Wyższe oprocentowanie lokat dla firm niż dla innych klientów

Lokaty dla firm wyżej oprocentowane
Lokaty dla firm wyżej oprocentowane

Od kilku lat, a dokładniej od końca 2008 roku oprocentowanie lokat adresowanych do klientów indywidualnych było wyższe od analogicznego oprocentowania dla przedsiębiorstw. Aktualnie sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej i to właśnie przedsiębiorcy mogą liczyć na znacznie korzystniejsze warunki deponowania nadwyżek finansowych. Dostępne statystyki i średnie oprocentowania depozytów dla tych grup podmiotów wskazują na różnice sięgające nawet dwóch punktów procentowych.

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Narodowy Bank Polski w styczniu 2012 roku średnie oprocentowanie depozytów zlotowych dla sektora gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych wynosiło ogółem 4,50 %, tymczasem dla przedsiębiorstw 5,00 %. Wyraźne dysproporcje uwidaczniają również bardziej szczegółowe dane. Porównując oprocentowanie rachunków bieżących widać niewielką 0,10 % różnicę na korzyść przedsiębiorców (odpowiednio 1,90 % i 2,00 %). Podobnie jest z depozytami o terminie zapadalności do 2 lat i powyżej 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania depozytów dla sektora gospodarstw domowych wynosi 4,50 % (termin pierwotny do 2 lat) i 2,50 % (termin pierwotny powyżej 2 lat), natomiast dla przedsiębiorstw odpowiednio 5,00 % i 4,30 %.

Gdzie zatem przedsiębiorcy powinni lokować swoja nadwyżki finansowe? Sytuacja na rynku depozytów firmowych prezentuje się bardzo podobnie, jak w przypadku depozytów dla klientów indywidualnych – prym wiodą Idea Bank oraz FM Bank. Wybierając krótki, miesięczny depozyty (przedsiębiorcy zgłaszają zainteresowanie głównie krótkoterminowymi lokatami) w Idea Banku liczyć można aż na 8,00 %. Bez wątpienia jest to bezkonkurencyjna oferta, bowiem większość banków oferuje nieco ponad 3,00 %. W przypadku depozytów trzymiesięcznych z dobrą ofertą również pozostaje Idea Bank, który oferuje dwie lokaty o takim okresie – ich oprocentowanie wynosi 5,90 % i 5,80 %, jeszcze więcej oferuje FM Bank, bo aż 6,10 %. Depozytu o okresie zapadalności dwukrotnie dłuższym (6 miesięcy) pozwalają zarobić więcej – do 6,00 % Idea Bank, 6,30 % FM Bank. Jeszcze bardziej korzystne są lokaty roczne dla przedsiębiorców. W tej kategorii liderem jest FM Bank oferujący 6,40 %. Nieco mniej bo 6,10 % oferuje Idea Bank.

Lecz nie tylko lokaty mogą być interesujące dla właścicieli firm. BGŻ Optima w promocji trwającej do 11 lipca 2012r. daje aż 6,50 % dla kwot poniżej 40 tys. złotych. Powyżej tej kwoty otrzymamy oprocentowanie wynoszące 5,80%, co jak na konto jest bardzo dobrym wynikiem. Więcej na stronach banków.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked