1-14 dni 15-31 dni 32-91 dni 92-181 dni 182-271 dni 272-365 dni
Lokata 365 Od 1000 0,20% 0,35% 0,50% 0,90% 0,95% 1,00%
Od 5000 0,30% 0,45% 0,60% 1,00% 1,05% 1,10%
e-Lokata 365 Od 1000

Depozyty w EUR.

Zgodnie z panującymi przepisami, odsetki od Lokaty 365 oraz e-Lokaty 365 są opodatkowane 19% podatkiem od przychodów kapitałowych, czyli tak zwanym podatkiem Belki.

Lokata jest odnawialna.

Wszystkie pieniądze, które zdeponujemy na rachunkach oraz lokatach w Banku Polskiej Spółdzielczości, gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty równowartej 100 000 euro.