Nowe przepisy dotyczące lokat – czego dotyczą?

Nowe przepisy dotyczące lokat
Nowe przepisy dotyczące lokat

Wchodzące w życie z dniem 31 marca 2012 roku nowe przepisy dotyczące zmiany opodatkowania lokat jednodniowych skutecznie wyeliminują możliwość unikania wynoszącego obecnie 19 % podatku. Zapowiedzi ustawodawcy już teraz skłoniły wiele banków do wprowadzenia zmian w ofertach i zastąpienia lokat codziennych lokatami z kapitalizacją na koniec okresu. Od środy takiego depozytu nie założymy już w Kredyt Banku. Getin Noble Bank, którego oferta była niewątpliwie bardzo konkurencyjna zadecydował o wycofaniu lokat codziennych z dniem 5 lutego. Czego dotyczą nowe przepisy?

Niekorzystne dla klientów banków zmiany w przepisach wprowadza ustawa okołobudżetowa z dnia 22 grudnia o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, jednak część zawartych w nich artykułów zaczęło obowiązywać z dniem ogłoszenia lub dopiero po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Jedynym artykułem, który wejdzie w życie dopiero po upływie 3 miesięcy, a wiec 31 marca 2012 roku jest artykuł 4 dotyczący właśnie podstawy opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 4: „podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych”. Wyjątek od tej zasady stanowi punkt drugi, paragraf 1a, który brzmi następująco: „Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1—3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę”.

Jeśli zajrzymy do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie do art. 30a, do którego odsyła ustawa okołobudżetowa wspomniana powyżej, znajdziemy informacje o dochodach, od których podatek zaokrągla się do pełnych groszy. Są to:

1) odsetki od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
2) odsetki i dyskonto od papierów wartościowych;
3) odsetki lub inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

Czy banki zaoferują swoim klientom produkty pozwalające na osiąganie podobnych zysków? Czy w ofertach pojawią się depozyty, które dzięki innej luce podatkowej pozwolą osiągnąć ponadprzeciętne zyski? Czy typowane od dawna poliso lokaty zastąpią miejsce codziennych depozytów? Na te i wiele innych pyta odpowiedzi poznamy dopiero za kilka miesięcy.

 

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked