Lokata Swobodnie Zarabiająca w BZ WBK – aktualne warunki

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca, którą znaleźć można w ofercie Banku Zachodniego WBK jest sześciomiesięcznym depozytem z oprocentowaniem mieszczącym się w przedziale od 2,00 % do 2,50 %. Jego wysokość zależna jest od kwoty, jaka klient zdecyduje się zdeponować w banku. Dla kwot do 50 000 złotych oprocentowanie wynosi 2,00 %, do 100 000 złotych 2,25 %, a dla wszystkich pozostałych 2,50 %. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych. Atutem rachunku jest bez wątpienia możliwość wycofania zainwestowanych środków w dowolnym momencie – w takiej sytuacji oprocentowanie zostanie zmniejszone o 0,50 punktu procentowego. Minusem są natomiast wysokie opłaty związane z przelewami środków na rachunki prowadzone w innych bankach. Założenie Lokaty Swobodnie Zarabiającej możliwe jest na kilka sposobów: za pośrednictwem telefonu komórkowego, Internetu lub poprzez wizytę w placówce.

Szczegóły produktu

– Lokata Swobodnie Zarabiająca zakładana jest na okres 6 miesięcy;
– oprocentowanie lokaty zależne jest od wielkości inwestycji – dla kwot od 1 000 do 50 000 złotych stawka oprocentowania wynosi 2,00 %, dla kwot od 50 000 do 100 000 złotych jest to 2,25 %, natomiast dla inwestycji wynoszących przynajmniej 100 000 złotych 2,50 %;
– minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 złotych;
– lokata ma charakter odnawialnym – ewentualnie odnowienie po upływie sześciu miesięcy następuje na warunkach zgodnych z aktualną tabelą oprocentowania;
– wycofanie środków przed terminem jest możliwe, jednak wiążą się z tym pewne konsekwencje – obowiązująca stawka oprocentowania lokaty zmniejszona zostanie o 0,50 punktu procentowego, a odsetki naliczone za rzeczywisty czas trwania depozytu;
– bank dopuszcza możliwość założenia dowolnej ilość Lokat Swobodnie Zarabiających;
– otwarcie jak i prowadzenie depozytu jest bezpłatne;
– złożenie dyspozycji przelewu na rachunek w banku innym niż BZ WBK w przypadku zerwania lub zakończenia się umowy skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 7 złotych;
– Lokatę Swobodnie Zarabiającą uruchomić można w jednej z placówek, a także za pośrednictwem systemu bankowości internetowej lub mobilnej;

Jak założyć Lokatę Swobodnie Zarabiającą?

Bank Zachodni WBK nie wymaga w prawdzie od klientów zainteresowanych uruchomieniem Lokaty Swobodnie Zarabiającej posiadania rachunku osobistego ze swojej oferty, jednak taki stan rzeczy ogranicza istotnie możliwości w zakresie złożenia depozytu. Uruchomienie lokaty za pośrednictwem systemu bankowości mobilnej lub internetowej wymaga logowania, a więc posiadania hasła dostępu. Z tego względu dokonać tego mogą wyłącznie aktualni klienci banku lub osoby, które zdecydują się na dodatkowe uruchomienie rachunku. Po zalogowaniu się do systemu, wystarczy tylko wybrać interesujący nas produkt i złożyć dyspozycje jego uruchomienia. Osoby, które nie posiadają konta w BZW BK i nie maja zamiaru go zakładać, zmuszone będą do wizyty w jednej z placówek banku. Po podpisaniu umowy doradca w kilka chwil otworzy nam Lokatę Swobodnie Zarabiającą.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked