Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Rynek finansów jest bardzo specyficzny. Wszelkie objawy niebezpieczeństwa utraty nawet części kapitału przez inwestorów kończą się nagłym kryzysem, spowodowanym wycofaniem pieniędzy. Banki muszą działać sprawnie, nie dając po sobie poznać chwil lekkiego zachwiania płynności. Duże placówki rzadko spotyka taki problem, mniejsze i młodsze dużo częściej, ale nieustannie potrzebne jest zabezpieczenie w nagłych przypadkach. Na takie okoliczności w 1994 roku został powołany Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obecnie banki są uważane za jedne z najlepiej prosperujących instytucji nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Trzymanie pieniędzy w przysłowiowej skarpecie zupełnie się już nie opłaca. Po pierwsze inflacja niejako zmniejsza ich wartość, a po drugie są mniej bezpiecznie niż na koncie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem na przechowywanie nadmiaru gotówki są lokaty bankowe, których popularność jest między innymi zasługą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki instytucji powołanej na mocy ustawy w 1994 roku nie ma możliwości utraty kapitału. Nawet po upadku placówki, oczywiście o ile należała do BFG.


Bankowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się przede wszystkim gwarantowaniem lokat w polskich bankach. Dzięki temu zainwestowane pieniądze, nawet w przypadku całkowitego upadku banku, wracają do inwestora. Od 2011 roku maksymalny zwrot może wynieść 100 tysięcy euro, pokrywając 100% kapitału plus naliczone odsetki. Jednak to tylko jeden z działów, w którym działa BFG. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami, najbardziej znany.

Sprawne działanie instytucji finansowych często nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o posiadany kapitał. Tutaj Bankowy Fundusz Gwarancyjny również oferuje swoją pomoc. Żeby nie dopuścić do utraty płynności finansowej którejkolwiek placówki, udzielane są pożyczki pomagające powrócić do normalnego funkcjonowania. Między innymi z tej działalności pochodzą środki na utrzymanie BFG – odsetki od udzielonych kredytów.

Kwoty pojawiające się przy Bankowym Funduszu Gwarancyjnym najczęściej kończą się minimum sześcioma zerami. Skąd więc instytucja bierze taki kapitał? Składa się na to wiele czynników. Przede wszystkim – składki członkowskie polskich banków. Skarb Państwa również dokłada swoje dotacje, a część pieniędzy pochodzi z zagranicznej pomocy. Jeśli BFG nadal brakowałoby gotówki, bez większych problemów może ją uzyskać od Narodowego Banku Polskiego.

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest regulowana ustawą. Wszystko to ma na celu zapewnienie ciągłości finansowej polskich banków i budowanie zaufania. Jeszcze kilkanaście lat temu społeczeństwo niechętnie inwestowało swoje pieniądze w lokaty, ale po utworzeniu BFG, a tym bardziej nowelizacji przepisów z 2011 roku, bezpieczeństwo stoi na wysokim poziomie. Jeśli tylko dana placówka jest członkiem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bez żadnych oporów możemy powierzyć jej swoje oszczędności.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked