Alior kolejnym bankiem, który obniża oprocentowanie

Alior Bank logo
Alior Bank

Alior Bank to podmiot, który stosunkowo rzadko pojawia się w rankingach najbardziej atrakcyjnych depozytów bankowych, jednak mimo wszystko zdecydował się w ostatnich dniach na obniżenie oprocentowanie swoich standardowych lokat. Stosunkowo niemałe obniżki spowodowały, iż maksymalna oprocentowanie proponowane przez bank wynosi zaledwie 4,20 %. Znacznie bardziej atrakcyjnie pod tym względem prezentuje się oferta Alior Sync, wobec której póki co nie zaprowadzono obniżek. Jakie warunki proponuje dziś Alior Bank na swojej Lokacie Standardowej?

Lokata Standardowa to depozyt oferowany w kilku wariantach czasowych – jako lokata dziesięciodniowa, miesięczna, trzymiesięczna, półroczna, dziewięciomiesięczna, dziesięciomiesięczna, roczna oraz dwuletnia. Obniżki zastosowano wobec wszystkich okresów poza dwoma najkrótszymi – lokata dziesięciodniowa bez zmian proponuje oprocentowanie na poziomie 2,00 %, a miesięczna 4,25 %. Lokata trzymiesięczna do niedawna pozwalała cieszyć się zyskiem w wysokości 4,55 % brutto, aktualnie oprocentowanie wynosi 4,30 %. W przypadku lokaty półrocznej spadek był jeszcze większy, gdyż wyniósł 0,30 punktu procentowego (aktualnie 4,40 %). Wybierając z oferty banku lokatę dziewięciomiesięczną zarobić można było 4,86 %, dziś jest to zaledwie 4,40 %. 4,90 % proponowała jeszcze do niedawna lokata dziesięciomiesięczna, natomiast aktualnie jej oprocentowanie wynosi 4,45 %. Jeśli chodzi o lokatę roczną jej oprocentowanie spadło o 0,50 punktu procentowego i wynosi w dniu dzisiejszym 4,50 %. Największą obniżkę zastosowano wobec lokaty dwuletniej (0,90 punktu procentowego), która katulanie pozwala na wypracowanie zysku w wysokości zaledwie 4,20 %.

Cechy Lokaty Standardowej

Lokata Standardowa to standardowy depozyt z kapitalizacją na koniec okresu zapadalności. Minimalna kwota depozytu to zaledwie 1 000 złotych. Maksymalna nie została ustanowiona, dlatego osoby dysponujące znacznymi oszczędnościami nie będą miały najmniejszych problemów z założeniem depozytu. Lokatę uruchomić można w krajowej walucie jak również kilku innych – niestety oprocentowanie w takich przypadkach jest znacznie niższe. Po zakończeniu okresu zapadalności lokata może zostać odnowiona, aczkolwiek nie jest to warunkiem. Zerwanie lokaty przed terminem skutkuje standardowo utratą wszystkich należnych odsetek.

Jak założyć lokatę?

Założenie lokaty jest niezwykle proste i szybkie. Klienci Alior Banku posiadający rachunek osobisty lub oszczędnościowy mogą dokonać tego za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Osoby nieposiadające rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mogą dokonać założenia lokaty w jednym z oddziałów lub placówek partnerskich banku. Wyjątek stanowi lokata dziesięciodniowa, którą założyć można wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Szczegółowy regulamin produktu dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Alior Banku.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked