Lokaty dają zarobić dwa razy więcej niż przed rokiem

Zyski z lokat rosnąZdanie z tytułu może wydawać się prowokacją. Wydaje się, że zyski z lokat regularnie spadają i coraz mniej opłaca się lokować na nich swoje oszczędności. Paradoksalnie jednak stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Owszem, oprocentowanie depozytów spada, rośnie jednak osiągany z nich realny zysk. Jak to możliwe?

Na początek warto się zastanowić, ile zarabiamy faktycznie na lokatach. Jeszcze jakiś czas banki oferowały nawet do 8% na lokacie, dziś jest to mniej, bo coś do ok. 4%. Należy jednak zwrócić uwagę na realny zysk, jaki przynoszą lokaty, bowiem z reguły wysokie oprocentowanie jest oferowane w czasach gdy panuje wysoka inflacja i wysokie stopy procentowe. Realny zysk w takiej sytuacji wcale nie musi być takie wysoki.

Nieco odmienną sytuację mamy dziś. Bank nie oferują wcale wysokiego oprocentowania, ale zyski z lokat wzrosły. Poziom inflacji jest niski. Spadek inflacji okazał się relatywnie duży w stosunku do spadku oprocentowania depozytów bankowych, a realny zysk wzrósł i jest wyższy nawet niż w czasach boomu na rynku lokat.

Dla potwierdzenia tezy trochę statystyk. Jeszcze w ubiegłym roku średnie oprocentowanie depozytów wynosiło ok. 5%. Obecnie jest to zdecydowanie mniej, bo tylko 2% z niewielkim haczykiem (wg Expandera dla lokat 3-miesięcznych 2,35%). Spójrzmy jednak na poziom inflacji. Jeszcze w tamtym roku była ona relatywnie wysoka i wynosiła nawet 4%, obecnie poziom inflacji spadł do poziomów bliskich zera. Tak więc w ubiegłym roku oprocentowanie lokat wyprzedzało inflację jedynie o 1 punkt procentowy, teraz  praktycznie cały zysk z lokat jest dla nas zyskiem realnym.

W czym możemy upatrywać się podłoża takiej sytuacji? Wydaje się, że po fali obniżek stóp procentowych banki boją się masowego wycofywania środków z depozytów, dlatego obniżki oprocentowania lokat są stosunkowo powolne. Z pewnością banki zauważyły też, że ludzie coraz bardziej niechętnie inwestują w lokaty i pieniądze pozostawiają na kontach. Banki boją się, że te pieniądze z kont mogą trafić poza nie, co mogłoby zachwiać ich stabilność.

Widzimy więc, że na poziom uzyskanych zysków ma, oprócz oprocentowania, otoczenie gospodarcze. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka oczywiste, nie zawsze takie jest. Dlatego warto się podwójnie zastanowić przed odwróceniem się od lokat.

Warto również interesować się tym, co się dzieje na tym rynku. Bez względu na czasy, warto przeglądać zestawienia najlepszych lokat na dany okres. Bierzmy też pod uwagę poziom ryzyka, jakie ponosimy. Eksperci kuszą inwestycjami na innych rynkach jak np. nieruchomości, lecz nie przykładają wagi do większego ryzyka takiej inwestycji. Bo jak to mówią w kręgach ekonomicznych, nie ma wysokich zysków bez ponoszenia wysokiego ryzyka.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked