Lokaty w BNP Paribas – prześwietlamy ofertę!

BNP Paribas logo
BNP Paribas

BNP Paribas to bank, który osobom poszukującym atrakcyjnych form lokowania nadwyżek finansowych kojarzy się przede wszystkim z Kontem Więcej Oszczędnościowym. Jak prezentuje się oferta lokata? O ile wspomniane konto niejednokrotnie znajdowało czołowe miejsca w rankingach, o tyle lokaty z oferty banku niestety nie są już tak atrakcyjne (a przynajmniej w większej części). Jakie warunki klientom zainteresowanym oszczędzaniem proponuje  BNP Paribas Bank?

W ofercie banku dostępne są aktualnie lokaty o terminach zapadalności wynoszących od jednego dnia, a dokładniej rzecz ujmując jednej nocy do nawet 18 miesięcy. Poza tradycyjnymi lokatami znaleźć można również lokatę połączoną z funduszem oraz lokatę lokacyjną, której konstrukcja pozwala na unikniecie podatku od zysków kapitałowych.

Lokaty tradycyjne

Najpopularniejszymi produktami oszczędnościowymi z oferty PNB Paribas Banku są Lokaty 6/3 oraz 6/6. Wiele informacji na ich temat zdradza już sama nazwa. Lokata 6/3 to 3-miesieczny depozyt, którego oprocentowanie w skali roku wynosi 6,00 %. Lokata 6/6 to z kolei 6-miesieczny depozyt z oprocentowaniem wynoszącym 6,00 %. W obu przypadkach minimalna kwota lokaty wynosi 10 000 złotych, natomiast maksymalna 200 000 złotych. Klienci zainteresowani depozytem o dłuższym okresie zapadalności (12-miesiecznym) mogą wybrać Silną Lokatę, jednak jej oprocentowanie jest sporo niższe i wynosi 5,00 %.

Kolejnym produktem oszczędnościowym w ofercie banku jest Lokata Extra Zysk, jednak w porównaniu z oprocentowaniem zaprezentowanych powyżej depozytów zysku tego nie można określić jako atrakcyjny, ani tym bardziej „extra”. Lokata oferowana jest kilku wariantach – oprocentowanie 3-miesięcznego depozytu wynosi 3,80 %, 6-miesięcznego 4,25 %, 12-miesięcznego 4,05 %, a najdłuższego, 18-miesięcznego 4,15 %. Minimalna kwota inwestycji wynosi standardowo 1 000 złotych.

Ofertę tradycyjnych lokat uzupełniają e-Lokaty, na których zarobić można od 2,30 % do 3,50 % w zależności od wybranego okresu oraz lokaty nocne pozwalające efektywnie pomnażać oszczędności. Jeszcze niższe stawki proponowane są na standardowych lokatach złotowych oraz standardowych lokatach walutowych.

Lokaty z funduszem

Jedynym produktem łączącym w sobie funkcje lokaty i funduszu inwestycyjnego jest Lokata PROFIT Plus. Produkt składa się z 6-miesiecznego, nieodnawialnego depozytu oraz wybranego subfunduszu BNP Paribas FIO Akcji lub Stabilnego Wzrostu. Zysk z takiej lokaty składa się z dwóch wartości – zysku z lokaty terminowej oraz zysku wypracowanej przez subfundusz, który liczony jest jako iloczyn liczby jednostek wybranego subfunduszu oraz aktualnej wartości jednostki uczestnictwa. Jak wysokie jest oprocentowanie lokaty? Pod warunkiem utrzymania lokaty i zakupionych jednostek uczestnictwa przez okres 6 miesięcy wynosi ono 7,05 % lub 4,00 % w przypadku wcześniejszej rezygnacji z subfunduszu.

Pozostałe lokaty

Ostatnim produktem oszczędnościowym, jaki znaleźć można w ofercie BNP Paribas Banku jest Lokata rentierska. Dwudziestoczteromiesięczny depozyt oferuje z każdym kolejnym półroczem coraz bardziej atrakcyjne oprocentowanie. Dla pierwszego półrocza wysokość oprocentowania to 3,85 %, dla dwóch kolejnych 4,85 % i 5,30 %, natomiast dla ostatniego równe 6,00 %. Należne klientowi odsetki przekazywane są na jego rachunek po zakończeniu każdego z tych okresów. Zerwanie lokaty przez zakończeniem danego etapu wiąże się z utratą odsetek za bieżący oraz przyszłe okresy odsetkowe.

Oferta depozytowa banku BNP Paribas jest stosunkowo szeroka i zróżnicowana, jednak nie można jej określić jako szczególnie atrakcyjnej. Poza 3 i 6-miesięcznymi lokatami oferującymi 6,00 % w skali roku nie znajdziemy tu szczególnie interesujących lokat. Znalezienie korzystniej oprocentowanych depozytów nie stanowi dziś najmniejszego problemu. By się o tym przekonać wystarczy zapoznać się z aktualnymi rankingami najlepszych lokat bankowych dostępnych na rynku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked