Podwyżka stóp – będzie wyższe oprocentowanie lokat?

Podwyżka stóp procentowych - co z lokatami?
Podwyżka stóp procentowych - co z lokatami?

Podwyżka stop oprocentowania, jaką zafundowała ostatnio Rada Polityki Pieniężnej była pierwszą podwyżką od czerwca 2011 roku. Zmiany te wzbudziły nadzieje osób zainteresowanych lokowaniem swoich nadwyżek finansowych na lokatach bankowych, jednak niekorzystnie wpłynęły na kredytobiorców, którzy już dziś muszą zmagać się z wyższymi miesięcznymi ratami. Zmiany te nie są jednak duże, gdyż wynoszą około kilku złotych za każde 100 000 złotych kredytu zaciąganego na okres trzydziestu lat.

O ile w przypadku kredytów zmiany nastąpiły wręcz natychmiastowo, o tyle w przypadku lokat podwyżki nie są tak oczywiste. Są co prawda bardzo prawdopodobne, jednak zmiany w tej kwestii nie nastąpią tak szybko. Skorzystają na nich przede wszystkim osoby, które posiadają aktualnie depozyty ze zmiennym oprocentowaniem – uzależnionym od wysokości WIBOR lub WIBID. Produkty tego typu cieszyły się w ostatnim czasie dość dużym zainteresowaniem, dlatego też na ich posiadaniu może skorzystać bardzo wiele osób.

Walkę o pieniądze depozytariuszy w najbliższych latach uprawdopodabnia dodatkowo konieczność wprowadzenia pakietu nowych regulacji – Bazylea III, do których dostosować się muszą europejskie banki. Założeniem planowanych zmian jest ograniczenie skłonności banków do nadmiernego ryzyka. Wśród zmian wprowadzanych przez nowe regulacje znajduje się między innymi zapis dotyczący równoważności długoterminowych depozytów przyjętych przez bank oraz długoterminowych kredytów. Obecnie wartość depozytów jest mniejsza od wartości kredytów o ponad 100 miliardów złotych. Ściągniecie z rynku tak dużej kwoty będzie wymagało od banków niemałych wysiłków i koszenia wyższym niż obecnie oprocentowaniem. Można zatem oczekiwać, iż w najbliższych miesiącach wzrost oprocentowania depozytów długoterminowych wzrośnie.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked