Spadek oprocentowania lokat w Alior Banku

Alior Bank logo
Alior Bank

Do banków, które w ostatnich dniach dość znacząco obniżyły oprocentowanie swoich depozytów dołączył również Alior Bank. Oferowana przez podmiot Lokata Standardowa wraz z ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania proponuje oprocentowanie obniżone nawet o jeden punkt procentowy. Ile można zarobić decydując się dziś na zdeponowanie swoich oszczędności właśnie w Alior Banku?

Lokata Standardowa oferowana jest w kilku wariantach czasowych – najkrótszy okres deponowania to zaledwie dziesięć dni, natomiast najdłuższy dwa lata. Obniżki oprocentowania nie objęły jednak swoim zasięgiem skrajnych okresów i skupiły się na ośmiu pozostałych. Do niedawna miesięczna lokata pozwalała zarobić 4,00 % w skali roku, podczas gdy dziś jest to już 3,50 %. Nieco niższą obniżkę (0,45 punktu procentowego) zastosowano wobec lokaty trzymiesięcznej oferującej aktualnie 3,60 %. Depozyt czteromiesięczny zarówno przed obniżką jak i obecnie (mimo zredukowaniu oprocentowania o 1 punkt procentowy) proponuje najatrakcyjniejsze warunki – 4,50 %. Jego założenie nie jest jednak niemożliwe z poziomu bankowości internetowej. Niezbędne jest również zdeponowanie nowych środków, a więc środków stanowiących nadwyżkę ponad saldo z dnia 28 lutego bieżącego roku. Wybierając z oferty banku depozyt 180-dniowy liczyć można było do niedawna na oprocentowanie wynoszące 4,00 % – aktualnie stawka ta została obniżona do 3,50 %. Dla trzech kolejnych okresów – 9 miesięcy, 10 miesięcy i 12 miesięcy – zadecydowano o obniżeniu oprocentowania o 0,50 punktu procentowego. Każda z tych lokat daje dziś zarobić zaledwie 3,55 %. Oprocentowanie dla lokaty dwuletniej niezmiennie wynosi 3,85 %.

Pozostałe parametry lokaty

Minimalna kwota niezbędna do założenia lokaty to standardowo 1 000 złotych. Górny limit nie został ustalony, dlatego zdeponowanie większej kwoty nie stanowi najmniejszego problemu. Ponadto bank dopuszcza możliwość posiadania dowolnej liczby takich depozytów. Lokatę Standardową założyć można również w kilku walutach obcych, jednak w przypadku takim należy liczyć się ze znacznie niższym oprocentowaniem – wynoszącym maksymalnie 1,50 %. Odsetki kapitalizowane są na koniec okresu. Po upływie wybranego okresu deponowania zainwestowane środki wraz z należnymi odsetkami mogą stanowić kwotę kolejnej lokaty lub zostać zwrócone klientowi.

Jak założyć Lokatę Standardową?

Lokaty standardowe założyć można w jednym z oddziałów banku lub za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły – lokata 10 dniowa dostępna jest tylko z poziomu bankowości internetowej, natomiast najatrakcyjniejszą lokatę 4-miesięczną założyć można jedynie w oddziałach, za pośrednictwem infolinii lub wniosku online. Szczegóły i instrukcje znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked