Nowe zasady podatku Belki – szybkie omówienie

Nowe zasady podatku Belki
Nowe zasady podatku Belki

Wraz z kocem marca weszła w życie ustawa uniemożliwiająca unikania podatku od zysków kapitałowych na cieszących się do niedawna ogromną popularnością lokatach z codzienną kapitalizacją odsetek. Niestety wiadomość ta dla klientów zainteresowanych pomnażaniem swojego majątku na bezpiecznych lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych nie oznacza nic innego, jak wyraźny spadek atrakcyjności tych produktów. Na czym polegają nowe zasady?

Do niedawna wynoszący 19 % podatek od zysków kapitałowych, potocznie nazywany podatkiem Belki, zaokrąglany był do pełnych złotych. Wykorzystując lukę w prawie banki zaczęły oferować lokaty i konta oszczędnościowe, na których odsetki kapitalizowane były codziennie, a dzienny zysk nie przekraczał kwoty 2,50 złotych. Tak niska kwota maksymalnego dziennego zysku nie była przypadkowa – wynikała z faktu, iż po przemnożeniu go przez stawkę podatku (wspomniane 19 %) otrzymywano kwotę podatku wynoszącą poniżej 50 groszy, co po zaokrągleniu dawało wynik równy 0 zł. W momencie, gdyby kwota podatku wynosiła chociażby równe 50 groszu (lub więcej) kwota należnego podatku wyniosłaby 1 zł. To właśnie z tego powodu banki dzieliły inwestowane przez klientów kwoty na kilka lokat, by zapewnić im możliwie najwyższy zysk.

Niestety praktyki te były bardzo niekorzystne dla Skarbu Państwo, dlatego też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowelizacji do ordynacji podatkowej i ukrócenie tego procederu. Nowe przepisy zaprowadzające zmiany w zasadach zaokrąglania podatku zaczęły obowiązywać od 31 marca bieżącego roku. Od tego momentu podatek od zysków kapitałowych zaokrąglany jest nie do pełnych złotych, ale do pełnych groszy. Skutkiem takich działań jest całkowita likwidacja lokat antypodatkowych, a także zauważalne zmiany atrakcyjności oferowanych przez banki produktów oszczędnościowych. Do niedawna lokaty z codzienna kapitalizacja odsetek posiadał każdy bank, obecnie większość oferuje klientom lokaty standardowe z kapitalizacją na koniec okresu oraz znacznie niższym oprocentowaniem.

Miejmy nadzieję, że szybko pojawią się nowe produkty, które godnie zastąpią lokaty codzienne lub przynajmniej, że w niedalekiej przyszłości rozpocznie się pożądana przez oszczędzających wojna depozytowa, której efektem będzie wyraźne zwiększenie oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked