To dopiero początek obniżek oprocentowania lokat

To dopiero początek obniżki oprocentowania lokat
To dopiero początek obniżki oprocentowania lokat

Dane na temat kondycji polskiej gospodarki oraz przewidywania analityków co do przyszłości nie napawają optymizmem i pozwalają przypuszczać, iż w najbliższych miesiącach oprocentowanie depozytów bankowych nadal będzie spadać. Już teraz znalezienie lokaty bankowej, która oferowałaby ponad 6,00 % i nie wymagała spełniania dodatkowych warunków – założenia rachunku, korzystania z karty, deponowania tylko niewielkiej kwoty – staje się coraz trudniejsze. Tylko od początku listopada na obniżki oprocentowania swoich lokat zdecydowało się aż 17 banków. Na wprowadzenie do oferty nowych, nieco bardziej atrakcyjnie oprocentowanych depozytów niż dotychczas zdecydowały się nieliczne podmioty.

Według przeprowadzonej ostatnio przez Open Finance analizy wynika, iż średnia stawka trzymiesięcznych depozytów wynosi aktualnie 4,63 % – na początku listopada stawka ta była wyższa o 0,15 punktu procentowego. Nieco korzystniej sytuacja wygląda w przypadku depozytów półrocznych, gdyż tutaj średnia wynosi 4,96 %, a spadek był nieco niższy – 0,12 punktu procentowego. Najwięcej pozwalają zarobić lokaty roczne – średnio 5,09 % (spadek o 0,14 %). Osoby zainteresowane długoterminowym oprocentowaniem nie powinny się obawiać szczególnych zmian, gdyż średnie oprocentowanie wynosi obecnie 4,78 %, po spadku o zaledwie 0,01 punktu procentowego.

Co dalej?

Niestety nic nie wskazuje na to, by tendencja spadkowa nie utrzymała się również w przyszłych miesiącach. Wnioski takie można budować w oparciu o planowane w najbliższym czasie obniżki stóp procentowych, nadpłynność, z którym zmaga się obecnie system bankowy oraz stale pogarszającą się akcję kredytową. Z drugiej jednak strony planowane jest złagodzenie polityki dotyczącej rekomendacji kredytowych, co powinno się przyczynić do większego zainteresowania kredytami i pożyczkami. Z początkiem roku stopniowo wprowadzane będą również unijne regulacje Bazylea III dotyczące wysokości kapitałów banku, które mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonowania banków i dodatkowo przeciwdziałać nadmiernemu wzrostowi akcji kredytowej. Powinny one skłonić banki do oferowania nieco bardziej atrakcyjnych warunków na długoterminowych depozytach bankowych. Jak rzeczywiście wyglądać będą oferty bankowe i czy niekorzystna dla klientów zainteresowanych depozytami tendencja się utrzyma przekonamy się w najbliższych miesiącach.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked