Lokata FM PRO w FM Banku – zmiana warunków

FM Lokata PRO to aktualnie najbardziej atrakcyjny depozyt w ofercie FM Banku. Wysokość oprocentowania proponowanego klientom w przypadku tej lokaty zależna jest od wybranego okresu zapadalności. Lokatę założyć można na okres od 2 do 24 miesięcy. Wysokość oprocentowania mieści się w przedziale od 3,25 % dla najkrótszego okresu do 4,10 dla okresu najdłuższego. Warunki takie proponowane są klientom, którzy posiadają lub zdecyduj się na założenie rachunku osobistego lub oszczędnościowego w FM Banku i zdeponują w banku kwotę nieprzekraczającą 2 milionów złotych.

Igo Lokata w Inteligo – aktualne warunki

Igo Lokata, jaką proponuje Inteligo to depozyt bankowy, którego procentowanie uzależnione jest od wybranego przez klienta okresu zapadalności. Dla najkrótszego, trzymiesięcznego wariantu oprocentowanie wynosi 2,75 %, lokaty o okresie zapadalności wynoszącym 6 i 9 miesięcy pozwalają zarobić 2,80 %, natomiast depozyt dwunastomiesięczny 2,90 %. Zysk z lokaty będzie jednak nieco wyższy, bowiem odsetki kapitalizowane są nie na koniec okresu zapadalności, ale na koniec każdego miesiąca. Niestety taka konstrukcja nie daje możliwości zrobienia dodatkowej wpłaty czy pozbawionego konsekwencji wycofania części środków.

Lokata na Dobry Początek w Idea Banku (oferta archiwalna)

Lokata na Dobry Początek to oferta Idea Banku, który jest jednym z banków należących do grupy Leszka Czarneckiego. Jak inne banki z tej grupy (np. Getin), tak i ten przyzwyczaił nas do oferowania lokat, które zajmują czołowe miejsca w rankingach lokat i o których często się pisze w mediach.

Lokata Swobodnie Zarabiająca w BZ WBK – aktualne warunki

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca, którą znaleźć można w ofercie Banku Zachodniego WBK jest sześciomiesięcznym depozytem z oprocentowaniem mieszczącym się w przedziale od 2,00 % do 2,50 %. Jego wysokość zależna jest od kwoty, jaka klient zdecyduje się zdeponować w banku. Dla kwot do 50 000 złotych oprocentowanie wynosi 2,00 %, do 100 000 złotych 2,25 %, a dla wszystkich pozostałych 2,50 %. Minimalna kwota depozytu wynosi standardowo 1 000 złotych. Atutem rachunku jest bez wątpienia możliwość wycofania zainwestowanych środków w dowolnym momencie – w takiej sytuacji oprocentowanie zostanie zmniejszone o 0,50 punktu procentowego. Minusem są natomiast wysokie opłaty związane z przelewami środków na rachunki prowadzone w innych bankach. Założenie Lokaty Swobodnie Zarabiającej możliwe jest na kilka sposobów: za pośrednictwem telefonu komórkowego, Internetu lub poprzez wizytę w placówce.

Lokata Direct+ Internet w Santander Banku – aktualne warunki

Santander Bank logo
Santander Bank

Lokata Direct+ Internet to internetowa wersja Lokaty Direct+. Od podstawowej wersji depozytu odróżnią ją między innymi fakt, iż zakładana jest za pośrednictwem Internetu. Odmienne jest ponadto oprocentowanie – o ile w przypadku standardowej lokaty oprocentowanie wynosi maksymalnie 4,10 %, o tyle w przypadku lokaty internetowej nawet 4,20 %. Minimalna stawka wynosi z kolei 2,20 %.

Na wysokość oprocentowanie wpływ ma nie tylko sposób założenia lokaty, ale również wielkość inwestycji oraz wybrany termin zapadalności. Lokata Direct+ Internet  założyć można na okres od jednego (w tym przypadku minimalna kwota inwestycji wynosi nie 5 000 złotych, ale aż 20 000 złotych) do nawet trzydziestu sześciu miesięcy. Im dłuższy okres zapadalności, tym oprocentowanie proporcjonalnie wyższe. W przypadku krótkich okresów zapadalności lepsze warunki proponowane są klientom, którzy gotowi zainwestować są większe środki.

Szczegóły produktu

– oprocentowanie Lokaty Direct+ Internet zależne jest przede wszystkim od wybranego okresu zapadalności oraz wielkości depozytu – najniższe oprocentowanie tyczy się lokaty miesięcznej i wynosi 2,20 %, natomiast najwyższe lokaty na 36 miesięcy (4,20 %);

– lokata może zostać założona na okres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24 lub 36 miesięcy;

minimalna kwota inwestycji w przypadku lokaty miesięcznej wynosi 20 000 złotych, w przypadku wszystkich pozostałych okresów zapadalności minimum ustanowione zostało na poziomie 5 000 złotych;

– środki deponowane na lokacie muszą być tzw. nowymi środkami, a więc środkami stanowiącymi nadwyżkę ponad saldo aktualnego zaangażowania klienta w Santander Consumer Banku;

– kapitalizacja odsetek następuje na koniec wybranego okresu zapadalności;

– zerwanie umowy przed terminem i wycofanie zainwestowanych środków skutkuje utratą całości należnych odsetek;

– Lokata Direct+ Internet jest depozytem automatycznie odnawialnym – po upływie okresu zapadalności lokata zostanie automatycznie przedłużona na analogiczny okres i na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia;

– otwarcie i prowadzenie lokaty jest całkowicie bezpłatne;

– uruchomienie rachunku lokaty nie wiąże się z koniecznością uruchomienia dodatkowo konta osobistego – po części wynika to również z faktu, iż Santander Consumer Bank nie posiada w swojej ofercie rachunków osobistych;

– uruchomienie lokaty jest niezwykle proste i polega jedynie na wypełnienie specjalnego wniosku online, który znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej;

Jak założyć Lokatę Direct+ Internet?

Lokata Direct+ Internet uruchamiana jest za pośrednictwem Internetu, co niewątpliwie jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem. Bank nie wymaga posiadania rachunku osobistego (nie znajdziemy ich w ofercie Santander Consumer Banku), a uruchomienie lokaty następuje poprzez wypełnienie specjalnego wniosku online, który znajduje się na oficjalnej stronie internetowej banku. W formularzu tym niezbędne jest zamieszczenie własnych danych kontaktowych oraz informacji na temat kwoty, która mamy zamiar na lokacie zdeponować. Najpóźniej następnego dnia roboczego skontaktuje się doradca Centrum Telefonicznego i dopełni wszelkich formalności związanych z uruchomieniem lokaty.

Więcej informacji tyczących się produktu uzyskać można na oficjalne stronie internetowej banku lub w jednym z jego oddziałów.

Lokaty bankowe – porównanie wrzesień 2013r.

Lokaty bankowe - porównanie wrzesień 2013Wraz z początkiem września wiele podmiotów bankowych zadecydowało o kolejnych obniżkach oprocentowania swoich depozytów – znalazły się pośród nich między innymi Idea Bank oraz Getin Online, które oferują nico niższe oprocentowanie na swoich promocyjnych depozytach niezmiennie zajmujących bardzo wysokie pozycje w swojej kategorii. Wciąż konkurencyjne warunki lokowania nadwyżek środków finansowych proponują SKOK-i, w tym przede wszystkim Kasa Polska oraz SKOK Wołomin, dlatego i ich ofertom warto się bliżej przyjrzeć. Które lokaty pozwalają we wrześniu zarobić najwięcej?

Lokaty miesięczne

Ostatnie obniżki zastosowane przez Idea Bank oraz Getin Online sprawiły, że pozycję lidera w kategorii lokat jednomiesięcznych przejął SKOK Wołomin. Decydując się na Lokatę Twoją z ROR liczyć można na oprocentowane wynoszące przynajmniej 5,50 % (oprocentowanie zmienne). Klienci posiadający 50 udziałów w kasie oczekiwać mogą oprocentowania wyższego o 0,20 punktu procentowego. Drugie miejsce na podium przypada w udziale Idea Bankowi, w ofercie którego znajduje się Lokata na Dobry Początek. Osoby zainteresowane tym depozytem liczyć mogą na oprocentowanie wynoszące 5,10 %, jednak górny limit inwestycji wynosi zaledwie 10 000 złotych. Nieco mniej, bo 5,00 % oferuje Getin Online na swojej Lokacie na Start, przy czym w przypadku tego produktu limit inwestycji wynosi 20 000 złotych.

Lokaty trzymiesięczne

Mówiąc o lokatach trzymiesięcznych należy wspomnieć o promocyjnej ofercie Getin Online, w ramach której istnieje możliwość uruchomienia lokaty z oprocentowaniem sięgającym aż 7,25 %. Konto z Lokatą przeznaczone jest wyłącznie dla nowych użytkowników Konta Perfekcyjnego, a kwota inwestycji ograniczona jest do 10 000 złotych (dwie lokaty po 5 000 złotych). Kolejne miejsca należą do SKOK-u Wołomin. W ofercie podmiotu znaleźć można Lokatę Twoją z ROR, która oferuje dla posiadaczy 50 udziałów nawet 6,50 % (oprocentowanie zmienne), a także Lokatę „Stałą 2013” oferującą stale oprocentowanie wynoszące 6,10 %, pod warunkiem posiadania przez klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Lokaty sześciomiesięczne

W kategorii lokat półrocznych pozycję lidera również zajmuje SKOK Wołomin i Lokata Twoja z ROR. Warunki proponowane przez podmiot są dokładnie takie same jak w przypadku lokaty trzymiesięcznej – od 6,30 % do 6,50 % (oprocentowanie zmienne) w zależności od ilości posiadanych udziałów w kasie. Dokładnie 6,00 % zarobić można w Polskiej Kasie, która w swojej ofercie posiada Lokatę Letnią, w tym przypadku również niezbędne jest członkostwo w kasie. Ostatnim produktem, o którym należy wspomnieć w tym miejscu jest Lokata Terminowa o zmiennym oprocentowaniu również oferowaną przez Polską Kasę – dla sześciomiesięcznego okresu deponowania jej oprocentowanie wynosi 5,90 %.

Lokaty dwunastomiesięczne  

Osoby zainteresowane zamrożeniem swoich oszczędności na okres jednego roku, powinny zainteresować się Lokatą Terminową o zmiennym oprocentowaniu z oferty Polskiej Kasy. Jej oprocentowanie wynosi 7,15 % (oprocentowanie zmienne). Nieco gorsze warunki proponuje SKOK Wołomin na Lokacie Twojej z ROR – 6,45 % dla posiadaczy przynajmniej jednego udziału i 6,65 % dla osób posiadających ich 50. Dla ostatniego miejsca, a więc Lokaty Rentierskiej SK Banku, oprocentowanie jest zdecydowanie mniejsze i wynosi obecnie 4,70 %.