Lokata Superduet w Banku Millenium

Bank Millenium logo
Bank Millenium

Dostępnych na rynku możliwości inwestowania w depozyty jest wiele. Wszystkie opierają się jednak na podobnym schemacie, a ewentualne różnice polegają na drobnych detalach. Jednak w Millenium Bank działa Lokata Superduet, cechująca się odmiennym działaniem. Wpłacany kapitał jest bowiem dzielony na pół i jedna część pracuje na korzyść klienta na lokacie, a druga w funduszach inwestycyjnych, których wybór należy do samego inwestora.

Lokaty bankowe w ostatnim czasie zaczynają nieco tracić na atrakcyjności. Oprocentowanie nie jest zbyt wysokie, a nawet dzienna kapitalizacja odsetek nie zapewnia dużych zysków. Jedynie inwestorzy z pokaźnym kapitałem są w stanie uzyskać zadowalające efekty. Dlatego mniej zamożni klienci muszą szukać swojej szansy w takich ofertach jak Lokata SuperDuet w Banku Millenium.


Minimalna kwota inwestycji wynosi 2000 złotych. Skąd taka odmienność w porównaniu z innymi bankach i lokatami? Otóż powierzone pieniądze są dzielona na pół. Jedna część trafia na lokatę, a druga na fundusze inwestycyjne. Brzmi ciekawie? Z pewnością takie jest, ale osiągnięcie zadowalających rezultatów wymaga podjęcia ryzyka.

50% kapitału wędruje na standardową lokatę, oferującą znakomite oprocentowanie. Oczywiście uwarunkowane długością trwania inwestycji. Na 3-miesięcznej lokacie zyski wyniosą 6% w skali roku. Na półrocznej 6,25%, a na 12-miesięcznej aż 7 procent! Nie można jednak zbyt optymistycznie oceniać możliwości zarobienia. Takie warunki lokaty nie są dostępne dla subfunduszu depozytowego, oferującego niemal pełne bezpieczeństwo, a jedynie dla bardziej ryzykownych.

Połowa zainwestowanych pieniędzy musi trafić na któryś z wybranych funduszy inwestycyjnych. Do wyboru pozostają: Depozytowy (w tym przypadku lokata jest dostępna wyłącznie na 12 miesięcy, z oprocentowaniem 5,25%), Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony, Akcji i Dynamicznych Spółek. Oszacowanie zysków w przypadku Lokaty Superduet jest wręcz niemożliwe. Wszystko jest uzależnione od działań bankowych maklerów i sytuacji na giełdzie. Może się okazać, że zyski z lokaty jedynie pokryją straty poniesione w funduszach inwestycyjnych.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked