Lokaty w Alior Sync – omówienie

Alior Sync logo
Alior Sync

Alior Sync będący częścią Alior Banku przygotował z myślą o swoich klientach, których jest już ponad 40 tysięcy, bogatą ofertę depozytową, która niestety nie jest zbyt atrakcyjna. Jakie lokaty i rachunku znaleźć można w ofercie banku? Czy warto zdecydować się na dołączenie do licznego grona klientów?

W przypadku podstawowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oprocentowanie wynosi 0,10 %. Warunki jego założenia oraz prowadzenia są jednak bardzo atrakcyjna, dlatego warto się dobrze zastanowić nad takim rozwiązaniem. Atutami rachunku są również  bezpłatne przelewy internetowe – w tym 10 natychmiastowych każdego miesiąca oraz stały rabat wynoszący 5,00 % na internetowe zakupy.

Kolejnym produktem dostępnym w ofercie Alior Sync jest rachunek oszczędnościowy, który może być prowadzony w aż pięciu walutach – PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Od wyboru waluty uzależniona jest wysokość oprocentowania. Dla PLN wynosi ono 4,35 %, dla GBP 0,40 %, natomiast dla wszystkich pozostałych walut 0,20 %. Odsetki podobnie jak na tradycyjnym rachunku kapitalizowane są co miesiąc.

Chcąc założyć lokatę również należy liczyć się z faktem, iż wysokość oprocentowania zależna jest od wybranej waluty. Zdecydowanie najwyżej oprocentowane są lokaty złotówkowe. Miesięczny depozyt oprocentowany jest na poziomie 4,25 % (0,70 % dla GBP, 0,45 % dla EUR, 0,50% dla USD oraz 0,30 % dla CHF). Dla okresu zapadalności wynoszącego 3 miesiące warunki są nieco bardziej atrakcyjne – 4,55 % dla lokaty złotówkowej (0,80 % dla EUR, 1,00 % dla USD, 1,00% dla GBP i 0,50% dla CHF). Zdecydowanie najbardziej konkurencyjnym okresem jest okres półroczny. Zakładając lokatę w PLN liczyć można na oprocentowanie wynoszące 6,50 % – liczba lokat, jakie założyć może jeden klient jest dowolna, aczkolwiek maksymalna łączna kwota inwestycji nie może przekroczyć 10 000 złotych.  Oprocentowanie dla pozostałych walut wynosi: 1,00 % dla EUR, 1,30 % dla USD, 0,80 % dla CHF oraz 1,20 % dla GBP. Decydując się na najdłuższy okres zapadalności wynoszący 12 miesięcy zarobić można 5,00 % (1,20 % dla EUR, 1,80 % dla USD, 1,50% dla GBP oraz 0,80 % dla CHF). W przypadku zaprezentowanych powyżej depozytów odsetki kapitalizowane są ostatniego dnia  trwania lokaty. Odstąpienie od umowy przed okresem zapadalności wiąże się z całkowitą utratą należnych odsetek.

W przypadku lokat długoterminowych na 24 lub 36 miesięcy oprocentowanie jest zmienne i wynosi odpowiednio 3,25 % i 3,50 %. W przypadku walut obcych oprocentowanie dla lokaty dwuletniej wynosi 1,40 % dla GBP, 1,30 % dla EUR i USD i 1,00 % dla CHF. Dla lokat 36-miesiecznych stawki te wynoszą 1,70 % dla EUR, 1,50 % dla USD i GBP oraz 1,30 % dla CHF. W tym przypadku odsetki kapitalizowane są również w dniu zapadalności lokaty.

Ofertę depozytową uzupełniają lokaty negocjowane, w przypadku których odsetki kapitalizowane są także w dniu zapadalności lokaty. Szczegóły dotyczące oferty znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Alior Sync.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked