Podwyżka oprocentowania lokaty ProfitPlus w BNP Paribas

BNP Paribas logo
BNP Paribas

W ofercie Banku BNP Paribas od dłuższego czasu obecna jest lokata ProfitPlus, jednak w ostatnim czasie bank zdecydował się na zmianę wysokości jej oprocentowania oraz zmianę konstrukcji produktu. Na jakie warunki liczyć mogą aktualnie klienci, którzy zdecydują się skorzystać z takiego depozytu?

Lokata ProfitPlus kusi wysokim 8,00 % oprocentowaniem, jednak należy podkreślić, iż nie jest to już typowa lokata a produkt składający się z lokaty i funduszu lub Kapitalnego Planu. Nowy produkt oferowany pod nazwą Lokaty ProfitPlus dostępny jest w dwóch wariantach – jako lokata połączona z wybranym subfunduszem BNP Paribas  FIO (BNP Paribas Akcji lub BNP Paribas Sektorowy) lub też jako lokata połączona z Kapitalnym Planem. Elementem łączącym oba te warianty jest 6-miesieczna lokata, której oprocentowanie wynosi aż 8,00 %. Wybierając wariant z funduszem należy się liczyć z faktem, iż dokładnie taka sama kwota zostanie zainwestowana w lokatę jak i w wybrany fundusz. Minimalna kwota inwestycji tym przypadku wynosi 5 000 złotych (2 500 złotych na lokatę oraz 2 500 na wybrany fundusz), natomiast maksymalna kwota inwestycji to 100 000 złotych, które również zostanie podzielone na dwie części. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wariantu z Kapitalnym Planem, a więc programem systematycznego oszczędzania. W tym przypadku kwota lokaty musi mieścić się w przedziale od 1400 złotych do 50 000 złotych, natomiast wartość składki nie może być mniejsza od 3 600 i większa aniżeli 11 999 złotych.

Decydując się na wybór wariantu z wybranym funduszem liczyć można nie tylko na zysk w postaci 8,00 % z lokaty, ale również zysk z subfunduszu. Wysokie oprocentowanie na lokacie gwarantowane jest tylko wówczas, kiedy przez okres 6 miesięcy klient nie zdecyduje się na umorzenie posiadanych jednostek uczestnictwa w funduszu. Złamanie tego warunku skutkuje obniżeniem oprocentowania do 4,00 %. Dokładnie takie same konsekwencje czekają klientów, którzy w okresie trwania lokaty zdecydują się odstąpić od Kapitalnego Planu. Szczegółowy regulamin produktu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej BNP Paribas.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked