Banki masowo obniżają oprocentowanie

Banki masowo obniżają oprocentowanie lokat
Banki masowo obniżają oprocentowanie lokat

Niskie stopy procentowe sprawiają, że podmioty bankowe nadal masowo obniżają oprocentowanie swoich depozytów. Tylko w ostatnich dniach na krok taki zdecydowały się: Meritum Bank, Bank Pocztowy, Alior Bank, Bank BPH … W większości przypadków obniżki były stosunkowo niewielkie, jednak cześć banków, w tym chociażby Alior Bank, zdecydowała się na bardziej radykalne działanie. Jak dziś prezentują się tabele oprocentowania poszczególnych podmiotów?

Meritum Bank

Po 20. maja Meritum Bank zdecydował się rozszerzyć swoją ofertę lokat internetowych o depozyty o okresie zapadalności wynoszącym 4 miesiące (mowa o Lokacie Meritum Zysku w Internecie i Lokacie Standardowej Internetowej), a także podnieść o 0,40 punktu procentowego oprocentowanie lokat trzymiesięcznych. Pod koniec miesiąca bank przywrócił jednak poprzednią, mniej atrakcyjną tabelę oprocentowania – oprocentowanie dla lokat miesięcznych wynosi dziś 3,70 %, trzymiesięcznych 3,90 %, sześciomiesięcznych 4,10 %, natomiast rocznych 4,20 %.

Bank Pocztowy

Nowa tabela oprocentowania Banku Pocztowego również nie napawa optymizmem. Nowe Konto Oszczędnościowe do niedawna „kusiło” oprocentowaniem wynoszącym 0,50 %. Dziś jest to już tylko 0,25 %. O 0,50 punktu procentowego obniżono z kolei oprocentowanie Pocztowego Konta Oszczędnościowego – obecne stawki wynoszą 3,50 % dla kwot do 200 000 złotych i 4,00 % dla pozostałych. Dokładnie takie same obniżki zastosowano wobec trzymiesięcznych lokat – standardowej i internetowej (w obu przypadkach 3,00 %). Roczne lokaty standardowe i internetowe straciły natomiast 0,25 punktu procentowego (w obu przypadkach 3,50 %).

Alior Bank

Obniżki zaprowadzone przez Alor Bank są niewątpliwie najbardziej dotkliwe, gdyż w większości przypadków wyniosły aż 0,70 punktu procentowego. Wybierając z oferty podmiotu Lokatę z prezentem liczyć można było do niedawna na oprocentowanie wynoszące 3,85 %. Obecnie jest to już tylko 2,95 %. W przypadku Lokat standardowych o 0,75 p.p. obniżono oprocentowanie depozytu miesięcznego (obecnie 2,75 %), o 0,85 p.p. trzymiesięcznego (obecnie 2,75 %), o 0,70 p.p. półrocznego, dziewięciomiesięcznego i dziesięciomiesięcznego (odpowiednio 2,80 %, 2,85 % i 2,85 %), a o 0,65 p.p. lokaty rocznej (obecnie 2,90 %).

Bank BPH

W przypadku Banku BPH obniżki objęły swym zasięgiem lokaty standardowe oraz internetowe – e-Lok@ty. Lokata standardowa wraz z ogłoszeniem nowej tabeli oprocentowania oferuje w każdym wariancie czasowym oprocentowanie niższe o 0,25 punktu procentowego (od 2,50 % dla lokaty trzymiesięcznej do 3,45 % dla trzyletniej). Dokładnie takie same obniżki zaprowadzono wobec większości okresów lokaty internetowej, która pozwala dziś zarobić od 1,85 % do najkrótszego okresu do 3,25 % dla najdłuższego.

Leave a comment

Please be polite. We appreciate that. Your email address will not be published and required fields are marked