BZ WBK obniża oprocentowanie lokaty Swobodnie Zarabiającej

BZ WBK logo
BZ WBK

Oferta depozytowa Banku BZW BK nigdy nie należała do szczególnie atrakcyjnych, jednak mimo wszystko bank zdecydował się w ostatnim czasie na obniżenie oprocentowania swojej najbardziej popularnej lokaty – Lokaty Swobodnie Zarabiającej. Jak po obniżkach prezentuje się oferta instytucji?

Lokata Swobodnie Zarabiająca dostępna jest obecnie w trzech wariantach – jako lokata 6-miesięczna, 9-miesięczna i 12-miesięczna. Jak można podejrzewać wysokość oprocentowania proponowanego przez bank uzależniona jest od długości trwania inwestycji, jednak zależy ono także od wielkości zdeponowanej kwoty. W przypadku depozytu trwającego trzy miesiące wysokość oprocentowania wynosi od 3,25 % do 3,75 %. Lokata trwająca dwukrotnie dłużej pozwala zarobić nieco więcej – od 3,50 % do 4,00 %. W przypadku tych dwóch depozytów oprocentowanie nie zostało zmienione. Obniżka oprocentowania zastosowana przez bank objęła wyłącznie Lokatę Swobodnie Zarabiającą w wariancie dwunastomiesięcznym. Inwestując nowe środki w kwocie od 1 000 złotych do 50 000 złotych do niedawna zarobić można było 5,50 %. Obecnie oprocentowanie wynosi 5,20 %. Kolejny przedział stanowi kwota mieszcząca się w przedziale od 50 000 złotych do 100 000 złotych.  W tym przypadku oprocentowanie również zmniejszone zostało o 0,3 punktu procentowego z 5,75 % do 5,45 %. W najbardziej atrakcyjnym wariancie (kwoty ponad 100 000 złotych) oprocentowanie jeszcze niedawno wynosiło 6,00 %, wraz z początkiem września zmniejszone zostało do poziomu 5,70 %.

Aby założyć Lokatę Swobodnie Zarabiającą należy odwiedzić jedną z wielu placówek Banku BZW BK. Założenie depozytu z poziomu bankowości elektronicznej niestety w przypadku 12-miesięcznego wariantu nie jest możliwe. Więcej szczegółów oraz adresu placówek banku znaleźć można na jego oficjalnej stronie internetowej.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked