Przeciętny zysk z lokat rośnie, mimo spadku oprocentowania

Realny zysk z lokat rośnie, mimo spadku oprocentowania
Realny zysk z lokat rośnie, mimo spadku oprocentowania

Wiele osób w momencie wyboru depozytu bankowego sugeruje się wysokością oprocentowania, które banki zamieszczają na swoich materiałach promocyjnych i z oprocentowaniem tym utożsamiają swoje zyski. Niestety wysokość oprocentowania, które zachwalają banki to oprocentowanie brutto, które należy zmniejszyć o wynoszący 19 % podatek od zysków kapitałowych. By poznać realną wartość swoich oszczędności należy uwzględnić również poziom inflacji. Przeprowadzane stale analizy przeciętnych zysków osiąganych z lokat bankowych wskazują, że rentowność depozytów bankowych mimo zaprowadzonych ostatnio obniżek jest aktualnie najwyższa od grudnia 2010 roku.

Na poprawę rentowności depozytów bankowych wpływ ma przede wszystkim wysoki wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który według danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny wzrósł rok do roku o 3,40 %. Według przeprowadzonej ostatnio analizy średniej realnej stopy zwrotu (uwzględniającej podatek od zysków kapitałowych oraz inflację) zakończonych depozytów o terminie zapadalności wynoszącym 12 miesięcy w ostatnich miesiącach systematyczni się ona zwiększa – dane za październik wskazują, że średnia realna stopa zwrotu wyniosła 0,68 %. Jest to najlepszy wynik od grudnia roku 2010. Rosnąca rentowność depozytów to dobra informacja dla osób trzymających swoje oszczędności na lokatach bankowych, gdyż począwszy od 2011 roku do dnia dzisiejszego tylko w pięciu miesiącach przyjmowała ona wartość dodatnią. W pozostałych szesnastu miesiącach notowano realne straty wartości zdeponowanych oszczędności.

Kto stracił, kto zarobił?

Raport Open Finance, który bada średnie realne stopy zwrotu zakończonych rocznych lokat na 5 000 złotych analizował 33 lokaty dostępne na rynku w październiku. Tylko w dziewięciu przypadkach klientom nie udało się uchronić przed realnym spadkiem wartości oszczędności. Próg rentowności stanowiło oprocentowanie na poziomie 4,19 %. Zdecydowanie najwięcej zarobili posiadacze najwyżej oprocentowanych lokat, które znaleźć można było w ofertach Meritum Banku, FM Banku czy Idea Banku. Niestety powodów do radości nie mogą mieć osoby, które przed rokiem założyły lokatę w Banku BGŻ, Banku Pekao czy Banku Gospodarstwa Krajowego.

Co przyniesie przyszłość?

Wzrost średniej realnej stopy zwrotu zakończonych depozytów w kolejnych miesiącach stoi pod znakiem zapytania, gdyż Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się w ostatnim czasie na obniżki stóp procentowych i planuje w najbliższych tygodniach kolejne. Do zmian takich szybko przystosowują się banki, które również zmniejszają oprocentowanie swoich depozytów. Z drugiej jednak strony spada poziom inflacji, co z kolei powoduje wzrost realnej stopy zwrotu z lokat. Wnioskując na podstawie projekcji można przypuszczać, iż tendencja wzrostowa się utrzyma.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked