Prosta Lokata w BNP Paribas (4%, 1M)

BNP Paribas logo
BNP Paribas

Oferta depozytowa Banku BNP Paribas w ostatnich dniach powiększyła się o zupełnie nową lokatę – Lokatę Prostą. W porównaniu z innymi lokatami dostępnymi w ofercie podmiotu proponuje ona bardzo atrakcyjne warunki lokowania nadwyżek finansowych, dlatego warto się nią zainteresować. Z uwagi na fakt, iż Lokata Prosta jest depozytem promocyjnym niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków. Jakich?

Lokata Prosta to miesięczny depozyt bankowy z oprocentowaniem wynoszącym 4,00 %. Dokładnie tyle samo bank oferuje na swym Koncie Więcej Oszczędnościowym, które stawia jednak dość istotne ograniczenia dotyczące wielkości inwestycji. W przypadku Lokaty Prostej jest inaczej, gdyż minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych, natomiast maksymalna 500 000 złotych.

Szczegóły oferty

Po upływie zapisanego w umowie terminu (1 miesiąc) zdeponowane na lokacie środki mogą zostać wypłacone klientowi lub stanowić kwotę nowej, automatycznie odnowionej lokaty. W przypadku wyboru tego rozwiązania, należy się liczyć z faktem, iż ewentualne przedłużenie nastąpi na analogiczny okres, jednak na warunkach przewidzianych dla lokaty standardowej. Warto zatem zastanowić się nad wyborem tego rozwiązania, gdyż oprocentowanie nie będzie wówczas szczególnie atrakcyjne – znacznie niższe od proponowanych dziś 4,00 %. Zerwanie umowy przed upływem miesiąca skutkuje utratą całości naliczonych odsetek.

Jak uruchomić Lokatę Prostą?

Uruchomienie Lokaty Prostej jest niezwykle łatwe, jednak odbywa się wyłącznie w placówkach bankowych – bank nie dopuszcza możliwości otworzenia lokaty za pośrednictwem Internetu. Lokata uruchamiana jest w ramach rachunku osobistego, toteż niezbędne jest jego posiadanie (może to być nowy rachunek jak również ten założony znacznie wcześniej). Kolejnym regulaminowym wymogiem jest zdeponowanie na lokacie nowych środków – jako nowe środku uznawane są środki stanowiące nadwyżkę ponad saldo klienta z dnia 15 maja 2013 roku. Liczne wymagania stawiane przez bank jak i stosunkowo niskie oprocentowanie (zwłaszcza w porównaniu z innymi lokatami promocyjnymi) nie zachęcają zanadto do skorzystania z oferty – szczególnie osoby, które nie są aktualnie klientami banku.

Podwyżka oprocentowania lokaty ProfitPlus w BNP Paribas

BNP Paribas logo
BNP Paribas

W ofercie Banku BNP Paribas od dłuższego czasu obecna jest lokata ProfitPlus, jednak w ostatnim czasie bank zdecydował się na zmianę wysokości jej oprocentowania oraz zmianę konstrukcji produktu. Na jakie warunki liczyć mogą aktualnie klienci, którzy zdecydują się skorzystać z takiego depozytu?

Lokata ProfitPlus kusi wysokim 8,00 % oprocentowaniem, jednak należy podkreślić, iż nie jest to już typowa lokata a produkt składający się z lokaty i funduszu lub Kapitalnego Planu. Nowy produkt oferowany pod nazwą Lokaty ProfitPlus dostępny jest w dwóch wariantach – jako lokata połączona z wybranym subfunduszem BNP Paribas  FIO (BNP Paribas Akcji lub BNP Paribas Sektorowy) lub też jako lokata połączona z Kapitalnym Planem. Elementem łączącym oba te warianty jest 6-miesieczna lokata, której oprocentowanie wynosi aż 8,00 %. Wybierając wariant z funduszem należy się liczyć z faktem, iż dokładnie taka sama kwota zostanie zainwestowana w lokatę jak i w wybrany fundusz. Minimalna kwota inwestycji tym przypadku wynosi 5 000 złotych (2 500 złotych na lokatę oraz 2 500 na wybrany fundusz), natomiast maksymalna kwota inwestycji to 100 000 złotych, które również zostanie podzielone na dwie części. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wariantu z Kapitalnym Planem, a więc programem systematycznego oszczędzania. W tym przypadku kwota lokaty musi mieścić się w przedziale od 1400 złotych do 50 000 złotych, natomiast wartość składki nie może być mniejsza od 3 600 i większa aniżeli 11 999 złotych.

Decydując się na wybór wariantu z wybranym funduszem liczyć można nie tylko na zysk w postaci 8,00 % z lokaty, ale również zysk z subfunduszu. Wysokie oprocentowanie na lokacie gwarantowane jest tylko wówczas, kiedy przez okres 6 miesięcy klient nie zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszu. Złamanie tego warunku skutkuje obniżeniem oprocentowania do 4,00 %. Dokładnie takie same konsekwencje czekają klientów, którzy w okresie trwania lokaty zdecydują się odstąpić od Kapitalnego Planu. Szczegółowy regulamin produktu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BNP Paribas.

 

Lokaty w BNP Paribas – prześwietlamy ofertę!

BNP Paribas logo
BNP Paribas

BNP Paribas to bank, który osobom poszukującym atrakcyjnych form lokowania nadwyżek finansowych kojarzy się przede wszystkim z Kontem Więcej Oszczędnościowym. Jak prezentuje się oferta lokata? O ile wspomniane konto niejednokrotnie znajdowało czołowe miejsca w rankingach, o tyle lokaty z oferty banku niestety nie są już tak atrakcyjne (a przynajmniej w większej części). Jakie warunki klientom zainteresowanym oszczędzaniem proponuje  BNP Paribas Bank?

W ofercie banku dostępne są aktualnie lokaty o terminach zapadalności wynoszących od jednego dnia, a dokładniej rzecz ujmując jednej nocy do nawet 18 miesięcy. Poza tradycyjnymi lokatami znaleźć można również lokatę połączoną z funduszem oraz lokatę lokacyjną, której konstrukcja pozwala na unikniecie podatku od zysków kapitałowych.

Lokaty tradycyjne

Najpopularniejszymi produktami oszczędnościowymi z oferty PNB Paribas Banku są Lokaty 6/3 oraz 6/6. Wiele informacji na ich temat zdradza już sama nazwa. Lokata 6/3 to 3-miesieczny depozyt, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 6,00 %. Lokata 6/6 to z kolei 6-miesieczny depozyt z oprocentowaniem wynoszącym 6,00 %. W obu przypadkach minimalna kwota lokaty wynosi 10 000 złotych, natomiast maksymalna 200 000 złotych. Klienci zainteresowani depozytem o dłuższym okresie zapadalności (12-miesiecznym) mogą wybrać Silną Lokatę, jednak jej oprocentowanie jest sporo niższe i wynosi 5,00 %.

Kolejnym produktem oszczędnościowym w ofercie banku jest Lokata Extra Zysk, jednak w porównaniu z oprocentowaniem zaprezentowanych powyżej depozytów zysku tego nie można określić jako atrakcyjny, ani tym bardziej „extra”. Lokata oferowana jest kilku wariantach – oprocentowanie 3-miesięcznego depozytu wynosi 3,80 %, 6-miesięcznego 4,25 %, 12-miesięcznego 4,05 %, a najdłuższego, 18-miesięcznego 4,15 %. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych.

Ofertę tradycyjnych lokat uzupełniają e-Lokaty, na których zarobić można od 2,30 % do 3,50 % w zależności od wybranego okresu oraz lokaty nocne pozwalające efektywnie pomnażać oszczędności. Jeszcze niższe stawki proponowane są na standardowych lokatach złotowych oraz standardowych lokatach walutowych.

Lokaty z funduszem

Jedynym produktem łączącym w sobie funkcje lokaty i funduszu inwestycyjnego jest Lokata PROFIT Plus. Produkt składa się z 6-miesiecznego, nieodnawialnego depozytu oraz wybranego subfunduszu BNP Paribas FIO Akcji lub Stabilnego Wzrostu. Zysk z takiej lokaty składa się z dwóch wartości – zysku z lokaty terminowej oraz zysku wypracowanej przez subfundusz, który liczony jest jako iloczyn liczby jednostek wybranego subfunduszu oraz aktualnej wartości jednostki uczestnictwa. Jak wysokie jest oprocentowanie lokaty? Pod warunkiem utrzymania lokaty i zakupionych jednostek uczestnictwa przez okres 6 miesięcy wynosi ono 7,05 % lub 4,00 % w przypadku wcześniejszej rezygnacji z subfunduszu.

Pozostałe lokaty

Ostatnim produktem oszczędnościowym, jaki znaleźć można w ofercie BNP Paribas Banku jest Lokata rentierska. Dwudziestoczteromiesięczny depozyt oferuje z każdym kolejnym półroczem coraz bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Dla pierwszego półrocza wysokość oprocentowania to 3,85 %, dla dwóch kolejnych 4,85 % i 5,30 %, natomiast dla ostatniego równe 6,00 %. Należne klientowi odsetki przekazywane są na jego rachunek po zakończeniu każdego z tych okresów. Zerwanie lokaty przez zakończeniem danego etapu wiąże się z utratą odsetek za bieżący oraz przyszłe okresy odsetkowe.

Oferta depozytowa banku BNP Paribas jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, jednak nie można jej określić jako szczególnie atrakcyjnej. Poza 3 i 6-miesięcznymi lokatami oferującymi 6,00 % w skali roku nie znajdziemy tu szczególnie interesujących lokat. Znalezienie korzystniej oprocentowanych depozytów nie stanowi dziś najmniejszego problemu. By się o tym przekonać wystarczy zapoznać się z aktualnymi rankingami najlepszych lokat bankowych dostępnych na rynku.

 

Lokata 6/6 w BNP Paribas – nowość

BNP Paribas logo
BNP Paribas

Oferta krótko- jak i długoterminowych depozytów oferowanych przez BNP Paribas Bank jest zróżnicowana i dość atrakcyjna. Prócz tradycyjnych lokat bank oferuje również lokaty internetowe, lokaty nocne, lokaty rentierskie oraz lokaty walutowe. Jednym z najnowszych produktów depozytowych jest Lokata 6/6, która jeśli wierzyć sloganom reklamowym stanowi prosty sposób na duży zysk.

Wiele informacji na temat lokaty kryje się w jej nazwie – Lokata 6/6 jest bowiem sześciomiesięcznym depozytem, którego oprocentowanie wynosi 6 %. Możliwości zarobku są dość kuszące, jednak dla wielu potencjalnych zainteresowanych barierą nie do przejścia okazać się minimalna kwota lokaty ustanowiona na poziomie 20 000 złotych. Zainteresowani najprawdopodobniej nie będą również bardziej zamożni klienci, gdyż górny limit inwestycji wynosi 200 000 złotych.


Lokata6/6 dostępna jest wyłącznie dla klientów indywidualnych, którzy zdecydują się zdeponować w BNP Paribas Bank tzw. nowe środki, czyli środki stanowiące nadwyżkę ponad salda depozytowego klienta z dnia 31 sierpnia bieżącego roku. Ponadto otworzenie lokaty przez klienta możliwe jest tylko jeden raz. Po upływie okresu trwania depozytu może być on odnowiony lub nie. W pierwszym przypadku depozyt zostanie odnowiony na kolejnych 6 miesięcy , przy czym oprocentowanie będzie zgodne z oprocentowaniem Lokaty Extra Zysk otwieranej w polskich złotych obowiązującym w dniu odnowienia.  Wycofanie środków przed upływem terminu lokaty powoduje całkowitą utratę naliczonych odsetek. Szczegółowy regulamin produktu dostępny jest na stronie internetowej banku.