Lokaty dają zarobić dwa razy więcej niż przed rokiem

Zyski z lokat rosnąZdanie z tytułu może wydawać się prowokacją. Wydaje się, że zyski z lokat regularnie spadają i coraz mniej opłaca się lokować na nich swoje oszczędności. Paradoksalnie jednak stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Owszem, oprocentowanie depozytów spada, rośnie jednak osiągany z nich realny zysk. Jak to możliwe?

Na początek warto się zastanowić, ile zarabiamy faktycznie na lokatach. Jeszcze jakiś czas banki oferowały nawet do 8% na lokacie, dziś jest to mniej, bo coś do ok. 4%. Należy jednak zwrócić uwagę na realny zysk, jaki przynoszą lokaty, bowiem z reguły wysokie oprocentowanie jest oferowane w czasach gdy panuje wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe. Realny zysk w takiej sytuacji wcale nie musi być takie wysoki.

Nieco odmienną sytuację mamy dziś. Bank nie oferują wcale wysokiego oprocentowania, ale zyski z lokat wzrosły. Poziom inflacji jest niski. Spadek inflacji okazał się relatywnie duży w stosunku do spadku oprocentowania depozytów bankowych, a realny zysk wzrósł i jest wyższy nawet niż w czasach boomu na rynku lokat.

Dla potwierdzenia tezy trochę statystyk. Jeszcze w ubiegłym roku średnie oprocentowanie depozytów wynosiło ok. 5%. Obecnie jest to zdecydowanie mniej, bo tylko 2% z niewielkim haczykiem (wg Expandera dla lokat 3-miesięcznych 2,35%). Spójrzmy jednak na poziom inflacji. Jeszcze w tamtym roku była ona relatywnie wysoka i wynosiła nawet 4%, obecnie poziom inflacji spadł do poziomów bliskich zera. Tak więc w ubiegłym roku oprocentowanie lokat wyprzedzało inflację jedynie o 1 punkt procentowy, teraz  praktycznie cały zysk z lokat jest dla nas zyskiem realnym.

W czym możemy upatrywać się podłoża takiej sytuacji? Wydaje się, że po fali obniżek stóp procentowych banki boją się masowego wycofywania środków z depozytów, dlatego obniżki oprocentowania lokat są stosunkowo powolne. Z pewnością banki zauważyły też, że ludzie coraz bardziej niechętnie inwestują w lokaty i pieniądze pozostawiają na kontach. Banki boją się, że te pieniądze z kont mogą trafić poza nie, co mogłoby zachwiać ich stabilność.

Widzimy więc, że na poziom uzyskanych zysków ma, oprócz oprocentowania, otoczenie gospodarcze. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka oczywiste, nie zawsze takie jest. Dlatego warto się podwójnie zastanowić przed odwróceniem się od lokat.

Warto również interesować się tym, co się dzieje na tym rynku. Bez względu na czasy, warto przeglądać zestawienia najlepszych lokat na dany okres. Bierzmy też pod uwagę poziom ryzyka, jakie ponosimy. Eksperci kuszą inwestycjami na innych rynkach jak np. nieruchomości, lecz nie przykładają wagi do większego ryzyka takiej inwestycji. Bo jak to mówią w kręgach ekonomicznych, nie ma wysokich zysków bez ponoszenia wysokiego ryzyka.

Lokata z funduszem – opłaca się?

Lokaty z funduszemLokaty z funduszem to coraz popularniejszy produkt wśród tego, co oferują nam instytucje finansowe. W dobie niskich stóp procentowych, a zarazem niskiego oprocentowania lokat, banki kuszą ofertami, które stanowią połączenie tradycyjnej lokaty oraz funduszu inwestycyjnego. Zastanówmy się jednak, czy taka oferta jest na pewno dla nas dobra? Postaramy się Państwu przedstawić plusy i minusy takiego rozwiązania.

Lokata z funduszem to połączenie tradycyjnej lokaty oraz funduszu. Środki, które inwestujemy, są z reguły podzielone na dwie części w różnych proporcjach np. pół na pół, czyli połowa trafia na wysokooprocentowaną lokatę, a druga na fundusz.

Minimalna kwota w przypadku takiego produktu wynosi z reguły 5-10 tys. zł. Jest to więcej niż w przypadku tradycyjnych lokat. Krótszy jest za to okres deponowania, zwykle nie przekracza 12 miesięcy.

Przykładowo Bank BNP Paribas posiada w swojej ofercie Lokatę PROFITPlus. Środki można ulokować na dwa sposoby: 50% lokata (5,00%, 3M)/50% fundusz lub 70% lokata (5,50%, 6M)/30% fundusz. Subfundusze BNP Paribas FIO, które możemy wybrać to BNP Paribas Akcji lub BNP Paribas Stabilnego Wzrostu. W zależności od naszego wyboru, ponosimy różne ryzyko inwestycyjne – wysokie lub średnie.

Czego się wystrzegać?

Oferty lokat z funduszem są bardzo zróżnicowane. Banki w przypadku takich ofert są szczególnie skłonne do gmatwania ofert. Wielu klientów jest bowiem nieświadomych ryzyka i decydują się na daną ofertę widząc jedynie wysokie oprocentowanie na lokacie i nie patrząc na kruczki.

Częstą pułapką jest opłata wstępna przy zakupie funduszu lub wysoka opłata przy odkupieniu jednostek funduszu. Należy zwracać szczególną uwagę na wysokość tych opłat. Wysokie oprocentowanie jest bowiem często przypłacone wysoką prowizją.

Niektóre oferty tego typu zawierają w sobie długoterminowy plan inwestowania, co oznacza dla nas, że będziemy musieli dopłacać miesięcznie (czy kwartalnie) pewną kwotę do funduszu. Wadą takiego rozwiązania jest też długi czas inwestycji nierzadko wynoszący po kilka lat.

Wadą może się też okazać wysoka kwota minimalna inwestycji, szczególnie w przypadku osób, dla których inwestowanie w lokatę z funduszem jest formą dywersyfikacji portfela. Może się okazać, że pozycja, którą chcemy utworzyć jest za duża, a wraz z nią za duże jest poniesione ryzyko i możliwe straty.

Mało zaskakujące jest również kierowanie najlepszych ofert do osób, które zdecydują się założyć w banku konto bądź inny produkt i zaczną z niego aktywnie korzystać.

Aktualne oferty

Oferta Oprocentowanie lokaty Okres Kwota Lokata/Fundusz Inne
Credit Agricole – Zyskowny Duet 6,00% 3 miesiące 4000 zł 50%/50% lub 70%/30% Dostępne fundusze: CA Lokacyjny,CA Stabilnego Wzrostu, CA Dynamiczny Polski, CA Akcyjny oraz CA Akcji Nowej Europy. Lokata odnawialna.
Bank BPH – Pakiet Mix Korzyści 8% 3 miesiące 4000 zł 50%/50% Dostępne subfundusze w ramach: TFI Aviva Investors Poland, BPH TFI, Opera TFI. Opłata wstępna 1%.
BGŻ Optima – Lokata z funduszem 6% 3 miesiące 3000zł 33,3%/66,7% Fundusze oferowane w ramach Skarbiec TFI. Brak opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa.
BNP Paribas – Lokata PROFITPlus 5,50%/5,00% 6/3 miesiące 3571,43zł 50%/50% lub 70%/30% Subfundusze oferowane w ramach BNP Paribas FIO. Opłata manipulacyjna za nabycie jednostek.
Bank Millenium – Lokata SuperDuet 4,50% 3/6/12 miesięcy 2000zł 50%/50% Subfundusze oferowane w ramach Millenium FIO/SFIO.
BNP Paribas – Lokata z Kapitalnym Planem 7,00% 6 miesięcy 300zł (miesięcznie) Subfundusze oferowane w ramach AXA Życie TU. Minimalny okres składkowy 5 lat. Maksymalna miesięczna kwota 999zł. Składki miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne.

Czy warto inwestować?

Odpowiedzią na to pytanie winien okazać się poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie ponieść. Dlatego pierwszą kwestią przy wyborze powinien okazać się fundusz, na jaki zdecydujemy się zdeponować pieniądze, a nie lokata. Lokata powinna stanowić atrakcyjny dodatek do funduszu, a nigdy na odwrót.

Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na to, jaka część trafia na fundusz, a jaka na lokatę. Jest to jedna z najważniejszych kwestii, od których zależy ryzyko inwestycyjne. Jeśli więc chcemy je zminimalizować, wybierajmy oferty z dużą częścią ulokowaną na lokacie i relatywnie wysokim oprocentowaniem.

Przy wyborze funduszu czy subfunduszu kierujmy się jego rodzajem. Oczywistym wydaje się fakt, że fundusze akcji inwestują najagresywniej i z nimi związane jest największe ryzyko. Warto mieć również generalne rozeznanie na temat tego, co się dzieje na rynku. W złych czasach cały zysk z lokaty może zostać utracony po skorygowaniu go o stratę z funduszu. W dobrych czasach możemy zyskać podwójnie, oprócz zysku z lokaty, fundusz może wypracować swoją drugą połówkę, a nawet przeważyć zysk z lokaty.

Rynek lokat – tak źle nie było od 6 lat

Złe czasy dla lokat

Złe czasy dla lokat obserwujemy już od pewnego czasu – na łamach naszego serwisu praktycznie każdego tygodnia zamieszczamy informacje o obniżce oprocentowania jakiejś lokaty. Oczywiste się wydaje, że jest to konsekwencja niskich stóp procentowych. Skoro banki mogą mieć tani pieniądz, to dlaczego miałyby płacić za niego drożej, podwyższając oprocentowanie swoich depozytów?

Co więcej, statystyki potwierdzają, że wraz ze spadkiem rentowności lokat, spada również chęć do odkładania przez ludzi pieniędzy w tej formie. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że Polacy wycofali z lokat w ostatnim półroczu prawie 16 mld zł! Oznacza to spadek o 5,89% z 270,08 mld zł do 254,17 mld zł. Tendencja ta utrzymuje się już od 4 miesięcy.

Gdzie trafiają pieniądze z lokat? Co ciekawe, okazuje się, że wcale nie opuszczają banków. Rośnie bowiem saldo depozytów bieżących w bankach, czyli kont osobistych czy rachunków oszczędnościowych. Kto wie, czy przyczyna nie leży w lenistwie, bowiem Polacy po prostu nie przedłużają swoich dotychczasowych lokat. Albo inaczej, bardziej sobie cenią swój czas oraz swobodny dostęp do środków niż stosunkowo niskie w ostatnim czasie zyski z depozytów.

Niemniej, w tych trudnych czasach warto szukać najlepszych ofert. Znaleźć je mogą Państwo w comiesięcznych rankingach lokat, które umieszczamy na naszej stronie. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego serwisu.

Wysokość stóp procentowych – RPP aktualizuje stawki

RPP obniża po raz kolejny stopy procentowe
RPP obniża po raz kolejny stopy procentowe

Do kolejnych obniżek stóp procentowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić, jednak zgodnie z zapewnieniami Adama Glapińskiego – członka Rady Polityki Pieniężnej polityka luzowania monetarnego właśnie dobiegła końca. Obniżenie w ubiegłym tygodniu głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do 2,75 % kończy zatem serię obniżek, bowiem kolejne cięcia nie będą już miały większego wypływu na stan gospodarki.

Kolejna obniżka cieszyć może osoby, które spłacają obecnie kredyty hipoteczne oprocentowane według zmiennej stopy – według szacunków stanowią one około 70 % wszystkich kredytów na polskim rynku. Niestety wypływ obniżek stóp na wysokość miesięcznych rat nie jest natychmiastowy – pozytywne ich skutki posiadacze kredytów zaobserwują dopiero za jakiś czas. Powodów do radości nie mogą mieć z kolei osoby zainteresowane bezpiecznym pomnażaniem swoich oszczędności. Banki niemalże codziennie wprowadzają mniej lub bardziej istotne obniżki w swoich tabelach oprocentowania, przez co potencjalne zyski z lokat stale topnieją.

Cięcia stóp procentowych wpływają ponadto na obniżenie marży odsetkowej banków, co ewidentnie wpływa na ich zyskowność. Według raportu Moody’s ostatnia obniżka może spowodować spadek marż nawet o 20 punktów bazowych i tym samym negatywnie wpłynąć na ocenę kredytową polskich banków.  Straty na marży odsetkowej banki przenoszą najczęściej na bazę depozytową, jednak i tu maja ograniczone możliwości, gdyż niskie oprocentowanie lokat skłania wielu inwestorów do poszukiwania bardziej dochodowych form lokowania nadwyżek finansowych – inwestowania w fundusze inwestycyjne czy chociażby akcje.

Banki masowo obniżają oprocentowanie

Banki masowo obniżają oprocentowanie lokat
Banki masowo obniżają oprocentowanie lokat

Niskie stopy procentowe sprawiają, że podmioty bankowe nadal masowo obniżają oprocentowanie swoich depozytów. Tylko w ostatnich dniach na krok taki zdecydowały się: Meritum Bank, Bank Pocztowy, Alior Bank, Bank BPH … W większości przypadków obniżki były stosunkowo niewielkie, jednak cześć banków, w tym chociażby Alior Bank, zdecydowała się na bardziej radykalne działanie. Jak dziś prezentują się tabele oprocentowania poszczególnych podmiotów?

Meritum Bank

Po 20. maja Meritum Bank zdecydował się rozszerzyć swoją ofertę lokat internetowych o depozyty o okresie zapadalności wynoszącym 4 miesiące (mowa o Lokacie Meritum Zysku w Internecie i Lokacie Standardowej Internetowej), a także podnieść o 0,40 punktu procentowego oprocentowanie lokat trzymiesięcznych. Pod koniec miesiąca bank przywrócił jednak poprzednią, mniej atrakcyjną tabelę oprocentowania – oprocentowanie dla lokat miesięcznych wynosi dziś 3,70 %, trzymiesięcznych 3,90 %, sześciomiesięcznych 4,10 %, natomiast rocznych 4,20 %.

Bank Pocztowy

Nowa tabela oprocentowania Banku Pocztowego również nie napawa optymizmem. Nowe Konto Oszczędnościowe do niedawna „kusiło” oprocentowaniem wynoszącym 0,50 %. Dziś jest to już tylko 0,25 %. O 0,50 punktu procentowego obniżono z kolei oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczędnościowego – obecne stawki wynoszą 3,50 % dla kwot do 200 000 złotych i 4,00 % dla pozostałych. Dokładnie takie same obniżki zastosowano wobec trzymiesięcznych lokat – standardowej i internetowej (w obu przypadkach 3,00 %). Roczne lokaty standardowe i internetowe straciły natomiast 0,25 punktu procentowego (w obu przypadkach 3,50 %).

Alior Bank

Obniżki zaprowadzone przez Alor Bank są niewątpliwie najbardziej dotkliwe, gdyż w większości przypadków wyniosły aż 0,70 punktu procentowego. Wybierając z oferty podmiotu Lokatę z prezentem liczyć można było do niedawna na oprocentowanie wynoszące 3,85 %. Obecnie jest to już tylko 2,95 %. W przypadku Lokat standardowych o 0,75 p.p. obniżono oprocentowanie depozytu miesięcznego (obecnie 2,75 %), o 0,85 p.p. trzymiesięcznego (obecnie 2,75 %), o 0,70 p.p. półrocznego, dziewięciomiesięcznego i dziesięciomiesięcznego (odpowiednio 2,80 %, 2,85 % i 2,85 %), a o 0,65 p.p. lokaty rocznej (obecnie 2,90 %).

Bank BPH

W przypadku Banku BPH obniżki objęły swym zasięgiem lokaty standardowe oraz internetowe – e-Lok@ty. Lokata standardowa wraz z ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania oferuje w każdym wariancie czasowym oprocentowanie niższe o 0,25 punktu procentowego (od 2,50 % dla lokaty trzymiesięcznej do 3,45 % dla trzyletniej). Dokładnie takie same obniżki zaprowadzono wobec większości okresów lokaty internetowej, która pozwala dziś zarobić od 1,85 % do najkrótszego okresu do 3,25 % dla najdłuższego.

Ranking lokat – koniec marca 2013 r.

Ranking lokat - koniec marca 2013r.
Ranking lokat - koniec marca 2013r.

Znaczne obniżki oprocentowania lokat bankowych sprawiły, że najwyższe pozycje rankingów najkorzystniej oprocentowanych depozytów zajmują SKOK-i proponujące bardzo atrakcyjne warunki i wiele dogodnych terminów deponowania. Konkurować mogą z nimi jedynie promocyjne depozyty bankowe, które na ogół wymagają założenia rachunku oszczędnościowego lub nakładają na klientów istotne ograniczenia co do wielkości inwestycji. Gdzie zatem warto zdeponować dziś posiadane nadwyżki finansowe?

Lokaty miesięczne

Pozycję lidera w zestawieniu najatrakcyjniejszych depozytów miesięcznych zajmuje SKOK Wołomin, w ofercie którego znaleźć można Lokatę Bezpieczną BIS. Jej procentowanie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości posiadanych udziałów w kasie. Oprocentowanie proponowane klientom mieści się w przedziale od 5,80 % do 6,00 %, przy czym może zostać zwiększone o 0,20 punktu procentowego poprzez założenie dodatkowo rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Kolejne miejsca w rankingu zajmują depozyty promocyjne proponowane przez Getin Bank oraz Idea Bank. W obu tych przypadkach – Lokata na Dobry Początek (Idea Bank) oraz Lokata na Start (Getin Online) – oprocentowanie wynosi 6,00 %. Decydując się na Lokatę Internetową lub Lokatę Meritum Zysku w Internecie oferowane przez Meritum Bank liczyć można jedynie na 4,20 %.

Lokaty trzymiesięczne

Osoby chcące zdeponować swoje oszczędności na okres 3 miesięcy również powinny odwiedzić SKOK Wołomin, gdyż oprocentowanie Lokaty Bezpiecznej BIS dla tego okresu wynosi nawet 6,80 %. Kolejne miejsce na podium zajmują Meritum Bank oraz BGŻ Optima. Zarówno Lokata Pierwsza oferowana przez Meritum Bank jak i Lokata Bezkarna dostępna w ofercie BGŻ Optima wymagają założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i proponują 5,50 %. Ostatnim depozytem, o którym warto wspomnieć jest Lokata Spinająca oferowana przez Polski Bank Przedsiębiorczości. Niestety w tym przypadku oprocentowanie jest już znacznie niższe i wynosi 4,60 %.

Lokaty sześciomiesięczne

W kategorii lokat sześciomiesięcznych najwyżej oprocentowanym depozytem jest podobnie jak we wszystkich innych kategoriach Lokata Bezpieczna BIS dostępna w ofercie SKOK-u Wołomin. Jej oprocentowanie mieści się w przedziale od 6,60 % do 7,00 %. Nieco mniej atrakcyjne warunki proponuje Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa (SK Bank). Zgodnie z obowiązująca dziś tabelą oprocentowania eLokata 24 pozwala zarobić 5,50 %. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Polski Bank Przedsiębiorczości i jego Lokata Spinająca. Jej oprocentowanie dla okresu zapadalności wynoszącego sześć miesięcy to 4,50 %.

Lokaty dwunastomiesięczne

Decydując się na założenie lokaty dwunastomiesięcznej również warto odwiedzić najbliższy oddział SKOK-u Wołomin. Roczna Lokata Bezpieczna BIS w przypadku posiadania przynajmniej 50 udziałów w kasie i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego proponuje aż 7,30 %. Nieco mniej, a dokładniej rzecz ujmując 6,00 % proponuje SK Bank na swojej eLokacie 24 dla nowożeńców. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Getin Online i dostępna w jego ofercie Lokata Prezesa oferująca aktualnie 4,80 % – jej oprocentowanie jest jednak uzależnione od aktualnej stawki WIBOR 1M powiększonej o jeden punkt procentowy.