Stopy procentowe najniższe w historii

Stopy procentowe najniższe w historii
Stopy procentowe najniższe w historii

Cykl obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej rozpoczął się już jesienią ubiegłego roku i doprowadził w konsekwencji do ich obniżenia do najniższego w historii poziomu. Co istotne ekonomiści nie wykluczają kolejnych obniżek, które mogą sprowadzić stopy do jeszcze niższego poziomu. Aktualnie stopa referencyjna wynosi 3,25 %, jednak nadal pozostaje bardzo wysoka w porównaniu ze stopą strefy euro utrzymującą się na poziomie 0,75 % czy stopą obowiązującą dziś w Stanach Zjednoczonych, która tylko nieznacznie przekracza poziom zera. Kto skorzysta i kto straci na zaprowadzonych obniżkach?

Obniżone stopy procentowe mogą stanowić powód do radości przede wszystkim przedsiębiorców, którzy swój rozwój finansują przy pomocy kredytów bankowych. Dotyczy to również osób spłacających zaciągnięte w polskiej walucie kredyty, dla których każda obniżka oznacza istotne obniżenie raty kredytowej. Niskie stopy procentowe korzystnie wpływają również na ocenę zdolności kredytowej, co powinno przyczynić się do wzrostu akcji kredytowej. Należy również wspomnieć o mniejszym ryzyku umocnienia się złotego, co sprzyja przede wszystkim eksporterom, a także obniżce odsetek za podatkowe zaległości względem Urzędu Skarbowego.

Grupą podmiotów, którym stale obniżane stopy procentowe spędzają sen z powiek są z kolei osoby zainteresowane bezpiecznym pomnażaniem swoich oszczędności na lokatach i kontach oszczędnościowych. Na skutek trzeciej w tym roku i piątej w całym cyklu obniżki oprocentowanie produktów depozytowych istotnie się zmniejszyło, a tym samym znalezienie korzystnej oferty stało się zdecydowanie trudniejszym zadaniem niż jeszcze kilka tygodni temu.

Aktualna wysokość stóp

Podstawowa stopa (stopa referencyjna) wynosi aktualnie 3,25 % w skali roku, stopa lombardowa kształtuje się na poziomie 4,75 %, stopa depozytowa na poziomie 1,75 %, natomiast stopa redyskonta weksli na poziomie 3,50 %. Konsekwencją decyzji Rady Polityki Pieniężnej jest również obniżenie stawki oprocentowania za zwłokę od zaległości podatkowych z 12,50 % na 11,50 % – zgodnie z ordynacja podatkową jej wysokość jest równa dwukrotności stopy lombardowej powiększonej o dwa punkty procentowe, pod warunkiem, iż nie będzie niższa aniżeli 8,00 %.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked